Notater 2004/51

Industri, bergverksdrift og kraftforsyning

Kvartalsvis investeringsstatistikk

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kvartalsvis investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning

Ansvarlig

Jan Henrik Wang

Serie og -nummer

Notater 2004/51

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for økonomiske indikatorer

Emne

Industri og bergverksdrift

Antall sider

73

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt