Kommunehelsetenesta

Oppdatert: 16. juni 2020

Neste oppdatering: 17. juni 2021

Brukt per barn og unge 0-20 år til helsestasjons- og skulehelsetenesta
Kommunehelsetenesta, nøkkeltal

Utvalde tabellar frå denne statistikken

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over kommunehelsetenesta. Statistikken omfattar opplysningar om fastlegar, fysioterapeutar, helsestasjons- og skulehelsetenesta, frisklivssentralar og anna førebyggjande helsearbeid samt rekneskapstal.

Kontakt