Banner med bilde og tittel

Internett og mobiltelefon

Fakta om internett og mobiltelefon

Ingress

Hvordan bruker vi internett?
Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

Internett

Andel som har tilgang til internett hjemme
Ikon av hus med wifi
Andel som har tilgang til internett hjemme
2021
98
%
6 prosentpoeng fra ti år før
Andel som har brukt internett¹

¹ Personer 9-79 år, en gjennomsnittlig uke
Tilgang til utvalgte elektroniske plattformer hjemme

Strømmetjenester

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag
Ikon av slider
Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag
2021
58
minutter
2 minutter fra året før

Videomedier omfatter foruten strømmetjenester som Netflix også videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og videofiler lastet ned fra internett.

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag

Andel av befolkningen 9-79 år som bruker videomedier en gjennomsnittsdag
Ikon av slider
Andel av befolkningen 9-79 år som bruker videomedier en gjennomsnittsdag
2021
52
%
1 prosentpoeng fra året før
Andel av befolkningen som bruker videomedier en gjennomsnittsdag

Annen bruk av internett

Utvalgt bruk av internett¹

¹Personer 16-79 år, i løpet av de siste tre månedene
Har sett falskt eller tvilsomt innhold på internett¹
Ikon av dataskjerm
Har sett falskt eller tvilsomt innhold på internett¹
2021
78,3
%

¹Nyhetsnettsteder eller sosiale medier

Har faktasjekket informasjon fra nyhetsnettsteder eller sosiale medier

Mobiltelefon

Andel som har egen mobiltelefon,Andel som har tilgang på smarttelefon
Andel som har egen mobiltelefon
2021
98
%
Ingen endring fra fem år før
Andel som har tilgang på smarttelefon
2021
96
%
7 prosentpoeng fra fem år før
Det vi gjør med mobilen¹

¹Andel av personer 9-79 år, en gjennomsnittsdag

Internett i næringslivet

Andelen foretak som har egen hjemmeside
Ikon av dataskjerm
Andelen foretak som har egen hjemmeside
2021
83
%
4 prosentpoeng fra året før
Foretak som er på sosiale nettverk¹, etter antall ansatte

¹Facebook ol.

Relaterte faktasider