394646
/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
394646
statistikk
2019-12-03T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Innvandring og innvandrere
no
trosamf, Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, medlemmer, religionar (for eksempel kristendom, islam, buddisme), kyrkjesamfunn, Human-etisk forbundKultur og fritid, Religion og livssyn, Innvandring og innvandrere, Kultur og fritid
true

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

678 433

medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar1
2019Endring i prosent
MedlemmerProsentdel2018 - 20192015 - 2019
1Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012.
3Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2010 og 2012.
I alt678 433100,03,521,4
Baha'i1 1180,20,3-1,4
Buddhisme21 0443,14,817,1
Hinduisme11 4051,79,439,4
Islam175 50725,95,224,4
Jødedom28090,12,58,3
Kristendom365 85153,93,023,4
Sikhisme33 9840,67,616,2
Livssyn96 27614,21,39,1
Andre trus- og livssynssamfunn2 4390,412,839,8

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offenleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn og fylke

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offenleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn og fylke12
20182019
I altBuddhismeIslamKristendomAnnan religion3LivssynI altBuddhismeIslamKristendomAnnan religion3Livssyn
1Omfattar ikkje medlemmer bosatt i utlandet. Dette inneber at summen av medlemmer i fylkene vil vere lavere enn den totale summen medlemmer av trus- og livssynssamfunn.
2Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
3Omfattar Bahài, Jødedom, Sikhisme og andre trusretningar. Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012 for både jødedom og sikhisme.
 
I alt620 20318 620159 992338 07117 39586 125678 43321 044175 507365 85119 75596 276
Østfold43 9141 54912 89524 2855084 67745 5531 57113 62025 0865484 728
Akershus86 3243 05521 33344 3133 63713 98691 7983 20623 81246 6064 08114 093
Oslo148 2743 90962 46256 0096 63819 256152 7334 12064 88257 2597 26219 210
Hedmark15 1645253 0038 3191843 13315 6955713 0458 6642043 211
Oppland13 0114632 9996 8031512 59513 4034893 0057 1261662 617
Buskerud40 3371 12712 59219 9371 8434 83841 7161 17013 01120 7051 8804 950
Vestfold31 2489685 54418 9756235 13832 5211 0205 82019 7416695 271
Telemark23 6715114 42915 7251322 87424 2595364 79615 8461572 924
Aust-Agder16 5243861 85612 573791 63017 0454222 05112 811891 672
Vest-Agder31 4449854 26723 4541612 57732 3971 0604 56523 9901692 613
Rogaland58 0871 88011 12736 8201 2716 98960 1171 95411 74237 8501 3847 187
Hordaland52 1781 5577 46033 9751 1947 99253 4991 5907 83734 5431 3278 202
Sogn og Fjordane6 3741281 2563 882981 0106 7681241 3594 1481011 036
Møre og Romsdal20 7827872 64114 0595362 75921 3048552 63514 5465332 735
Trøndelag34 8571 4576 81816 8807998 90335 9121 5047 01717 4798309 082
Sør-Trøndelag (-2017)000000000000
Nord-Trøndelag (-2017)000000000000
Nordland15 7453472 7149 2411343 30915 8553932 5939 3751383 356
Troms - Romsa11 0112812 0226 1251232 46011 3612912 1706 2921312 477
Finnmark - Finnmárku5 1941189573 274627835 3651261 0293 34365802
Svalbard000000000000
Uoppgjeve fylke92144435302211191 1324251844121110

Tabell 2 
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar. Absolutte tal og prosent

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar. Absolutte tal og prosent1
20182019
Medlemmer i trus- og livssynssamfunnAndelMedlemmer i trus- og livssynssamfunnAndel
1Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken for 2012.
I alt655 236100,0678 433100,0
Baha'i1 1150,21 1180,2
Buddhisme20 0773,121 0443,1
Hinduisme10 4271,611 4051,7
Islam166 86125,5175 50725,9
Jødedom27890,18090,1
Kristendom355 07054,2365 85153,9
Sikhisme23 7040,63 9840,6
Livssyn95 03014,596 27614,2
Andre trus- og livssynssamfunn2 1630,32 4390,4

Tabell 3 
Medlemmer i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og som er utanfor Den norske kyrkja. Per 1. januar

Medlemmer i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og som er utanfor Den norske kyrkja. Per 1. januar1
20152016201720182019
11 Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå Feilkjelder i "Om statistikken".
I alt296 521349 083339 492355 070365 851
Adventistsamfunnet4 7854 7784 6954 6484 634
Dei frie evangeliske forsamlingar3 2303 3183 1693 2643 183
Den Evangelisk Lutherske frikyrkja i Noreg19 49918 90819 46919 21519 500
Den Finlandska evangelisk-Lutherska församling4 3554 1171 2902 1872 198
Den islandske Evangeliske Lutherske menighet i Noreg6 5166 8301 0662 7405 619
Den kristelige menighet7 9978 1778 4178 2358 513
Den ortodokse kyrkja17 47620 20221 99325 84327 034
Den romersk-katolske kyrkja95 655144 856152 022157 220160 884
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn3 1583 1773 1723 1763 151
Det norske baptistsamfunn10 29610 36710 51010 71110 731
Det norske misjonsforbund10 40610 59810 84310 95911 087
Jehovas vitner12 30412 41312 47912 56612 680
Kristensamfunnet2 5272 5502 4832 4812 455
Kristne senter3 1363 0012 9652 9382 924
Metodistkyrkja i Noreg10 56610 53110 43210 32010 190
Pinsemeinigheiter39 14939 43139 26340 05640 632
Svenska Margaretaförsamlingen22 00621 6899 48312 33213 264
Andre trussamfunn23 46024 14025 74126 17927 172

Om statistikken

Statistikken synleggjer talet på medlemmer i dei trussamfunna og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja (Dnk) som søkjer om og mottek statsstøtte. Statistikken over trus- og livssynssamfunn utanfor Dnk byggjer på oppgåver frå fylkesmenn over dei samfunna som har fått statstilskot.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Trussamfunn: Godkjent trussamfunn etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, lov-1969-06-13.

Livssynssamfunn: Godkjent livssynssamfunn etter lov om tilskot til livssynssamfunn, lov-1981-06-12.

Søknad om godkjenning av eit tru- eller livssynssamfunn vert sendt til fylkesmannen. Før godkjenning må søknaden eller meldinga for registrerte samfunn innehalde eit særskild sett med kriterier gitt i Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 14, samt i føreskrift om registrerte og uregistrerte trussamfunn § 2. For uregistrerte trussamfunn er desse krava gjeve i same føreskrift i § 4.

Standard klassifikasjonar

Klassifiseringa for denne statistikken er grunna i søknadsskjema som samfunna sender til fylkesmenna. SSB har stått for kategoriseringa av samfunna på organisasjonsnivå, dels grunna på nytt søknadsskjema, dels på gamalt søknadsskjema frå samfunna til fylkesmenna (gamalt skjema før 2005). Numeriske kodar er laga som hjelpemiddel for køyring av tabellprogram.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
Emne: Kultur og fritid

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Tala vert publiserte på lands-, og fylkesnivå

Kor ofte og aktualitet

Statistikken over medlemmer i trus- og livssynssamfunn vert publisert årleg, med unntak av 2005

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

All trus- og livssynsstatistikk i SSB er lagra på ein forsvarleg og standardisert måte i samråd med  mellom anna Datatilsynet

Bakgrunn

Føremål og historie

Hovudføremålet med denne statistikken er å synleggjere talet på medlemmer i dei trussamfunna og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja (Dnk) som søkjer om og mottek statsstøtte. Statistikken over trus- og livssynssamfunn utanfor Dnk byggjer på oppgåver frå fylkesmenna til Brønnøysundregistra over dei samfunna som har fått statstilskot. Statistikken har vore publisert i SSB sidan 1972. Før 1972 vart opplysningar knytt til religion innhenta via folketeljingsskjema.

Brukarar og bruksområde

Kulturdepartementet, andre offentlege etatar, forskingsinstitusjonar, trus- og livssynssamfunn, media, studentar og andre interesserte.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Samanheng med annan statistikk

Denne statistikken kan sjåast i samanheng med statistikk forDen norske kyrkja.

Lovheimel

Statistikken omfattar trussamfunn etter lov om trussamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25. Etter lovtilføyinga av 12. juni 1981 kan óg uregistrerte trudomssamfunn søkje om statstilskot frå stat og kommune. Vidare endring i føreskrift om registrerte og uregistrerte trudomssamfunn av 19. april 2005. Statistikken omfattar óg livssynssamfunn etter lov om tilskot til livssynssamfunn av 12. juni 1981 nr. 64 med føreskrift om tilskot til livssynssamfunn av 1. desember 1988, samt endring i føreskrift i lov om tilskot til livssynssamfunn av 19. april 2005. Data vert henta inn med heimel i §2-2 i statistikklova.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Alle trus- og livssynssamfunn som er godkjende hjå fylkesmannen og som søkjer og mottek statstilskot for rapportert tal på medlemmer i samfunnet. Eininga i statistikken er det enkelte samfunn. Einskilde samfunn vel å ikkje søkje om statstilskot sjølv om dei er registrerte og godkjende hjå fylkesmannen. Døme på slike samfunn som ikkje søkjer om offentleg tilskot er Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagers Hellige. Registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn som ikkje har søkt om statstilskot det enkelte år, er ikkje med i statistikken. I eit registerført samfunn kreves det ett set med opplysninger og prest eller forstandar har lovsette gjeremål i trudomssamfunnet. (Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 14). For uregistrerte trussamfunn som vil krevje statstilskot er det krav om færre opplysningar om samfunnet. Eit uregistrert samfunn kan til dømes ikkje ha lovsette gjeremål i trudomssamfunnet. Statistikken inneheld ikkje opplysningar om talet på menigheiter. Statistikken skil ikkje på registrerte og uregistrerte samfunn.

Datakjelder og utval

Datakjelde for statistikken er elektroniske data frå Brønnøysundregistra. T.o.m. 2004 mottok SSB kopi av søknadsskjema med oppgåve over talet på medlemmer direkte frå fylkesmenna. Frå 2005 vart medlemslistene til trus- og livssynssamfunn som søkte statstilskot via fylkesmenna sende til Brønnøysundregistra (BR) for kontroll. Etter at kontrollane i BR er utførd, mottar SSB elektronisk datafil frå BR. Statistikken omfattar alle samfunn som har søkt om tilskot det enkelte år.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datafila vert sendt elektronisk frå BR til SSB når dei har utført den naudsynte kontrollen av medlemslistene dei har fått frå fylkesmenna.

BR har ansvaret for kontrollen etter oppdrag frå Kulturdepartementet. Medlemslistene vert kontrollerte internt i det enkelte samfunn og i tillegg kontrollerte for dobbeltmedlemskap mellom dei ulike trus- og livssynssamfunn og for dobbeltmedlemskap mellom Den norske kyrkja og trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. BR har utført dei naudsynte kontrollane av organisasjonsnummer og fødselsnummer, slik at det ikkje er dublettar. Kontrollen går i hovudsak ut på å sjekke for dobbelt medlemskap (på individnivå), mot opplysningar frå Det sentrale folkeregisteret, mot andre trus- og livssynssamfunn og mot medlemsregisteret til Den norske kyrkja (Dnk). Datafila som SSB mottek er ei aggregert fil og inneheld opplysningar om talet på medlemmer per organisasjonsnivå (organisasjonsnummer) per bukommune, før klagehandsaming.

SSB kodar den mottekne fila med kodar etter eit utarbeidd kodesystem utarbeida i SSB. Statistikken over trus- og livssynssamfunn er ein summarisk statistikk, det vil seia at statistikken og tabellar berre summerer tal over medlemmer, nasjonal og fordelt på ulike religionar/livssyn. Utover oppsummering av innrapporterte tal det enkelte år, vert det ikkje gjort nokre særskilde analysar.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Datamaterialet kan definerast som sensitivt og celler må prikkast dersom det er under tre observasjonar i ei celle.

Samanlikningar over tid og stad

SSB har produsert offisiell statistikk over medlemmer i trus- og livssynssamfunn sidan 1971 grunna i oppgåver som fylkesmenna fekk inn i samband med tildeling av statstilskot. Som medlemmer vert rekna dei som har tilknyting til ei meinigheit, dvs. barn under 16 år, når desse ikkje er melde inn i Dnk. Fordelinga etter fylke var der meinigheita eller livssynssamfunnet er registrert. Dette fell ikkje alltid saman med bustadfylket til den enkelte medlemmen. Før 1970 publiserte SSB tabellar over personar fordelt etter trussamfunn grunna i folketeljingsdata.

Frå 2005 er det lagt til grunn eit nytt registreringssystem for talet på medlemmer, og datagrunnlaget for statistikken er endra i og med at SSB får dette frå BR. Ein kan såleis ikkje samanlikne statistikken med tidlegare år. Ein bør òg vere varsam med samanlikningar særskild  mellom åra 2005-2006-2007 då arbeidet med å rydde opp i dobbeltmedlemskap hadde særskild fokus i desse åra. Samstundes gjer ein merksam på at nokre samfunn ikkje er med i statistikken kvart år, og nye samfunn kjem til. Ein gjer merksam på at på grunn av slike høve må ein vere varsam med direkte samanlikningar over tid og mellom kategoriar, da dette til dels kan gi store utslag i ein kategori. (Sjå òg feilkjelder under). Fordelinga etter fylke er frå 2006 gjort ut frå bukommune til medlemmene.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Statistikken for trus- og livssynssamfunn omfattar berre samfunn med medlemmer det er søkt om statstilskot for det einskilde år. Det kan til dels vere store svingingar på nokre kategoriar frå år til år. Dette kan skyldast at nokre samfunn av ulike årsaker ikkje søkjer det enkelte år. Det er og samfunn som aldri søkjer om tilskot.

Registerfeil.

SSB har sidan 2005 motteke data frå Brønnøysundregistrene (BR) med totalt tal over medlemmer per samfunn. SSB reknar kvaliteten som monaleg betra, då BR har føreteke dublettsjekk før SSB mottek data.

Revisjon

Ikkje relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB