Kommunehelsetenesta

04673: E. Kommunehelse, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, funksjonene 232, 233, 241:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 232, 233, 241:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233, 241:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 232:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kommunehelse:
1000 Kroner
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Personer
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Personer
Antall fødte i løpet av året:
Personer
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt:
Antall
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
?
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs:
Personer
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll:
Personer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 232:
Avtalte timer
Timer pr. uke av leger. Funksjon 232:
Avtalte timer
Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Timer pr. uke av leger. Funksjon 233:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 233:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 241:
Avtalte timer
Timer pr. uke av leger. Funksjon 241:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter m/ fast lønn:
?
Timer pr. uke av fysioterapeuter i turnusstilling:
?
Sykehjemsbeboere:
Beboere
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Folkemengde i alt:
Personer
Antall 0-6 år:
Antall
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 2-åringer:
?
Antall 2-3 år:
?
Antall 5-åringer:
Personer
Antall 6-åringer:
?
Antall 16-åringer:
Antall
Antall 13-20 år:
?
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid:
Antall
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent):
Antall
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 20-40 prosent):
Antall
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
?
Timer per uke av leger. Funksjon 120 Administrasjon:
?
Referansetid
Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, funksjonene 232, 233, 241:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 232, 233, 241:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233, 241:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 232:
1.1.
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse:
1.1.
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering:
1.1.
MVA-refusjon drift, kommunehelse:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
1.1.
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
1.1.
Antall fødte i løpet av året:
1.1.
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt:
1.1.
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
1.1.
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs:
1.1.
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 232:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 233:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 233:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 241:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 241:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter m/ fast lønn:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter i turnusstilling:
1.1.
Sykehjemsbeboere:
1.1.
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall 0-6 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 2-åringer:
1.1.
Antall 2-3 år:
1.1.
Antall 5-åringer:
1.1.
Antall 6-åringer:
1.1.
Antall 16-åringer:
1.1.
Antall 13-20 år:
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid:
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent):
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 20-40 prosent):
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
1.1.
Timer per uke av leger. Funksjon 120 Administrasjon:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken