På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3026
3595_3026
kommunefakta
2020-03-28T13:47:00.000Z
no
Aurskog-Høland kommune

Kommunefakta

Aurskog-Høland - 3026 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 443 441
5-9 år 484 520
10-14 år 512 528
15-19 år 550 512
20-24 år 503 385
25-29 år 482 449
30-34 år 517 544
35-39 år 551 541
40-44 år 577 583
45-49 år 695 657
50-54 år 723 647
55-59 år 592 538
60-64 år 538 479
65-69 år 479 485
70-74 år 456 515
75-79 år 313 346
80-84 år 177 224
85-89 år 107 140
90-94 år 41 76
95-99 år 10 25
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Sverige 143
Litauen 260
Polen 705
Tyskland 99
Eritrea 86
Somalia 34
Filippinene 69
Irak 16
Pakistan 53
Vietnam 22

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.