Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5017
3595_5017
kommunefakta
2018-08-18T23:41:00.000Z
no
Bjugn kommune

Kommunefakta

Bjugn - 5017 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 869 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 127 155
5-9 år 166 158
10-14 år 149 126
15-19 år 131 136
20-24 år 155 135
25-29 år 144 146
30-34 år 151 121
35-39 år 124 122
40-44 år 115 124
45-49 år 173 160
50-54 år 180 154
55-59 år 164 152
60-64 år 167 170
65-69 år 165 155
70-74 år 143 138
75-79 år 111 101
80-84 år 54 68
85-89 år 27 50
90-94 år 12 26
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bjugn
Sverige 10
Litauen 11
Polen 32
Tyskland 32
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 34
Irak 0
Pakistan 5
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.