Kommunehelsetenesta

Til toppen
11996: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte legeårsverk (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte legeårsverk (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
avtaleform
funksjon
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Avtalte legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester etter KOSTRA-funksjon og avtaleform
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken