På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3025
3595_3025
kommunefakta
2020-03-28T12:49:00.000Z
no
Asker kommune

Kommunefakta

Asker - 3025 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2652 2566
5-9 år 3266 3111
10-14 år 3351 3121
15-19 år 3179 3112
20-24 år 2740 2434
25-29 år 2194 2120
30-34 år 2504 2690
35-39 år 3182 3129
40-44 år 3393 3363
45-49 år 3660 3646
50-54 år 3684 3626
55-59 år 3312 3144
60-64 år 2769 2608
65-69 år 2215 2321
70-74 år 2160 2227
75-79 år 1484 1593
80-84 år 857 1159
85-89 år 483 717
90-94 år 184 329
95-99 år 34 102
100 år eller eldre 5 15

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Asker
Sverige 1214
Litauen 1022
Polen 3153
Tyskland 617
Eritrea 392
Somalia 714
Filippinene 470
Irak 399
Pakistan 663
Vietnam 250

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.