296575
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
296575
statistikk
2017-06-27T08:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
true

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

66 %

fullfører en grad etter 8 år

Gjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosent1
I altMennKvinner
1Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.åååå -1 - 30.09.åååå. (Feks. for startåret 2006 blir startperioden 1.10.2005-30.09.2006)
Studieår og fullført grad
1998
I alt36 41014 79721 613
Fullført doktorgrad0,20,30,1
Fullført høyere grad, mer enn 4 år15,319,212,6
Fullført lavere grad, 2-4 år45,634,952,9
Ingen fullført grad39,045,634,4
 
2008
I alt43 25317 57325 680
Fullført doktorgrad0,50,80,3
Fullført høyere grad, mer enn 4 år24,226,922,4
Fullført lavere grad, 2-4 år41,233,046,8
Ingen fullført grad34,139,330,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Gjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent

Gjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent1
Foreldrenes utdanningsnivå
Absolutte tallProsent
I altLang høyere utdanningKort høyere utdanningVideregående utdanningGrunnskole- utdanningUoppgitt utdanningAlle utdanningsnivåLang høyere utdanningKort høyere utdanningVideregående utdanningGrunnskole- utdanningUoppgitt utdanning
1Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.åååå -1 - 30.09.åååå (Feks. for startåret 2006 blir startperiode 1.10.2005-30.09.2006)
Studieår og fullført grad
1998
I alt36 4104 3999 69917 1883 4571 667100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Fullført doktorgrad728590500,20,20,10,10,03,0
Fullført høyere grad, mer enn 4 år5 5591 5071 9281 62615933915,334,319,99,54,620,3
Fullført lavere grad, 2-4 år16 5951 3494 2568 6861 79251245,630,743,950,551,830,7
Ingen fullført grad14 1841 5353 5106 8671 50676639,034,936,240,043,646,0
 
2008
I alt43 2535 62213 29116 6063 6274 107100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Fullført doktorgrad223125801980,50,20,00,00,04,8
Fullført høyere grad, mer enn 4 år10 4662 6233 9642 3712771 23124,246,729,814,37,630,0
Fullført lavere grad, 2-4 år17 8091 7376 0037 8901 39878141,230,945,247,538,519,0
Ingen fullført grad14 7551 2503 3196 3371 9521 89734,122,225,038,253,846,2

Tabell 2 
Gjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosent

Gjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosent1
Fullført grad
Fullføringsgrader i altFullført doktorgradFullført høyere grad, mer enn 4 årFullført lavere grad, 2-4 årIngen fullført gradFullføringsgrader i altFullført doktorgradFullført høyere grad, mer enn 4 årFullført lavere grad, 2-4 årIngen fullført grad
1Studenter som startet i høyere utdanning i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå. (Feks. for startåret 2006 blir startperioden 1.10.2005-30.09.2006
2Alder ved utgangen av studieåret
Studieår og alder2
1998
I alt36 410725 55916 59514 184100,00,215,345,639,0
0-20 år17 419194 0487 6445 708100,00,123,243,932,8
21-24 år9 88181 0474 6824 144100,00,110,647,441,9
25-29 år3 495182321 6611 584100,00,56,647,545,3
30-39 år3 683211771 8411 644100,00,64,850,044,6
40 år eller eldre1 9326557671 104100,00,32,839,757,1
 
2008
I alt43 25322310 46617 80914 755100,00,524,241,234,1
0-20 år21 485237 2079 8654 390100,00,133,545,920,4
21-24 år10 314512 2974 5873 379100,00,522,344,532,8
25-29 år3 463975991 2461 521100,02,817,336,043,9
30-39 år3 814442901 3362 144100,01,27,635,056,2
40 år eller eldre4 1778737753 321100,00,21,718,679,5

Tabell 3 
Gjennomføring for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent

Gjennomføring for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent1
2011-2016
AntallProsent
I altI altFullført et av de utvalgte studieneIkke fullført noen av de utvalgte studiene
Fullført innen 3 år2Fullført innen 5 år2Fortsatt i et av studiene som inngår i utvalgetFullført annet studium enn de som inngår i utvalgetI gang med annet studium som ikke inngår i utvalget per 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet på utvalgte 3-årige studier for første gang i perioden 1.10.åååå-1 -30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2005 blir startperioden 1.10.2004 - 30.09.2005)
2Antall år er bergnet på følgende måte: -3 år = 40 mnd., 5 år = 41-64 mnd.
Kjønn, alder og studie ved avslutning
Begge kjønn33 9841004918815713
Menn14 0271004415916816
Kvinner19 9571005220715610
 
Alder
0-20 år14 68710048191017411
21-24 år11 7791005216814613
25-29 år3 17310046177121017
30-39 år2 75510045206021215
40 år eller eldre1 59010045184131415
 
Studier
Bachelor, førskole-/barnehagelærerutdanning2 1151004927501108
Bachelor, fag- og yrkesfaglærer4721006014411811
Bachelor, ingeniørfag3 1131005415904612
Bachelor, sykepleie4 145100552370167
Bachelor, helsefagutdanninger, ikke sykepleie2 051100552181357
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag2 895100571961359
Bachelor, humanistiske og estetiske fag3 34710044131027815
Bachelor, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, ikke allmennlærer552100551661677
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag3 8471004816819612
Bachelor, økonomiske og administrative fag7 3331003916926722
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning2 754100431612110613
Bachelor, primærnæringsfag19110045195-31217
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag1 077100691530256
Bachelor, uoppgitt fagfelt921007125-----

Tabell 4 
Gjennomføring for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent

Gjennomføring for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent1
2010-2016
Absolutte tallProsent
I altI altFullført innen 4 år2Fullført innen 6 år2Fortsatt i samme studiumFullført annet studiumI gang med annet studium i høyere utdanning 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studiet for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2004 blir startperioden 1.10.2003 - 30.9.2004)
2Antall år er beregnet på følgende måte: -4 år = -52 mnd., 6 år = 53-76 mnd
3Mer enn 4 år.
42 - 4 år.
Kjønn
Begge kjønn2 5431005212311679
Menn705100451031081014
Kvinner1 8381005513212567
 
Lærested
Høgskolen i Finnmark521005082108158
Høgskolen i Bodø901005413447611
Høgskolen i Nesna341006512003912
Høgskolen i Nord-Trøndelag66100562029653
Høgskolen i Sør-Trøndelag3611005812113774
Høgskulen i Volda76100641617417
Høgskulen i Sogn og Fjordane791003728356814
Høgskolen i Bergen332100499318588
Høgskolen Stord/Haugesund6010058120221710
Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Stavanger15110041113177913
Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder20710053115107211
Høgskolen i Telemark152100382755899
Høgskolen i Vestfold109100451111351511
Høgskolen i Buskerud8610053101135710
Høgskolen i Hedmark143100611336538
Høgskolen i Østfold9010054102162312
Høgskolen i Oslo3571005983104610
NLA Høgskolen9810037921613814
 
Foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning32041005212311759
Mor eller far har kort høyere utdanning41 0081005312113668
Mor eller far har videregående utdanning1 16210052133105710
Mor eller far har grunnskoleutdanning13910047941151211
Uoppgitt3010040773201013

Tabell 5 
Gjennomføring for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent

Gjennomføring for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent1
2009-2016
AntallProsent
I altI altFullført innen 5 år2Fullført innen 7 år2Fortsatt i et av studiene som inngår i utvalgetFullført lavere gradFullført annen høyere grad enn de som inngår i utvalgetI gang med annet studium som ikke inngår i utvalget per 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studie for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2006 blir startperioden 1.10.2005 - 30.9.2006).
2Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 7 år = 65-88 mnd.
Begge kjønn4 516100,049,822,95,87,81,34,72,55,4
Menn2 186100,049,620,85,98,01,14,93,16,7
Kvinner2 330100,049,925,05,77,61,44,42,04,2
 
Alder ved start
0-20 år2 316100,047,627,56,28,31,14,50,83,9
21-24 år1 602100,054,220,05,38,11,74,11,94,7
25-29 år356100,049,714,95,94,81,15,67,011,0
30-39 år172100,040,113,45,84,70,09,911,614,5
40 år eller eldre70100,042,94,31,42,90,02,925,720,0
 
Utdanning ved slutt
Master, rettsvitenskap1 018100,049,326,25,75,20,63,33,36,3
Cand.psychol.-utdanning267100,062,225,14,91,11,52,20,03,0
Master, farmasi-utdanning128100,065,68,66,35,50,09,41,63,1
Cand.med.vet.-utdanning76100,036,840,83,93,93,93,95,31,3
Master, odontologi-utdanning161100,058,417,43,72,58,78,11,20,0
Siviløkonom-/Master-utdanning140100,052,114,33,615,74,34,32,92,9
Master, teknologifag1 596100,054,622,75,85,90,93,81,15,3
Master of Science36100,041,78,313,913,92,88,30,011,1
Master, humanistiske og estetiske fag41100,053,719,54,94,94,92,42,47,3
Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk534100,035,018,57,319,70,95,84,38,4
Master, samfunnsfag og juridiske fag124100,044,417,78,112,10,06,57,34,0
Master, naturvitenskapelige fag,365100,035,331,84,79,90,57,94,75,2
Master, primærnæringsfag22100,072,74,54,54,50,04,50,09,1

Tabell 6 
Gjennomføring for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent

Gjennomføring for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent1
2012-2016
Absolutte tallProsent
I altI altFullført innen 2 år2Fullført innen 4 år2Fortsatt i et av studiene som inngår i utvalgetFullført annen høyere grad enn de som inngår i utvalgetI gang med annet studium som ikke inngår i utvalget per 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studie for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2009 blir startperioden 1.10.2008 - 30.9.2009).
2Antall år er beregnet på følgende måte: -2 år = -28 mnd., 4 år = 29-52 mnd.
Kjønn, alder og utdanning
Begge kjønn12 371100,048,220,46,40,42,38,613,7
Menn5 290100,052,217,75,30,32,18,114,2
Kvinner7 081100,045,322,57,20,42,38,913,4
 
Alder ved start
Under 25 år4 365100,065,816,72,40,52,03,29,5
25-29 år3 587100,050,620,95,90,52,16,613,4
30-39 år2 345100,032,322,210,40,12,915,017,2
40 år eller eldre2 075100,025,425,411,10,02,316,319,4
 
Utdanning ved slutt
Siviløkonom-/Master-utdanning910100,076,213,41,80,40,73,64,0
Master, teknologifag778100,064,015,33,20,11,57,38,5
Master of Science1 240100,045,216,02,30,52,43,330,3
Master of Philosophy78100,066,712,85,10,01,36,47,7
Master of Arts7100,071,40,00,014,314,30,00,0
Master of Business Administration223100,010,350,76,30,02,212,617,9
Master of Management374100,092,21,90,00,00,34,80,8
Master of Technology Management6100,083,316,70,00,00,00,00,0
Andre mastergradsutdanninger163100,037,412,314,70,04,39,821,5
Master, humanistiske og estetiske fag1 595100,046,023,87,30,63,36,812,2
Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk1 225100,036,026,69,10,02,711,314,3
Master, samfunnsfag og juridiske fag1 564100,042,821,47,60,82,212,712,5
Master, økonomiske og administrative fag (ikke siviløkonom)923100,038,421,59,90,71,611,616,5
Master, naturvitenskapelige fag,1 308100,064,117,93,70,21,84,77,6
Master, helse-, sosial- og idrettsfag1 708100,035,422,810,20,13,011,916,6
Master, primærnæringsfag54100,066,716,75,60,03,73,73,7
Master, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag215100,022,830,27,40,51,421,416,3

Tabell 7 
Gjennomføring for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosent

Gjennomføring for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosent1
2011-2016
I altProsent
I altFullført innen 3 årFullført innen 5 årFortsatt i samme studiumAvbrutt
1Personer som startet på doktorgradsprogram første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks.: For startår 2009 blir startperioden 1.10.2009 - 30.09.2010). Antall år er beregnet på følgende måte: 5 år = - 64 måneder
Kjønn og alder ved start
Begge kjønn
Alder ved start1 752100,024,129,522,024,4
Under 30 år732100,026,933,917,521,7
30 år eller eldre1 020100,022,126,425,226,4
 
Menn
Alder ved start884100,029,428,318,823,5
Under 30 år401100,033,234,714,218,0
30 år eller eldre483100,026,323,022,628,2
 
Kvinner
Alder ved start868100,018,730,825,225,3
Under 30 år331100,019,332,921,526,3
30 år eller eldre537100,018,229,427,624,8
 
Kjønn og fagfelt
Begge kjønn
Fagfelt i alt1 752100,024,129,522,024,4
Humanistiske og estetiske fag158100,025,327,218,429,1
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk49100,0:32,724,538,8
Samfunnsfag og juridiske fag214100,015,931,826,226,2
Økonomiske og administrative fag42100,09,533,316,740,5
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag642100,026,833,318,421,5
Helse-, sosial- og idrettsfag630100,026,724,925,722,7
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag15100,0-33,3:60,0
Uoppgitt fagfelt:::---
 
Menn
Fagfelt i alt884100,029,428,318,823,5
Humanistiske og estetiske fag82100,030,522,019,528,0
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk17100,0:35,3:47,1
Samfunnsfag og juridiske fag90100,021,131,120,027,8
Økonomiske og administrative fag18100,0:22,216,755,6
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag415100,029,634,016,619,8
Helse-, sosial- og idrettsfag252100,036,120,222,621,0
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag10100,0-::70,0
Uoppgitt fagfelt------
 
Kvinner
Fagfelt i alt868100,018,730,825,225,3
Humanistiske og estetiske fag76100,019,732,917,130,3
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk32100,0:31,331,334,4
Samfunnsfag og juridiske fag124100,012,132,330,625,0
Økonomiske og administrative fag24100,012,541,716,729,2
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag227100,021,632,221,624,7
Helse-, sosial- og idrettsfag378100,020,428,027,823,8
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag5100,0-60,0-:
Uoppgitt fagfelt:::---

Om statistikken

Statistikken omfatter studenter ved universiteter og høgskoler med utgangspunkt i et studentkull eller de som har fullført en utdanning på et visst nivå et gitt år som følges gjennom utdanningssystemet - og ser hvordan de har beveget seg gjennom utdanningssystemet fram til fullført utdanning.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Igangværende utdanning: Studenter som er registrert ved en norsk utdanningsinstitusjon.

Fullført utdanning: Utdanninger som er fullført med bestått karakter.

Antall år er beregnet på følgende måte:

1 år = Opp til 16 mnd.

2 år = 17-28 mnd.

3 år = 29-40 mnd.

4 år = 41-52 mnd.

5 år = 53-64 mnd.

6 år = 65-76 mnd.

7 år = 77-88 mnd.

8 år = 89-100 mnd.

9 år = 101-112 mnd..

10 år = 113-124 mnd.

11 år = 125-136 mnd.

12 år = 137-148 mnd.

13 år = 149 mnd. og over

Foreldrenes utdanningsnivå: Foreldrenes utdanningsnivå er delt inn i følgende fire kategorier: (1) Utdanning på grunnskolenivå, (2) Videregående utdanning, (3) Kort høyere utdanning (f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år) og (4) Lang høyere utdanning (mer enn 4 år). Foreldrenes utdanningsnivå er definert ved den av foreldrene som har det høyeste utdanningsnivået. Dersom foreldrenes utdanningsnivå eksempelvis er 'kort høyere utdanning' betyr dette at minst en av foreldrene har utdanning på dette nivået. Tilfeller hvor det ikke foreligger informasjon om utdanningsnivået til noen av foreldrene havner i gruppen Uoppgitt. Se også definisjoner av utdanningsnivået

Standard klassifikasjoner

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble utarbeidet av SSB i 1970, og sist revidert i 2000 (NUS2000).

Til internasjonale statistikkformål benyttes ISCED 2011 - the International Standard Classification of Education.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken er presentert på nasjonalt nivå og på lærested. Grunnlagsdataene inneholder opplysninger som gjør det mulig å gi tall på ulike andre regionale inndelinger. 

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken publiseres årlig i juni.

Internasjonal rapportering

Data rapporteres til OECD, UNESCO og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

All utdanningsstatistikk i SSB er langtidslagret på forsvarlige og standardiserte måter i samråd med blant annet Datatilsynet.

Spesialtabeller I tillegg til de tabellene som er publisert er det mulig å få ved å henvende seg til Statistisk sentralbyrå, tlf. 62 88 55 00, seksjon for utdanningsstatistikk. Prisen vil avhenge av omfanget av bestillingen.

Bakgrunn

Formål og historie

Det er et stort behov for en samlet offisiell utdanningsstatistikk, og formålet med statistikken er å dokumentere alle utdanningsaktiviteter fra og med avsluttet grunnskole til og med avlagte doktorgrader. Statistikken er individbasert og bygger på data om den enkelte elev og student. Den delen av voksenopplæringen som er individbasert inngår også.

De årlige filene over igangværende studenter og avsluttet utdanning ligger til grunn for statistikk om gjennomføring ved universiteter og høgskoler . Disse filene inngår i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB er bygget opp på grunnlag av eksisterende individdata innenfor utdanningsstatistikken: data om utdanningsnivå, igangværende utdanninger og fullførte utdanninger. Tidligere ble opplysninger om utdanningsnivå innhentet kun ved folketellingene. Gjennom en større omlegging ble utdanningsstatistikken på begynnelsen av 1970-tallet individbasert, det vil si at det ble knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet.

Formålet med denne statistikken er å lage enkle analyser av gjennomføring ved universiteter og høgskoler . Første år for publisering av gjennomstrømningsanalyser i høyere utdanning var 2004.

Statistikken finansieres via SSBs statsoppdrag.

 

Brukere og bruksområder

Viktige brukere av utdanningsstatistikken er Kunnskapsdepartementet, offentlige etater, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, internasjonale organisasjoner (EU, OECD, UNESCO), media, næringsliv og privatpersoner.

I tillegg brukes statistikken internt i SSB til publisering og oppdrag.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Forskningsinstitusjonen NIFU justerer en del statistikk om gjennomføring ved universiteter og høgskoler . Instituttet baserer seg på data fra SSB.

Det publiseres ikke foreløpige tall fra SSBs side når det gjelder gjennomføringsanalyser.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/registre).

EØS-referanse

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter studenter ved utdanningsinstitusjoner som etter Standard for næringsgruppering er gruppert som universitet eller høgskole. I gjennomstrømningsanalyser tar man gjerne utgangspunkt i et studentkull som så følges gjennom utdanningssystemet, eller utgangspunkt i de som har fullført en utdanning på et visst nivå et gitt år - og ser hvordan de har beveget seg gjennom utdanningssystemet fram til fullført utdanning.

Datakilder og utvalg

Innen høyere utdanning er universitetene og høgskolenes administrative systemer M-STAS (Mikromaskinbasert Studie Administrativt System) og FS (Felles Studentsystem) de mest sentrale datakildene. Enkelte læresteder benytter egne datasystemer. Opplysningene studentene selv gir ved betaling av semesteravgift er med på å danne grunnlaget for statistikken. For utenlandsstudentene er Lånekassen den sentrale datakilden.

Statistikken er basert på fulltelling. Det benyttes ikke utvalg i denne statistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamling: Med hjemmel i Statistikkloven henter SSB inn utdanningsdata fra de ulike utdanningsinstitusjonene. SSB henter inn opplysninger direkte fra universitetene og høgskolene som benytter M-STAS (Mikromaskinbasert Studie Administrativt System) og FS (Felles Studentsystem). Enkelte læresteder benytter egne datasystemer. Data om igangværende og fullførte utdanninger i utlandet hentes inn direkte fra Lånekassen. Fullførte utdanninger i utlandet er dessuten også hentet inn i spesialundersøkelser.

Editering: Med editering menes kontroll, gransking og endring av data. Fra og med høsten 1999 er det blitt gjennomført maskinell mottakskontroll av utdanningsdataene. Ugyldige dubletter fjernes. Mottakskontrollen sjekker om observasjonene har gyldige verdier på de ulike variablene, og sammenlikner med fjorårets data. Data gjennomgår også en omkoding og tilrettelegging slik at variablene får gyldige verdier. I grovkontrollen sjekkes de prosentvise variasjonene i antallet fullførte utdanninger mellom årets og fjorårets datamateriale, for å finne ut om det er mangler i årets data. Alle fødselsnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige kontrolleres mot BEBAS-navnebasen for å finne de korrekte fødselsnummer. Gyldighetskontrollen sjekker de nye påførte variablene og korrigerer feil som kan ha oppstått i selve bearbeidelsen av data. Innrapportering av fødselsnummer gjør at SSB også kan påføre andre kjennemerker fra andre registre som for eksempel bostedsopplysninger og innvandringsopplysninger. I tillegg omkodes enkelte variabler, som for eksempel alder ved utgangen av året.

Beregninger: Statistikken er basert på fulltelling av fullførte utdanninger og antallet registrerte studenter.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Hovedregelen er at en ikke kan offentliggjøre tall dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Startåret for innhenting av individbasert utdanningsstatistikk er 1974. De fleste variablene er sammenliknbare over tid mens andre har endret seg. Alle utdanninger i Nasjonal utdanningsdatabase er kodet i tråd med Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS 2000). Dette gjelder uansett årgang. Derfor benyttes hovedsaklig utdanningskodene når man foretar studier og analyser av gjennomstrømningen i utdanningssystemet. Andre koder som f.eks. næringskoder, lar seg ikke omkode og kan derfor ikke benyttes i samme grad.

Statistikk over gjennomføring  ved universiteter og høgskoler  var publisert for første gang i 2004. På grunn av Kvalitetsreformen i 2003, er dette en overgangsperiode fra gamle 4- og 6-årige utdanninger til henholdsvis 3-årige bachelorgrader og 5-årige mastergrader. En del studenter ville for eksempel ha, begynt på en 4-årig utdanning og byttet underveis til en 3-årig bachelorgrad. Gjennomføringsstatistikk blir derfor ikke helt sammenlignbar mellom årganger i perioden med overgang fra gammel til ny studieordning.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan være ulike feilkilder i statistiske undersøkelser. Feil kan oppstå ved innsamling av data ved utdanningsinstitusjoner eller ved kontroll- og revisjonsprosessen gjennomført av SSB. De fleste feil i utdanningsstatistikken kan føres tilbake til grunnlagsmaterialet for statistikken. Mulighetene for feil er særlig aktuell når datamaterialet bygger på opplysninger gitt av den enkelte student. For studenter ved enkelte læresteder omfatter statistikken studenter som har betalt semesteravgift. Tallet på registrerte studenter vil dermed avvike noe fra det reelle studenttallet, fordi en del av de personene som har betalt semesteravgift ikke er aktive studenter. Det foreligger ikke materiale som kan gi grunnlag for å anslå hvor stort avvik dette medfører. Generelt kan vi nok fastslå at problemet har vært størst de siste årene.

Når det gjelder registrering av fullførte utdanninger i studieårene 2004/05 og 2005/06, var det problemer med registrering av oppnådde cand.mag. grader. Dels skyldtes dette underrapportering fra flere læresteder, og dels galt tidspunkt for registrering av oppnådde grader. Årsaken til det er at i store deler av perioden har dette tidspunktet vært identisk med tidspunktet for utsteding av vitnemål som i tid kan ha vært lenge etter at cand.mag. graden faktisk var oppnådd.

Både feil registrering av igangværende studenter og forsinket registrering av fullførte utdanninger har betydning for gjennomstrømningsstatistikken. Begge feil kan føre til at det virker som om studenten har brukt lengre tid enn hva vedkommende faktisk brukte for å fullføre utdanningen. Dermed blir gjennomføring ved universiteter og høgskoler rapportert som dårligere enn hva den faktisk er.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler er definert som det antall år det er siden studenten første gang ble registrert i høyere utdanning. Det er ikke tatt hensyn til opphold underveis, bytte av studium eller deltidsstudier, i beregningen av statistikken. Statistikken sier med andre ord ingenting om det studiet studenten var registrert på først, var det samme som ble fullført.

 

Revisjon

Se SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB