360875
/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
360875
statistikk
2018-12-07T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Innvandring og innvandrere
no
trosamf, Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, medlemmer, religionar (for eksempel kristendom, islam, buddisme), kyrkjesamfunn, Human-etisk forbundKultur og fritid, Religion og livssyn, Innvandring og innvandrere, Kultur og fritid
true

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

655 236

medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar1
2018Endring i prosent
MedlemmerProsentdel2017 - 20182014 - 2018
1Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012.
3Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2010 og 2012.
I alt655 236100,05,811,6
Baha'i1 1150,2-2,7-1,1
Buddhisme20 0773,115,717,5
Hinduisme10 4271,616,341,2
Islam166 86125,59,026,3
Jødedom27890,12,61,0
Kristendom355 07054,24,65,3
Sikhisme33 7040,61,410,1
Livssyn95 03014,52,39,9
Andre trus- og livssynssamfunn2 1630,316,431,0

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offenleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn og fylke

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offenleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn og fylke12
20172018
I altBuddhismeIslamKristendomAnnan religion3LivssynI altBuddhismeIslamKristendomAnnan religion3Livssyn
1Omfattar ikkje medlemmer bosatt i utlandet. Dette inneber at summen av medlemmer i fylkene vil vere lavere enn den totale summen medlemmer av trus- og livssynssamfunn.
2Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
3Omfattar Bahài, Jødedom, Sikhisme og andre trusretningar. Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012 for både jødedom og sikhisme.
 
I alt619 22217 351153 067339 49216 39392 919655 06020 077166 810354 95118 19495 028
Østfold41 5751 47311 69123 4574524 50243 9141 54912 89524 2855084 677
Akershus79 5922 52018 66741 4383 22313 74486 3243 05521 33344 3133 63713 986
Oslo140 6313 39058 25953 8966 01719 069148 2743 90962 46256 0096 63819 256
Hedmark14 1703752 7987 7781673 05215 1645253 0038 3191843 133
Oppland12 2193702 7276 4491582 51513 0114632 9996 8031512 595
Buskerud37 94399011 95718 7951 5144 68740 3371 12712 59219 9371 8434 838
Vestfold29 9858665 34418 1695865 02031 2489685 54418 9756235 138
Telemark23 0984484 20615 4971042 84323 6715114 42915 7251322 874
Aust-Agder15 8452781 60612 319751 56716 5243861 85612 573791 630
Vest-Agder30 1767153 95222 8561612 49231 4449854 26723 4541612 577
Rogaland54 5961 64610 04735 0481 1016 75458 0871 88011 12736 8201 2716 989
Hordaland49 7211 3216 63232 8771 1137 77852 1781 5577 46033 9751 1947 992
Sogn og Fjordane5 8801061 0693 635859856 3741281 2563 882981 010
Møre og Romsdal19 5437502 31013 2575442 68220 7827872 64114 0595362 759
Trøndelag......34 8571 4576 81816 8807998 903
Sør-Trøndelag (-2017)25 6081 1974 61812 2287286 837......
Nord-Trøndelag (-2017)7 7902301 6403 940571 923......
Nordland15 0162882 5038 8781183 22915 7453472 7149 2411343 309
Troms - Romsa10 4252811 9125 6831142 43511 0112812 0226 1251232 460
Finnmark - Finnmárku4 844948403 073627755 1941189573 27462783
Svalbard............
Uoppgjeve fylke5651328921914309214443530221119

Tabell 2 
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar. Absolutte tal og prosent

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar. Absolutte tal og prosent1
20172018
Medlemmer i trus- og livssynssamfunnAndelMedlemmer i trus- og livssynssamfunnAndel
1Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken for 2012.
I alt619 222100,0655 236100,0
Baha'i1 1460,21 1150,2
Buddhisme17 3512,820 0773,1
Hinduisme8 9651,410 4271,6
Islam153 06724,7166 86125,5
Jødedom27690,17890,1
Kristendom339 49254,8355 07054,2
Sikhisme23 6540,63 7040,6
Livssyn92 91915,095 03014,5
Andre trus- og livssynssamfunn1 8590,32 1630,3

Tabell 3 
Medlemmer i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og som er utanfor Den norske kyrkja. Per 1. januar

Medlemmer i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og som er utanfor Den norske kyrkja. Per 1. januar1
20142015201620172018
11 Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå Feilkjelder i "Om statistikken".
I alt337 316296 521349 083339 492355 070
Adventistsamfunnet4 8064 7854 7784 6954 648
Dei frie evangeliske forsamlingar3 2583 2303 3183 1693 264
Den Evangelisk Lutherske frikyrkja i Noreg19 55719 49918 90819 46919 215
Den Finlandska evangelisk-Lutherska församling4 3484 3554 1171 2902 187
Den islandske Evangeliske Lutherske menighet i Noreg6 7406 5166 8301 0662 740
Den kristelige menighet7 7507 9978 1778 4178 235
Den ortodokse kyrkja14 76517 47620 20221 99325 843
Den romersk-katolske kyrkja140 10995 655144 856152 022157 220
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn3 1893 1583 1773 1723 176
Det norske baptistsamfunn10 28310 29610 36710 51010 711
Det norske misjonsforbund10 13610 40610 59810 84310 959
Jehovas vitner12 13012 30412 41312 47912 566
Kristensamfunnet2 5402 5272 5502 4832 481
Kristne senter3 1453 1363 0012 9652 938
Metodistkyrkja i Noreg10 68410 56610 53110 43210 320
Pinsemeinigheiter39 39839 14939 43139 26340 056
Svenska Margaretaförsamlingen21 57322 00621 6899 48312 332
Andre trussamfunn22 90523 46024 14025 74126 179

Om statistikken

Statistikken synleggjer talet på medlemmer i dei trussamfunna og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja (Dnk) som søkjer om og mottek statsstøtte. Statistikken over trus- og livssynssamfunn utanfor Dnk byggjer på oppgåver frå fylkesmennene over dei samfunna som har fått statstilskot.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Trussamfunn: Godkjent trussamfunn etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, lov-1969-06-13.

Livssynssamfunn: Godkjent livssynssamfunn etter lov om tilskot til livssynssamfunn, lov-1981-06-12.

Søknad om godkjenning av eit tru- eller livssynssamfunn vert sendt til fylkesmannen. Før godkjenning må søknaden eller meldinga for registrerte samfunn innehalde eit særskild sett med kriterier gitt i Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 14, samt i føreskrift om registrerte og uregistrerte trussamfunn § 2. For uregistrerte trussamfunn er desse krava gjeve i same føreskrift i § 4.

Standard klassifikasjonar

Klassifiseringa for denne statistikken er grunna i søknadsskjema som samfunna sender til fylkesmenna. SSB har stått for kategoriseringa av samfunna på organisasjonsnivå, dels grunna på nytt søknadsskjema, dels på gamalt søknadsskjema frå samfunna til fylkesmenna (gamalt skjema før 2005). Numeriske kodar er laga som hjelpemiddel for køyring av tabellprogram.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
Emne: Kultur og fritid

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Tala vert publiserte på lands-, og fylkesnivå

Kor ofte og aktualitet

Statistikken over medlemmer i trus- og livssynssamfunn vert publisert årleg, med unntak av 2005

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

All trus- og livssynsstatistikk i SSB er lagra på ein forsvarleg og standardisert måte i samråd med  mellom anna Datatilsynet

Bakgrunn

Føremål og historie

Hovudføremålet med denne statistikken er å synleggjere talet på medlemmer i dei trussamfunna og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja (Dnk) som søkjer om og mottek statsstøtte. Statistikken over trus- og livssynssamfunn utanfor Dnk byggjer på oppgåver frå fylkesmenna til Brønnøysundregistra over dei samfunna som har fått statstilskot. Statistikken har vore publisert i SSB sidan 1972. Før 1972 vart opplysningar knytt til religion innhenta via folketeljingsskjema.

Brukarar og bruksområde

Kulturdepartementet, andre offentlege etatar, forskingsinstitusjonar, trus- og livssynssamfunn, media, studentar og andre interesserte.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Samanheng med annan statistikk

Denne statistikken kan sjåast i samanheng med statistikk forDen norske kyrkja.

Lovheimel

Statistikken omfattar trussamfunn etter lov om trussamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25. Etter lovtilføyinga av 12. juni 1981 kan óg uregistrerte trudomssamfunn søkje om statstilskot frå stat og kommune. Vidare endring i føreskrift om registrerte og uregistrerte trudomssamfunn av 19. april 2005. Statistikken omfattar óg livssynssamfunn etter lov om tilskot til livssynssamfunn av 12. juni 1981 nr. 64 med føreskrift om tilskot til livssynssamfunn av 1. desember 1988, samt endring i føreskrift i lov om tilskot til livssynssamfunn av 19. april 2005. Data vert henta inn med heimel i §2-2 i statistikklova.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Alle trus- og livssynssamfunn som er godkjende hjå fylkesmannen og som søkjer og mottek statstilskot for rapportert tal på medlemmer i samfunnet. Eininga i statistikken er det enkelte samfunn. Einskilde samfunn vel å ikkje søkje om statstilskot sjølv om dei er registrerte og godkjende hjå fylkesmannen. Døme på slike samfunn som ikkje søkjer om offentleg tilskot er Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagers Hellige. Registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn som ikkje har søkt om statstilskot det enkelte år, er ikkje med i statistikken. I eit registerført samfunn kreves det ett set med opplysninger og prest eller forstandar har lovsette gjeremål i trudomssamfunnet. (Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 14). For uregistrerte trussamfunn som vil krevje statstilskot er det krav om færre opplysningar om samfunnet. Eit uregistrert samfunn kan til dømes ikkje ha lovsette gjeremål i trudomssamfunnet. Statistikken inneheld ikkje opplysningar om talet på menigheiter. Statistikken skil ikkje på registrerte og uregistrerte samfunn.

Datakjelder og utval

Datakjelde for statistikken er elektroniske data frå Brønnøysundregistra. T.o.m. 2004 mottok SSB kopi av søknadsskjema med oppgåve over talet på medlemmer direkte frå fylkesmenna. Frå 2005 vart medlemslistene til trus- og livssynssamfunn som søkte statstilskot via fylkesmenna sende til Brønnøysundregistra (BR) for kontroll. Etter at kontrollane i BR er utførd, mottar SSB elektronisk datafil frå BR. Statistikken omfattar alle samfunn som har søkt om tilskot det enkelte år.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datafila vert sendt elektronisk frå BR til SSB når dei har utført den naudsynte kontrollen av medlemslistene dei har fått frå fylkesmenna.

BR har ansvaret for kontrollen etter oppdrag frå Kulturdepartementet. Medlemslistene vert kontrollerte internt i det enkelte samfunn og i tillegg kontrollerte for dobbeltmedlemskap mellom dei ulike trus- og livssynssamfunn og for dobbeltmedlemskap mellom Den norske kyrkja og trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. BR har utført dei naudsynte kontrollane av organisasjonsnummer og fødselsnummer, slik at det ikkje er dublettar. Kontrollen går i hovudsak ut på å sjekke for dobbelt medlemskap (på individnivå), mot opplysningar frå Det sentrale folkeregisteret, mot andre trus- og livssynssamfunn og mot medlemsregisteret til Den norske kyrkja (Dnk). Datafila som SSB mottek er ei aggregert fil og inneheld opplysningar om talet på medlemmer per organisasjonsnivå (organisasjonsnummer) per bukommune, før klagehandsaming.

SSB kodar den mottekne fila med kodar etter eit utarbeidd kodesystem utarbeida i SSB. Statistikken over trus- og livssynssamfunn er ein summarisk statistikk, det vil seia at statistikken og tabellar berre summerer tal over medlemmer, nasjonal og fordelt på ulike religionar/livssyn. Utover oppsummering av innrapporterte tal det enkelte år, vert det ikkje gjort nokre særskilde analysar.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Datamaterialet kan definerast som sensitivt og celler må prikkast dersom det er under tre observasjonar i ei celle.

Samanlikningar over tid og stad

SSB har produsert offisiell statistikk over medlemmer i trus- og livssynssamfunn sidan 1971 grunna i oppgåver som fylkesmenna fekk inn i samband med tildeling av statstilskot. Som medlemmer vert rekna dei som har tilknyting til ei meinigheit, dvs. barn under 16 år, når desse ikkje er melde inn i Dnk. Fordelinga etter fylke var der meinigheita eller livssynssamfunnet er registrert. Dette fell ikkje alltid saman med bustadfylket til den enkelte medlemmen. Før 1970 publiserte SSB tabellar over personar fordelt etter trussamfunn grunna i folketeljingsdata.

Frå 2005 er det lagt til grunn eit nytt registreringssystem for talet på medlemmer, og datagrunnlaget for statistikken er endra i og med at SSB får dette frå BR. Ein kan såleis ikkje samanlikne statistikken med tidlegare år. Ein bør òg vere varsam med samanlikningar særskild  mellom åra 2005-2006-2007 då arbeidet med å rydde opp i dobbeltmedlemskap hadde særskild fokus i desse åra. Samstundes gjer ein merksam på at nokre samfunn ikkje er med i statistikken kvart år, og nye samfunn kjem til. Ein gjer merksam på at på grunn av slike høve må ein vere varsam med direkte samanlikningar over tid og mellom kategoriar, da dette til dels kan gi store utslag i ein kategori. (Sjå òg feilkjelder under). Fordelinga etter fylke er frå 2006 gjort ut frå bukommune til medlemmene.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Statistikken for trus- og livssynssamfunn omfattar berre samfunn med medlemmer det er søkt om statstilskot for det einskilde år. Det kan til dels vere store svingingar på nokre kategoriar frå år til år. Dette kan skyldast at nokre samfunn av ulike årsaker ikkje søkjer det enkelte år. Det er og samfunn som aldri søkjer om tilskot.

Registerfeil.

SSB har sidan 2005 motteke data frå Brønnøysundregistrene (BR) med totalt tal over medlemmer per samfunn. SSB reknar kvaliteten som monaleg betra, då BR har føreteke dublettsjekk før SSB mottek data.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB