Publikasjon

Notater 2013/37

Dokumentasjonsnotat

Husholdningenes inntekts- og kapitalregnskap i nasjonalregnskapet - en innføring

Innhold

Husholdningenes inntekts- og kapitalregnskap viser transaksjonsstrømmer mellom husholdningssektoren og andre sektorer, og er en del av det institusjonelle sektorregnskapet.

Husholdningenes inntekts- og kapitalregnskap viser transaksjonsstrømmer mellom husholdningssektoren og andre sektorer, og er en del av det institusjonelle sektorregnskapet.

Kontosystemet i nasjonalregnskapet er et system som sorterer de ulike økonomiske transaksjonene i analytisk nyttige kategorier. For institusjonelle enheter og sektorer viser systemet hvordan inntekt er skapt, fordelt og anvendt i de ulike sektorene i økonomien

Inntekts- og kapitalregnskapet til husholdningene omfatter de løpende kontoene samt kapitalkontoen som er en akkumuleringskonto. Det er derfor disse kontoene som er gjennomgått i dette notatet.

Beregningene i nasjonalregnskapet bygger på statistikk fra mengde forskjellige kilder, i hovedsak statistikk innsamlet av andre seksjoner i SSB.

Kontakt