206689
206689
friartikkel
2014-12-03T10:00:00.000Z
no

Nasjonalregnskapet

Sektorgruppering i inntekts- og kapitalregnskapet

Publisert:

Hovedsektor i tabellene 

Delsektor ved mer detaljert publisering av sektor

Sektor i ESA 2010 

Institusjonell sektorgruppering 2012

Ikke-finansielle foretak 

  
 

S.11 

1000+2000 

Offentlige ikke-finansielle foretak

S.11001

1110+1120+1510+1520 

Private ikke-finansielle foretak

S.11002+S.11003

2100+2300+2500

Finansielle foretak 

    
 

S.12

3000+4000+5000 

Norges Bank

S.121

3100

Banker 

S.122

3200 

Andre finansinstitusjoner

S.123+S.124+
S.125+S.126+S.127 

3500+3600+3900+4100+
4300+4500+4900

Forsikring og pensjonskasser

S128+S129

5500+5700

Offentlig forvaltning 

  
 

S.13

6000 

Stats- og trygdeforvaltningen 

S.1311 

6100 

Kommuneforvaltningen

S.1313

6500 

Husholdninger 

 

S.14

8000

Ideelle organisasjoner 

 

S.15

7000

Utlandet

 

S.2

9000

 

Kontakt