Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

10856: Studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger første gang, etter fullføringsstatus i løpet av 4 år, kjønn og alder ved start 2009-2013 - 2013-2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fullføringsstatus

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder ved start

Totalt 5 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2018
Kontakt
Torill Vangen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5280
van@ssb.no

Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5270
aum@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10-30.09
Studenter (prosent):
01.10-30.09
Basisperiode
Studenter:
2006-2013
Studenter (prosent):
2006-2013
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter som startet studie for første gang i perioden 1.10.-30.09. inngår i tallene. (Feks. for startår 2006 blir startperioden 1.10.2005 - 30.9.2006).
Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 7 år = 65-88 mnd.

Brukerveiledning for statistikkbanken