Kommunehelsetenesta

Til toppen

11993: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, etter helsekontroller (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hjemmebesøk av jordmor: For 2017 ble hjemmebesøk av jordmor etter mor og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling innen 1-2 døgn medregnet, mens det fom. 2018 er innen 3 døgn. Helseundersøkelse innen utgangen av 1. trinn grunnskole: Anbefalt tidspunkt for gjennomføring er endret fra før til etter skolestart, påvirker særlig 2018-tall.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken