Variabeldefinisjon

Andeler i aksjefond

  English
Navn Andeler i aksjefond
Definisjon Ligningsverdi av andeler i norske aksjefond, både registrert og ikke-registrert i verdipapirsentralen ved utgangen av året
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller