Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen

10856: Gjennomføring for nye masterstudenter på utvalgte 1-½ - og 2-årige masterutdanninger, etter kjønn og alder 2009-2013 - 2016-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på 1-½ - og 2-årige mastergradsprogram for første gang.