Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04930: E. Kommunehelse, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
15.06.2018 08:00
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år:
Kroner
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger:
Kroner
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger:
Kroner
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo):
Personer
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
Prosent
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
?
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Prosent
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Prosent
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Prosent
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Prosent
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Avtalte årsverk
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241:
Prosent
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Avtalte årsverk
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241:
Prosent
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253:
Avtalte årsverk
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel:
Årsverk
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241:
Kroner
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241:
Kroner
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år:
1.1.
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger:
1.1.
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger:
1.1.
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo):
1.1.
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
1.1.
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
1.1.
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
1.1.
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
1.1.
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
1.1.
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
1.1.
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233:
1.1.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
1.1.
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
1.1.
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241:
1.1.
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253:
1.1.
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241:
1.1.
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241:
1.1.
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten , Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter , Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år ,

Valgt 1 av totalt 33

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000