Variabeldefinisjon

Ligningsverdi av faste eiendommer og skog

  English
Navn Ligningsverdi av faste eiendommer og skog
Definisjon Ligningsverdi av boligeiendom (primær- og sekundærbolig), fritidsbolig, annen fast eiendom og skog ved utgangen av året.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller