3595_5016
3595_5016
kommunefakta
2018-07-15T22:58:00.000Z
no
Agdenes kommune

Kommunefakta

Agdenes - 5016 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 678 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 33
5-9 år 43 40
10-14 år 47 47
15-19 år 41 53
20-24 år 64 47
25-29 år 42 37
30-34 år 40 35
35-39 år 40 30
40-44 år 39 40
45-49 år 56 65
50-54 år 57 59
55-59 år 76 63
60-64 år 70 45
65-69 år 48 49
70-74 år 56 59
75-79 år 36 32
80-84 år 28 39
85-89 år 18 26
90-94 år 6 18
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Agdenes
Sverige 8
Litauen 49
Polen 8
Tyskland 10
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.