Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

08147: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (SN2007). Sesongjustert (2005=100) 1990K1 - 2021K2

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990K1 , 1990K2 , 1990K3 ,

Valgt 1 av totalt 126

næring/varetype

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

type justering

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Antatte investeringer

Antatte investeringer i løpende priser (2005=100).

Utførte investeringer

Utførte investeringer i løpende priser (2005=100). Verdien 0 representerer ikke tilgjengelige data. Utførte investeringer publiseres kvartalet etter antatte investeringer.

Brukerveiledning for statistikkbanken