Skatt for personer

Til toppen

07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie) 2004 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Toppskattegrunnlag , Bruttoinntekt , Personinntekt lønn ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

hovedpost fra ligninga

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Negative beløp satt lik 0.