Kommunehelsetenesta

11996: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

avtaleform

Totalt 5 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4540
met@ssb.no

Måleenhet
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte legeårsverk (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte legeårsverk (årsverk):
31.12
Målemetode
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
Forløp (periodesum)
Avtalte legeårsverk (årsverk):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
Nei
Avtalte legeårsverk (årsverk):
Nei
Sesongjustert
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
Nei
Avtalte legeårsverk (årsverk):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Avtalte legeårsverk i kommunehelsetjenesten etter KOSTRA-funksjon og avtaleform
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken