Internett og mobiltelefon

Fakta om internett og mobiltelefon

Hvordan bruker vi internett?
Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

Internett

Andel som har tilgang til internett hjemme
Ikon av hus med wifi
Andel som har tilgang til internett hjemme
2021
98
%
6 prosentpoeng fra ti år før
Andel som har brukt internett¹

¹ Personer 9-79 år, en gjennomsnittlig uke
Artikkel / 19. mai 2017
Norge i Europatoppen på digitale ferdigheter

Nesten halvparten av oss har gode digitale ferdigheter. I Europa er bare Danmark og Luxembourg bedre. Ni av ti nordmenn sender regelmessig e-post, og like mange bruker nettbank.

Tilgang til utvalgte elektroniske plattformer hjemme

Strømmetjenester

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag
Ikon av slider
Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag
2023
81
minutter
-2 minutter fra året før

Videomedier omfatter foruten strømmetjenester som Netflix også videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og videofiler lastet ned fra internett.

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag

Andel av befolkningen 9 år eller eldre som bruker videomedier en gjennomsnittsdag
Ikon av slider
Andel av befolkningen 9 år eller eldre som bruker videomedier en gjennomsnittsdag
2023
50
%
-1 prosentpoeng fra året før
Andel av befolkningen som bruker videomedier en gjennomsnittsdag

Annen bruk av internett

Utvalgt bruk av internett¹

¹Personer 16-79 år, i løpet av de siste tre månedene
Artikkel / 1. mars 2023
Ni av ti nordmenn bruker sosiale medier

88 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker sosiale medier - en økning på 8 prosentpoeng de siste fem årene. Kvinner over 55 står for den største delen av økningen.

Har sett falskt eller tvilsomt innhold på internett¹
Ikon av dataskjerm
Har sett falskt eller tvilsomt innhold på internett¹
2023
72,7
%

¹Nyhetsnettsteder eller sosiale medier

Har faktasjekket informasjon fra nyhetsnettsteder eller sosiale medier

Mobiltelefon

Andel som har egen mobiltelefon,Andel som har tilgang på smarttelefon
Andel som har egen mobiltelefon
2021
98
%
Ingen endring fra fem år før
Andel som har tilgang på smarttelefon
2021
96
%
7 prosentpoeng fra fem år før
Det vi gjør med mobilen¹

¹Andel av personer 9-79 år, en gjennomsnittsdag

Internett i næringslivet

Andelen foretak som har egen hjemmeside
Ikon av dataskjerm
Andelen foretak som har egen hjemmeside
2023
83
%
Ingen endring fra året før
Foretak som er på sosiale nettverk¹, etter antall ansatte

¹Facebook ol.
Artikkel / 5. oktober 2017
Bruker sosiale medier til omdømme og rekruttering

Staten og næringslivet benytter sosiale medier særlig til omdømmeutvikling. 3 av 4 statlige virksomheter og 3 av 5 foretak i næringslivet bruker sosiale medier som hjelp til rekruttering.

Andel statlige virksomheter som har vært utsatt for ulike sikkerhetsproblemer

Relaterte faktasider