Banner med bilde og tittel

Fakta om

Internett og mobil

Skrå bakgrunn med infografikk

Andel som har tilgang til ulike elektroniske tilbud, personer 9-79 år

  • 1 Ikke inkludert tilgang på arbeidsplassen
  • 2 Andel av husholdningene som har privat bredbåndsabbonement
Kilde

Norsk mediebarometer, Statistisk sentralbyrå

Internett-målinga, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Hvordan bruker vi internett?
Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

Bruk av internett

Andel som har tilgang til internett hjemme
¹ Personer 9-79 år, en gjennomsnittlig uke
Bruker sosiale medier daglig¹
¹Andel som oppgir at de bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig

Har brukt internett til salg
¹Personer 16-79 år, i løpet av de siste tre månedene

Nye videomedier

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag

Tid en 16-24-åring bruker på videomedier en gjennomsnittsdag

Med "videomedier" menes foruten strømmetjenester som Netflix også videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og video-/filmfiler lastet ned fra internett.


Bruk av mobiltelefon

Andel som har egen mobiltelefon,Andel som har tilgang på smarttelefon
¹Andel av personer 9-79 år, en gjennomsnittsdag

Relaterte faktasider