Variabeldefinisjon

Toppskattegrunnlag

  English
Navn Toppskattegrunnlag
Definisjon Toppskattegrunnlaget omfatter personinntekt fra lønnet arbeid, beregnet personinntekt fra næring og personinntekt fra pensjoner. Grunnlag for toppskatt.
Gyldig fra 1988-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/01/notat_200161/notat_200161.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller