Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Oppdatert: 11. januar 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel kvinner i kommunestyrene
Andel kvinner i kommunestyrene
2023
41
%
Kommunestyremedlemmer, etter kjønn
Kommunestyremedlemmer, etter kjønn
Medlemmer (prosent)
201520192023
Menn616059
Kvinner394041
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Ordførere etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget
  Ordførere etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget
  Parti/valglisteAbsolutte tallProsent
  201520192023201520192023
  Begge kjønn
  Arbeiderpartiet20114811147,041,731,1
  Fremskrittspartiet53141,20,83,9
  Høyre743410117,39,628,3
  Kristelig Folkeparti159123,52,53,4
  Senterpartiet981318922,936,924,9
  Sosialistisk Venstreparti1650,21,71,4
  Venstre6211,40,60,3
  Miljøpartiet de Grønne0100,00,30,0
  Felleslister12532,81,40,8
  Lokale lister1617203,74,85,6
  Andre lister0010,00,00,3
  Menn
  Arbeiderpartiet132906443,039,328,3
  Fremskrittspartiet53111,61,34,9
  Høyre57267218,611,431,9
  Kristelig Folkeparti129103,93,94,4
  Senterpartiet76845324,836,723,5
  Sosialistisk Venstreparti0330,01,31,3
  Venstre3101,00,40,0
  Miljøpartiet de Grønne0100,00,40,0
  Felleslister9202,90,90,0
  Lokale lister1311134,24,85,8
  Andre lister0000,00,00,0
  Kvinner
  Arbeiderpartiet69584757,046,035,9
  Fremskrittspartiet0030,00,02,3
  Høyre1782914,06,322,1
  Kristelig Folkeparti3022,50,01,5
  Senterpartiet22473618,237,327,5
  Sosialistisk Venstreparti1320,82,41,5
  Venstre3112,50,80,8
  Miljøpartiet de Grønne0000,00,00,0
  Felleslister3332,52,42,3
  Lokale lister3672,54,85,3
  Andre lister0010,00,00,8
  Standardtegn i tabeller
 • Kommunestyremedlemmer etter politisk parti, alder og kjønn
  Kommunestyremedlemmer etter politisk parti, alder og kjønn
  Politisk parti/alder201520192023
  MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
  Arbeiderpartiet
  I alt1 9421 5191 4001 1831 1771 078
  18-29 år17221213917290132
  30-39 år255279164197132165
  40-49 år483492330374235271
  50-59 år518352390305350323
  60 år eller eldre514184377135370187
  Fremskrittspartiet
  I alt649240519182706301
  18-29 år573346255635
  30-39 år733965288046
  40-49 år176731275412063
  50-59 år184611525124692
  60 år eller eldre159341292420465
  Høyre
  I alt1 2517039495391 166685
  18-29 år918179749571
  30-39 år1351031127911294
  40-49 år352243254165228167
  50-59 år366170271156373233
  60 år eller eldre30710623365358120
  Kristelig Folkeparti
  I alt406217268143254142
  18-29 år16181510179
  30-39 år482633232718
  40-49 år1046665435144
  50-59 år1186791447543
  60 år eller eldre1204064238428
  Senterpartiet
  I alt1 0647101 358907864620
  18-29 år75931261307473
  30-39 år171178231216121141
  40-49 år290216333266183162
  50-59 år305155360216252160
  60 år eller eldre223683087923484
  Sosialistisk Venstreparti
  I alt188172210249238291
  18-29 år141528312029
  30-39 år223637694876
  40-49 år374948764785
  50-59 år474638335448
  60 år eller eldre682659406953
  Venstre
  I alt33720916599183125
  18-29 år1819871611
  30-39 år684924253133
  40-49 år877349414736
  50-59 år873742194334
  60 år eller eldre77314274611
  Miljøpartiet de Grønne
  I alt..1591519475
  18-29 år..1531810
  30-39 år..44421818
  40-49 år..50442529
  50-59 år..29162414
  60 år eller eldre..2118194
  Andre lister
  I alt510274534329728384
  18-29 år232526371921
  30-39 år535071698276
  40-49 år117931219115499
  50-59 år1266512376206109
  60 år eller eldre191411935626779
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser kandidater, representanter, ordførere og formannsskapsmedlemmer etter kjønn, alder, utdannelse og innvandrerbakgrunn. Tallene finnes for fylker og kommuner med tidsserier tilbake til 1945.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 13. september 2022.

Det spørres om kandidaten stilte på listen til forrige lokalvalg, hvilken plassering på listen, om vedkommende har stemmetillegg. Det blir også koblet på opplysninger om landbakgrunn, kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus og næring via fødselsnummer.

Ordførers/varaordførers, fylkesordførers/varaordførers parti

Vedkommende vil her være ført opp under det parti/liste som han/hun ble valgt inn i kommunestyret på. Ble vedkommende valgt inn på en fellesliste, lokal liste eller andre lister, vil han/hun bli telt med under respektive felleslister, lokale lister eller andre lister, uavhengig av partitilhørighet ellers. Det samme gjelder kommunestyremedlemmer og formannskaps/fylkesutvalgsmedlemmer.

Gjenvalgte medlemmer av og formannskapet/fylkesutvalget

Formannskapsmedlem/fylkesutvalgsmedlem regnes som gjenvalgt dersom han/hun var medlem av det sittende formannskap/fylkesutvalg på valgdagen.

Standard for fylkesinndeling

Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk

Standard for yrkesgruppering

Standard for utdanningsgruppering

Standard for lønnsgruppering

Bruttoinntekt

01 - Under 100 000

02 - 100 000-199 999

03 - 200 000-299 999

04 - 300 000-399 999

05 - 400 000-499 999

06 - 500 000-599 999

07 - 600 000-699 999

08 - 700 000-799 999

09 - 800 000-899 999

10 - 900 000-999 999

11 - 1 mill. og over

Yrkesinntekt

01 - Under 100 000

02 - 100 000-199 999

03 - 200 000-299 999

04 - 300 000-399 999

05 - 400 000-499 999

06 - 500 000-599 999

07 - 600 000-699 999

08 - 700 000-799 999

09 - 800 000-899 999

10 - 900 000-999 999

11 - 1 mill. og over

Navn: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
Emne: Valg

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

For kommunestyrevalget: Kommunenivå og landsdeler.

For fylkestingsvalget: Fylkesnivå.

Hvert 4. år (valgår)

Ikke relevant

Statistikkfilene langtidslagres i SSB. Avidentifiserte mikrodata lånes ut til forskning.

Formålet er å lage offisiell statistikk om partiene og listenes kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg forut for selve valget. Etter konstitueringen i kommunestyrene og fylkestingene produseres det offisiell statistikk om hvem som blir valgt inn som representanter i kommunestyrene og fylkestingene, samt fra ordfører- og formannskapsvalgene og fylkesordfører- og fylkesutvalgsvalgene. Fra og med 2003 har SSB samlet inn fødselsnummer på alle representantene slik at det kan kobles på ulike variabler, fra og med 2007 gjelder dette også listekandidatene.

Statistikken brukes av departementene, kommuner og fylkeskommuner. Journalister i lokale- og riksmedier er viktige brukere. De politiske partiene og interesseorganisasjoner er andre viktige brukergrupper. Studenter og skolelever, bloggere, forskere og generelt politisk interesserte borgere er andre brukergrupper.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikk om kommune og fylkestingsvalget blir publisert valgnatten på Valgportalen: valg.no. På hjemmesider for kommuner publiseres gjerne opplysninger for egen kommune. Den offisielle statistikken for Kommunestyre- og fylkestingsvalget publisert av SSB inngår i et valgstatistisk system sammen med statistikk for stortingsvalg, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §§ 10 og 20

Ikke relevant

Alle kandidater som stiller til valg i alle landets kommunestyrer- og fylkesting.

SSB mottar administrative data om kandidatene fra det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA) fra Valgdirektoratet før valget.

SSB foretar en egen innsamling om representantene, formannskapsmedlemmer, varaordførere og ordførere etter valget.

Totaltelling av listekandidater, representanter, formannskapsmedlemmer, varaordførere og ordførere.

Fra 2019 er opplysninger samlet inn ved kombinasjon av administrative data fra EVA og SSBs egen innsamling fra offentliggjorte opplysninger fra valgstyrene og fylkesvalgstyrene, kommunene og fylkeskommunene.

Tidligere ble opplysninger samlet inn ved spørreskjema som SSB sendte til kommunene og fylkeskommunene.

Opplysningene editeres ved maskinelle kontroller, sumkontroller og logiske sammenhenger. Statistikken sees i sammenheng med andre publiserte opplysninger, gjerne kommunenes egne nettsider. Mikroeditering foretas ved avvik.

Ikke relevant

Prikking gjøres hvis direkte identifikasjon er mulig med hensyn til sensitive opplysninger.

Fra 2003 er det samlet inn individopplysninger om samtlige kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter, fra 2007 også listekandidater.

Den første offisielle statistikken over kommunestyrevalgene er fra 1907, her er det summariske opplysninger om kvinnerepresentasjon tilbake til kommunestyrevalget i 1901, men det er for eksempel ikke opplysninger om representantenes parti. Fra 1913 er det opplysninger om representantenes fordeling på de enkelte partigrupper. Opplysninger om ordførers parti finnes tilbake til 1934. Fra og med 1967 valget ble det samlet inn tall for ordførervalgene for seg. Opplysninger om formannskap finnes fra 1979 valget, Opplysninger om fylkesordfører og fylkesutvalg finnes fra 1979. Fra 1999 er det blitt samlet inn opplysninger om varaordførere. Fra og med valget i 1995 ble kommuneloven endret slik at ordfører ble valgt for hele valgperioden, 4 år, mot tidligere 2 år. For fylkestingsvalget finnes tall for fylkesordførere fra første valg til fylkesting i 1975. For formannskaps- og fylkesutvalg finnes tall tilbake til 1979 valget. Fra og med valget i 1999 har ikke Nordland lenger noe fylkesutvalg, men et fylkesråd etter parlamentarisk modell. Fra 2003 har ikke Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms fylkesutvalg, men fylkesråd etter parlamentarisk modell. Disse fylkene er da, i likhet med Oslo, holdt utenfor statistikken.

Statistikken er avhengig av korrekte opplysninger fra kommunene/fylkeskommunene. Dersom listekandidaten er oppført på feil parti men likevel et parti som stiller ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget i kommunen, er det vanskelig å kontrollere om det innbyrdes forholdet er riktig. Likeledes om kommunen/fylkeskommunene har fått med alle kandidatene og partiene som skal stille til valg. Feil kan også oppstå i innsamling og bearbeiding av data. Selv etter omfattende kontroller kan det være enkelte feil i datamaterialet, slike feil vil i liten grad påvirke statistikken som produseres, men kan være av betydning hvis en ønsker å bryte statistikken ned på svært små grupper.

Ikke relevant

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42