Banner med bilde og tittel

Fakta om

Internett og mobiltelefon

Skrå bakgrunn med infografikk

Andel som har tilgang til ulike elektroniske tilbud, personer 9-79 år

  • 1Ikke inkludert tilgang på arbeidsplassen
  • 2Andel av husholdningene som har privat bredbåndsabbonement
Kilde

Norsk mediebarometer, Statistisk sentralbyrå

Internett-målinga, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Hvordan bruker vi internett?
Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

Internett

Andel som har tilgang til internett hjemme
Ikon av hus med wifi
Andel som har tilgang til internett hjemme
2020
98
%
5 prosentpoeng Endring siste ti år

Andel som har brukt internett¹

¹ Personer 9-79 år, en gjennomsnittlig uke

Bruk av internett

Bruker sosiale medier daglig¹
Bruker sosiale medier daglig¹
2019
73
%

Bruker sosiale medier daglig¹

¹Andel som oppgir at de bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig
Har brukt internett til salg
Har brukt internett til salg
2021
38
%

Det vi bruker internett til¹

¹Personer 16-79 år, i løpet av de siste tre månedene

Strømmetjenester

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag
Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag
2020
56
minutter

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag

Tid en 16-24-åring bruker på videomedier en gjennomsnittsdag
Tid en 16-24-åring bruker på videomedier en gjennomsnittsdag
2020
85
minutter

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag i ulike aldersgrupper

Videomedier omfatter foruten strømmetjenester som Netflix også videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og videofiler lastet ned fra internett.

Mobiltelefon

Andel som har egen mobiltelefon,Andel som har tilgang på smarttelefon
Andel som har egen mobiltelefon
2020
99
%
2 prosentpoeng Endring fra fem år tidligere
Andel som har tilgang på smarttelefon
2020
96
%
11 prosentpoeng Endring fra fem år tidligere

Det vi gjør med mobilen¹

¹Andel av personer 9-79 år, en gjennomsnittsdag

Internett i næringslivet

Andelen foretak som har egen hjemmeside
Ikon av dataskjerm
Andelen foretak som har egen hjemmeside
2021
83
%
4 prosentpoeng Endring fra året før

Foretak som er på sosiale nettverk¹, etter antall ansatte

¹Facebook ol.

Relaterte faktasider