På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3005
3595_3005
kommunefakta
2020-03-30T03:38:00.000Z
no
Drammen kommune

Kommunefakta

Drammen - 3005 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2761 2592
5-9 år 2928 2856
10-14 år 3231 3071
15-19 år 3184 2936
20-24 år 2961 2891
25-29 år 3429 3227
30-34 år 3626 3424
35-39 år 3543 3364
40-44 år 3506 3475
45-49 år 3846 3732
50-54 år 3736 3466
55-59 år 3158 3041
60-64 år 2695 2876
65-69 år 2353 2590
70-74 år 2365 2789
75-79 år 1557 1833
80-84 år 940 1284
85-89 år 509 813
90-94 år 194 420
95-99 år 39 130
100 år eller eldre 3 12

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Drammen
Sverige 669
Litauen 1140
Polen 3322
Tyskland 431
Eritrea 646
Somalia 1041
Filippinene 417
Irak 1629
Pakistan 1230
Vietnam 899

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.