Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap: 1999- (xlsx-filer)

Tabell 1. Ikke-finansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. [xlsx]

Tabell 2. Finansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. [xlsx]

Tabell 3. Offentlig forvaltning, utgifter og sparing. [xlsx]

Tabell 4a. Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 4b. Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. Sparerater [xlsx]

Tabell 5. Ideelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner[xlsx]

Tabell 6a. Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner, sesongjustert. [xlsx]

Tabell 6b. Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. Sparerater sesongjustert. [xlsx]

Tabell 7. Utlandet. Inntekter, utgifter og sparing. [xlsx]

Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner, kvartalsvis, ujustert og sesongjustert 1999K1– [xlsx]

Årlig inntekts- og kapitalregnskap: 1978- (xlsx-filer)

Tabell 1. Offentlige og private ikke-finansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. [xlsx]

Tabell 2. Finansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. [xlsx]

Tabell 3. Offentlig forvaltning. Inntekter, utgifter og sparing. [xlsx]

Tabell 4. Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. [xlsx]

Tabell 5. Ideelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing. [xlsx]

Tabell 6. Utlandet. Inntekter, utgifter og sparing. [xlsx]

Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner [xlsx]