På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1507
3595_1507
kommunefakta
2020-03-30T03:04:00.000Z
no
Ålesund kommune

Kommunefakta

Ålesund - 1507 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1837 1764
5-9 år 2089 1864
10-14 år 2107 1950
15-19 år 2097 1966
20-24 år 2425 2086
25-29 år 2326 2089
30-34 år 2403 2160
35-39 år 2325 2148
40-44 år 2298 2045
45-49 år 2400 2092
50-54 år 2289 2080
55-59 år 2047 1926
60-64 år 1973 1884
65-69 år 1730 1767
70-74 år 1545 1521
75-79 år 998 1081
80-84 år 594 788
85-89 år 345 568
90-94 år 157 344
95-99 år 34 102
100 år eller eldre 2 12

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ålesund
Sverige 223
Litauen 1091
Polen 1962
Tyskland 358
Eritrea 247
Somalia 178
Filippinene 323
Irak 114
Pakistan 58
Vietnam 175

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.