Kommunehelsetenesta

07798: E1. Konsern - Kommunehelse - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 79 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.04.2018
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, funksjonene 232, 233, 241, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 232, 233, 241, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kommunehelse, konsern:
?
MVA-refusjon investering, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233, 241, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 232, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1000 Kroner
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs:
Personer
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll:
Personer
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt:
Antall
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
?
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Personer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 232:
Avtalte timer
Timer pr. uke av leger. Funksjon 232:
Avtalte timer
Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Timer pr. uke av leger. Funksjon 233:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 233:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 241:
Avtalte timer
Timer pr. uke av leger. Funksjon 241:
Avtalte timer
Årsverk av leger i institusjon:
?
Årsverk av fysioterapeuter i institusjon:
?
Årsverk av ergoterapeuter totalt (khelse+plo):
?
Årsverk av psykiatriske sykepleiere (khelse+plo):
Årsverk
Folkemengde i alt:
Personer
Antall fødte i løpet av året:
Personer
Antall 0-6 år:
Antall
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 0-20 år:
Personer
Antall 2-åringer:
?
Antall 2-3 år:
?
Antall 4-åringer:
Personer
Antall 5-åringer:
Personer
Antall 6-åringer:
?
Antall 16-åringer:
Antall
Antall 13-20 år:
?
Antall fastlegeavtaler:
?
Antall åpne fastlegelister:
?
Antall kvinnelige leger:
?
Antall pasienter på fastlegeliste:
?
Beregnet kapasitet hos fastlege:
?
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste):
?
Antall fastlegelister uten lege:
?
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege:
?
Timer pr. uke til kommunalt arbeid av fastleger:
?
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (khelse + plo):
Personer
Sykehjemsbeboere:
Beboere
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid:
Antall
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent):
Antall
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 20-40 prosent):
Antall
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
?
Timer per uke av leger. Funksjon 120 Administrasjon:
?
Årsverk i alt til funksjon 232. (register):
?
Årsverk jordmødre til funksjon 232. (register):
?
Årsverk helsesøstre til funksjon 232. (register):
?
Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232. (register):
?
Årsverk uten fagutdanning funksjon 232. (register):
?
Årsverk i kommunehelsetjenesten totalt, konsern. (register):
?
Årsverk i alt til funksjon 233, konsern. (register):
?
Årsverk i alt til funksjon 241, konsern. (register):
?
Årsverk annen fagutdanning funksjon 232. (register):
?
Brutto driftsutg., medfinansiering somatiske tjenester, f255, konsern:
?
Brutto driftsutg., Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene, f256, konsern:
?
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune:
?
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune:
?
Referansetid
Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, funksjonene 232, 233, 241, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 232, 233, 241, konsern:
1.1.
MVA-refusjon drift, kommunehelse, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, kommunehelse, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233, 241, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 232, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1.1.
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs:
1.1.
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll:
1.1.
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt:
1.1.
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
1.1.
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 232:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 233:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 233:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 241:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 241:
1.1.
Årsverk av leger i institusjon:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter i institusjon:
1.1.
Årsverk av ergoterapeuter totalt (khelse+plo):
1.1.
Årsverk av psykiatriske sykepleiere (khelse+plo):
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall fødte i løpet av året:
1.1.
Antall 0-6 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 0-20 år:
1.1.
Antall 2-åringer:
1.1.
Antall 2-3 år:
1.1.
Antall 4-åringer:
1.1.
Antall 5-åringer:
1.1.
Antall 6-åringer:
1.1.
Antall 16-åringer:
1.1.
Antall 13-20 år:
1.1.
Antall fastlegeavtaler:
1.1.
Antall åpne fastlegelister:
1.1.
Antall kvinnelige leger:
1.1.
Antall pasienter på fastlegeliste:
1.1.
Beregnet kapasitet hos fastlege:
1.1.
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste):
1.1.
Antall fastlegelister uten lege:
1.1.
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege:
1.1.
Timer pr. uke til kommunalt arbeid av fastleger:
1.1.
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (khelse + plo):
1.1.
Sykehjemsbeboere:
1.1.
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid:
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent):
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 20-40 prosent):
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
1.1.
Timer per uke av leger. Funksjon 120 Administrasjon:
1.1.
Årsverk i alt til funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk jordmødre til funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk helsesøstre til funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk uten fagutdanning funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk i kommunehelsetjenesten totalt, konsern. (register):
1.1.
Årsverk i alt til funksjon 233, konsern. (register):
1.1.
Årsverk i alt til funksjon 241, konsern. (register):
1.1.
Årsverk annen fagutdanning funksjon 232. (register):
1.1.
Brutto driftsutg., medfinansiering somatiske tjenester, f255, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg., Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene, f256, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune:
1.1.
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken