356867
356867
faktaside
2018-07-27T15:09:00.000Z
no

Fakta om

Internett og mobil

Innhold på siden

Andel som har tilgang til ulike elektroniske tilbud, personer 9-79 år

¹Ikke inkludert tilgang på arbeidsplassen ²Andel av husholdningene som har privat bredbåndsabbonement

Hvordan bruker vi internett? Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

Bruk av internett

Nøkkeltall

Andel som har tilgang til internett hjemme

Andel som har tilgang til internett hjemme

98  %

[ 2020 ]

5 prosentpoeng

Endring siste ti år

Andel som har brukt internett*

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Internett i arbeid 10 15 21 22 24 27 29 34 35 36 41 40 41 43 43 49 50 52 53 54 55 52 54
Internett i utdanning 5 9 10 9 11 13 14 14 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 25 28 26 29 30
Internett privat 15 26 39 45 48 50 54 67 71 74 77 82 85 87 87 90 92 91 92 94 95 93 95
Andel som har brukt internett*
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Internett i arbeid 10 15 21 22 24 27 29 34 35 36 41 40 41 43 43 49 50 52 53 54 55 52 54
Internett i utdanning 5 9 10 9 11 13 14 14 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 25 28 26 29 30
Internett privat 15 26 39 45 48 50 54 67 71 74 77 82 85 87 87 90 92 91 92 94 95 93 95

Nøkkeltall

73  %

Bruker sosiale medier daglig*

Bruker sosiale medier daglig*

Menn Kvinner
Menn Kvinner
16-24 år 90 91
25-34 år 89 96
35-44 år 75 90
45-54 år 72 80
55-64 år 52 69
65-74 år 31 40
75-79 år 45 38
Bruker sosiale medier daglig*
Menn Kvinner
16-24 år 90 91
25-34 år 89 96
35-44 år 75 90
45-54 år 72 80
55-64 år 52 69
65-74 år 31 40
75-79 år 45 38

Nøkkeltall

31  %

Har brukt internett til salg

Det vi bruker internett til*

2020
2020
Selge varer/tjenester 31
Søke etter informasjon om helse 72
Informasjon om varer/tjenester 89
Banktjenester 93
Epost 92
Det vi bruker internett til*
2020
Selge varer/tjenester 31
Søke etter informasjon om helse 72
Informasjon om varer/tjenester 89
Banktjenester 93
Epost 92

Bredbånd

Gjennomsnittlig hastighet på privat bredbånd, etter fylke

3. kvartal 2019
3. kvartal 2019
Finnmark - Finnmárku (-2019) 63.4
Sogn og Fjordane (-2019) 100.7
Aust-Agder (-2019) 162.3
Vest-Agder (-2019) 136.5
Trøndelag - Trööndelage 145.6
Hordaland (-2019) 146.4
Troms - Romsa (-2019) 171.3
Oppland (-2019) 134.5
Nordland 159.6
Møre og Romsdal 150.7
Telemark (-2019) 147.2
Østfold (-2019) 146.5
Buskerud (-2019) 134.2
Vestfold (-2019) 164.7
Oslo 156.2
Hedmark (-2019) 135.9
Rogaland 147.7
Akershus (-2019) 175.7
Gjennomsnittlig hastighet på privat bredbånd, etter fylke
3. kvartal 2019
Finnmark - Finnmárku (-2019) 63.4
Sogn og Fjordane (-2019) 100.7
Aust-Agder (-2019) 162.3
Vest-Agder (-2019) 136.5
Trøndelag - Trööndelage 145.6
Hordaland (-2019) 146.4
Troms - Romsa (-2019) 171.3
Oppland (-2019) 134.5
Nordland 159.6
Møre og Romsdal 150.7
Telemark (-2019) 147.2
Østfold (-2019) 146.5
Buskerud (-2019) 134.2
Vestfold (-2019) 164.7
Oslo 156.2
Hedmark (-2019) 135.9
Rogaland 147.7
Akershus (-2019) 175.7

Nye videomedier

Nøkkeltall

85

minutter daglig bruker en 16-24-åring på videomedier

Tid brukt på TV og videomedier i ulike aldersgrupper

Fjernsyn Videomedier
Fjernsyn Videomedier
9-15 år .. 51
16-24 år .. 85
25-44 år .. 63
45-64 år .. 52
65-79 år .. 26
Tid brukt på TV og videomedier i ulike aldersgrupper
Fjernsyn Videomedier
9-15 år .. 51
16-24 år .. 85
25-44 år .. 63
45-64 år .. 52
65-79 år .. 26

Nøkkeltall

89

minutter daglig bruker en nordmann på videomedier

TId brukt på TV og videomedier en gjennomsnittsdag

Fjernsyn Videomedier
Fjernsyn Videomedier
1992 108 7
1994 113 8
1995 124 5
1996 117 7
1997 119 6
1998 119 6
1999 141 7
2000 138 7
2001 156 7
2002 146 8
2003 141 8
2004 142 9
2005 147 8
2006 148 9
2007 155 11
2008 145 10
2009 148 12
2010 152 12
2011 157 12
2012 131 12
2013 133 14
2014 132 20
2015 107 20
2016 112 22
2017 104 37
2018 98 36
2019 78 44
2020 .. 89
TId brukt på TV og videomedier en gjennomsnittsdag
Fjernsyn Videomedier
1992 108 7
1994 113 8
1995 124 5
1996 117 7
1997 119 6
1998 119 6
1999 141 7
2000 138 7
2001 156 7
2002 146 8
2003 141 8
2004 142 9
2005 147 8
2006 148 9
2007 155 11
2008 145 10
2009 148 12
2010 152 12
2011 157 12
2012 131 12
2013 133 14
2014 132 20
2015 107 20
2016 112 22
2017 104 37
2018 98 36
2019 78 44
2020 .. 89

Med "videomedier" menes foruten strømmetjenester som Netflix også videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og video-/filmfiler lastet ned fra internett.

Bruk av mobiltelefon

Andel som har mobiltelefon

Andel som har egen mobiltelefon

99  %

[ 2020 ]

2 prosentpoeng

Endring fra fem år tidligere

Andel som har tilgang på smarttelefon

96  %

[ 2020 ]

11 prosentpoeng

Endring fra fem år tidligere

Det vi gjør med mobilen*

2015 2020
2015 2020
Snakke i telefonen (privat) 82 81
Bruke internett 68 85
Sende SMS (privat) 74 83
Lese epost 46 60
Høre på musikk 36 50
Høre på radio 6 10
Det vi gjør med mobilen*
2015 2020
Snakke i telefonen (privat) 82 81
Bruke internett 68 85
Sende SMS (privat) 74 83
Lese epost 46 60
Høre på musikk 36 50
Høre på radio 6 10

Offentlig og privat

Nøkkeltall

Andelen foretak som har egen hjemmeside

Andelen foretak som har egen hjemmeside

79  %

[ 2020 ]

1 prosentpoeng

Endring fra året før

Foretak som er på sosiale nettverk*, etter antall ansatte

10-19 sysselsette 20-49 sysselsette 50-99 sysselsette 100 sysselsette eller fleire
10-19 sysselsette 20-49 sysselsette 50-99 sysselsette 100 sysselsette eller fleire
2014 46 55 59 67
2015 56 60 65 71
2016 65 69 72 77
2017 69 73 72 80
2019 73 79 82 85
Foretak som er på sosiale nettverk*, etter antall ansatte
10-19 sysselsette 20-49 sysselsette 50-99 sysselsette 100 sysselsette eller fleire
2014 46 55 59 67
2015 56 60 65 71
2016 65 69 72 77
2017 69 73 72 80
2019 73 79 82 85

Andel av foretakene som har kjøpt reklame på internett

Har kjøpt reklame basert på søkeord eller besøkte nettsteder

28  %

[ 2018 ]

Har kjøpt reklame basert på brukernes geografiske plassering

19  %

[ 2018 ]

Har kjøpt reklame basert på brukernes profiler eller tidligere aktiviteter

12  %

[ 2018 ]

Har kjøpt annen form for målrettet reklame på internett

19  %

[ 2018 ]

Andel statlige virksomheter som bruker nettsamfunn*, etter antall ansatte

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1-99 ansatte 55.2 50.0 59.0 58.8 66.7 67.9
100-499 ansatte 79.4 79.6 79.3 89.2 92.1 94.3
500-999 ansatte 91.7 84.0 85.0 90.9 90.0 95.2
1000 ansatte eller flere 83.0 91.5 89.8 93.5 93.3 95.7
Andel statlige virksomheter som bruker nettsamfunn*, etter antall ansatte
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1-99 ansatte 55.2 50.0 59.0 58.8 66.7 67.9
100-499 ansatte 79.4 79.6 79.3 89.2 92.1 94.3
500-999 ansatte 91.7 84.0 85.0 90.9 90.0 95.2
1000 ansatte eller flere 83.0 91.5 89.8 93.5 93.3 95.7

Andel statlige virksomheter som har vært utsatt for ulike sikkerhetsproblemer

2020
2020
Forsøk på identitetstyveri (phishing) 67.1
IKT-utstyr på avveie 44.7
Uautorisert tilgang til systemer eller data 20.1
Angrep av typen 'denial of service' 10.0
Brudd i forbindelsen til nettverket 9.1
Angrep av virus el.l. som ga tap av data eller arbeidstid 2.3
IT-misbruk av økonomisk karakter 7.8
Tap av data grunnet manglende backup 6.8
Andel statlige virksomheter som har vært utsatt for ulike sikkerhetsproblemer
2020
Forsøk på identitetstyveri (phishing) 67.1
IKT-utstyr på avveie 44.7
Uautorisert tilgang til systemer eller data 20.1
Angrep av typen 'denial of service' 10.0
Brudd i forbindelsen til nettverket 9.1
Angrep av virus el.l. som ga tap av data eller arbeidstid 2.3
IT-misbruk av økonomisk karakter 7.8
Tap av data grunnet manglende backup 6.8

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB