Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5018
3595_5018
kommunefakta
2018-08-16T08:01:00.000Z
no
Åfjord kommune

Kommunefakta

Åfjord - 5018 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 288 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 94 84
5-9 år 63 57
10-14 år 98 88
15-19 år 123 104
20-24 år 124 107
25-29 år 104 88
30-34 år 79 56
35-39 år 58 57
40-44 år 82 98
45-49 år 120 122
50-54 år 143 115
55-59 år 127 91
60-64 år 105 116
65-69 år 114 108
70-74 år 92 96
75-79 år 70 68
80-84 år 51 69
85-89 år 26 36
90-94 år 12 24
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åfjord
Sverige 13
Litauen 16
Polen 39
Tyskland 4
Eritrea 6
Somalia 0
Filippinene 13
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.