Notater 2013/37

Husholdningenes inntekts- og kapitalregnskap i nasjonalregnskapet - en innføring

Dokumentasjonsnotat

Husholdningenes inntekts- og kapitalregnskap viser transaksjonsstrømmer mellom husholdningssektoren og andre sektorer, og er en del av det institusjonelle sektorregnskapet.

Husholdningenes inntekts- og kapitalregnskap viser transaksjonsstrømmer mellom husholdningssektoren og andre sektorer, og er en del av det institusjonelle sektorregnskapet.

Kontosystemet i nasjonalregnskapet er et system som sorterer de ulike økonomiske transaksjonene i analytisk nyttige kategorier. For institusjonelle enheter og sektorer viser systemet hvordan inntekt er skapt, fordelt og anvendt i de ulike sektorene i økonomien

Inntekts- og kapitalregnskapet til husholdningene omfatter de løpende kontoene samt kapitalkontoen som er en akkumuleringskonto. Det er derfor disse kontoene som er gjennomgått i dette notatet.

Beregningene i nasjonalregnskapet bygger på statistikk fra mengde forskjellige kilder, i hovedsak statistikk innsamlet av andre seksjoner i SSB.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjonsnotat. Husholdningenes inntekts- og kapitalregnskap i nasjonalregnskapet - en innføring

Ansvarlig

Hilde Karoline Midsem

Serie og -nummer

Notater 2013/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt