Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

07155: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (SN2007) (mill. kr) 1985 - 2022

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985 , 1986 , 1987 ,

Valgt 1 av totalt 38

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utvinning av råolje og naturgass , Rørtransport , Nærings-, drikkevare- og tob.ind. (i alt) ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000