400040
400040
faktaside
2020-03-24T08:00:00.000Z
no

Indikatorer for

Bærekraftsmålene

Innhold på siden

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng i en felles plan for utvikling frem mot 2030 (A/RES/70/1). Denne faktasiden viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.

1. Utrydde fattigdom

Delmål 1.2: Halvere relativ fattigdom

Nøkkeltall

Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

10.1  %

[ 2017-2019 ]

2 prosentpoeng

endring fra ti år før

Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Andel personer med vedvarende lavinntekt
Andel personer med vedvarende lavinntekt
1997-1999 8.1
1998-2000 8.2
1999-2001 7.8
2000-2002 8.1
2001-2003 7.9
2002-2004 8.5
2003-2005 7.9
2004-2006 7.9
2005-2007 8.1
2006-2008 8.2
2007-2009 8.1
2008-2010 7.9
2009-2011 7.7
2010-2012 7.9
2011-2013 8.6
2012-2014 9.0
2013-2015 9.3
2014-2016 9.4
2015-2017 9.6
2016-2018 9.8
2017-2019 10.1
Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
Andel personer med vedvarende lavinntekt
1997-1999 8.1
1998-2000 8.2
1999-2001 7.8
2000-2002 8.1
2001-2003 7.9
2002-2004 8.5
2003-2005 7.9
2004-2006 7.9
2005-2007 8.1
2006-2008 8.2
2007-2009 8.1
2008-2010 7.9
2009-2011 7.7
2010-2012 7.9
2011-2013 8.6
2012-2014 9.0
2013-2015 9.3
2014-2016 9.4
2015-2017 9.6
2016-2018 9.8
2017-2019 10.1

Andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Barn 0-5 år Barn 6-10 år Barn 11-17 år
Barn 0-5 år Barn 6-10 år Barn 11-17 år
2007-2009 8.0 8.0 7.2
2008-2010 8.1 8.0 7.3
2009-2011 8.1 7.7 7.3
2010-2012 8.8 8.1 7.6
2011-2013 9.6 8.6 8.1
2012-2014 10.5 9.4 8.8
2013-2015 11.2 10.1 9.3
2014-2016 11.6 10.4 9.6
2015-2017 12.0 11.0 9.9
2016-2018 12.4 11.6 10.4
2017-2019 12.7 12.2 10.8
Andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
Barn 0-5 år Barn 6-10 år Barn 11-17 år
2007-2009 8.0 8.0 7.2
2008-2010 8.1 8.0 7.3
2009-2011 8.1 7.7 7.3
2010-2012 8.8 8.1 7.6
2011-2013 9.6 8.6 8.1
2012-2014 10.5 9.4 8.8
2013-2015 11.2 10.1 9.3
2014-2016 11.6 10.4 9.6
2015-2017 12.0 11.0 9.9
2016-2018 12.4 11.6 10.4
2017-2019 12.7 12.2 10.8

Det er ingen offisiell definisjon av fattigdom i Norge. Dette må belyses indirekte ved hjelp av relaterte indikatorer. Andel personer med vedvarende lavinntekt er en slik indirekte indikator som angir hvor stor andel av befolkningen som lever i husholdninger med relativt lave inntekter over tid. Det trenger ikke å bety at de er fattige, men heller at de har en forhøyet risiko for fattigdom. For ytterligere informasjon se metadatadokumentet nederst på siden.

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Nøkkeltall

Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)

Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)

98.0  %

[ 2019 ]

Nøkkeltall

Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)

Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)

99.5  %

[ 2019 ]

Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)

Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt
Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt
2009 117653 50323
2010 119444 48784
2011 118009 46658
2012 114804 46046
2013 120775 49152
2014 125407 51724
2015 127372 52655
2016 130405 53155
2017 132659 53620
2018 133140 54920
2019 129894 53294
Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)
Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt
2009 117653 50323
2010 119444 48784
2011 118009 46658
2012 114804 46046
2013 120775 49152
2014 125407 51724
2015 127372 52655
2016 130405 53155
2017 132659 53620
2018 133140 54920
2019 129894 53294

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Nøkkeltall

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)

0.975

[ 2019 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Nøkkeltall

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)

98.0 %

[ 2019 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 1.a: Mobilisere ressurser for å avskaffe fattigdom

Nøkkeltall

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

65.4 %

[ 2020 ]

1.8 prosentpoeng

endring fra ti år før

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse
1998 65.0
1999 65.9
2000 66.3
2001 66.8
2002 67.5
2003 67.7
2004 68.4
2005 67.9
2006 66.4
2007 65.7
2008 65.7
2009 66.6
2010 67.2
2011 67.4
2012 68.2
2013 68.0
2014 67.8
2015 68.0
2016 68.1
2017 67.8
2018 67.4
2019 66.6
2020 65.4
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse
1998 65.0
1999 65.9
2000 66.3
2001 66.8
2002 67.5
2003 67.7
2004 68.4
2005 67.9
2006 66.4
2007 65.7
2008 65.7
2009 66.6
2010 67.2
2011 67.4
2012 68.2
2013 68.0
2014 67.8
2015 68.0
2016 68.1
2017 67.8
2018 67.4
2019 66.6
2020 65.4

Offentlig forvaltnings totale utgifter (1.a.2)

Helse Utdanning Sosial beskyttelse Andre formål
Helse Utdanning Sosial beskyttelse Andre formål
1998 87150 71906 200687 193684
1999 94727 74256 217346 199616
2000 101467 78474 233497 210226
2001 110085 85303 256849 224733
2002 121247 89820 276277 234498
2003 130154 99083 294788 249748
2004 135089 100558 311265 253251
2005 142106 103365 321276 267664
2006 150002 108646 339813 302163
2007 158442 113758 362924 332064
2008 167904 121437 396086 357095
2009 177474 131006 432663 371228
2010 186388 135806 456685 379819
2011 195114 139621 484817 396179
2012 206914 144271 511230 402421
2013 221055 150141 541345 430348
2014 237234 160392 571316 460986
2015 250097 169455 607147 482149
2016 260318 174430 635611 500265
2017 270455 183168 655557 526550
2018 283782 190884 675051 556103
2019 302716 198716 701771 602845
2020 319509 201444 759813 676993
Offentlig forvaltnings totale utgifter (1.a.2)
Helse Utdanning Sosial beskyttelse Andre formål
1998 87150 71906 200687 193684
1999 94727 74256 217346 199616
2000 101467 78474 233497 210226
2001 110085 85303 256849 224733
2002 121247 89820 276277 234498
2003 130154 99083 294788 249748
2004 135089 100558 311265 253251
2005 142106 103365 321276 267664
2006 150002 108646 339813 302163
2007 158442 113758 362924 332064
2008 167904 121437 396086 357095
2009 177474 131006 432663 371228
2010 186388 135806 456685 379819
2011 195114 139621 484817 396179
2012 206914 144271 511230 402421
2013 221055 150141 541345 430348
2014 237234 160392 571316 460986
2015 250097 169455 607147 482149
2016 260318 174430 635611 500265
2017 270455 183168 655557 526550
2018 283782 190884 675051 556103
2019 302716 198716 701771 602845
2020 319509 201444 759813 676993

2. Utrydde sult

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Nøkkeltall

Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)

Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)

4363.000

[ 2018 ]

Plantemangfold bevart i genbanker beskrives ofte som en aksesjon, i betydningen: En genetisk unik enhet av en plantegenetisk ressurs.

En plantesort kan være en aksesjon. En landrase/landsort kan være en aksesjon. Derfor kan det også finnes flere aksesjoner av samme sort.

kilde: NIBIO

Nøkkeltall

Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)

Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)

80.85 %

[ 2019 ]

Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent, prosent (2.5.2)

2018
2018
Andel av lokale arter klassifisert som ikke utrydningstruet 21.3
Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet 53.2
Andel av lokale arter der faren for utrydning ikke er kjent 25.5
Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent, prosent (2.5.2)
2018
Andel av lokale arter klassifisert som ikke utrydningstruet 21.3
Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet 53.2
Andel av lokale arter der faren for utrydning ikke er kjent 25.5

3. God helse og livskvalitet

Delmål 3.2: Redde alle barn under fem år fra å dø, hvis det kan forhindres

Nøkkeltall

Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)

Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)

3.04 per 1 000 barn

[ 2013 ]

65.4 %

endring fra 25 år før

Nøkkeltall

Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)

Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)

2.75 per 1 000 barn

[ 2013 ]

75.2 %

endring fra 25 år før

Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)

Dødelighet per 1 000 barn for jenter under fem år Dødelighet per 1 000 barn for gutter under fem år
Dødelighet per 1 000 barn for jenter under fem år Dødelighet per 1 000 barn for gutter under fem år
1967 15.48 20.55
1968 15.05 18.18
1969 14.23 19.39
1970 12.70 18.98
1971 12.92 18.35
1972 12.16 17.10
1973 11.95 15.78
1974 10.21 15.57
1975 11.21 14.95
1976 10.48 12.78
1977 9.27 13.13
1978 9.69 11.42
1979 8.58 12.88
1980 8.55 10.91
1981 8.52 11.29
1982 9.13 10.27
1983 9.34 10.89
1984 9.18 11.19
1985 8.00 12.38
1986 9.00 10.32
1987 8.91 11.07
1988 8.78 11.08
1989 8.44 10.77
1990 6.89 9.28
1991 6.85 7.49
1992 6.09 7.53
1993 5.37 7.20
1994 5.27 6.71
1995 4.28 6.27
1996 4.64 5.90
1997 4.87 5.49
1998 4.60 6.34
1999 4.26 5.73
2000 4.12 5.18
2001 4.58 5.34
2002 3.95 4.58
2003 3.93 4.59
2004 3.54 3.96
2005 3.22 3.72
2006 3.65 4.66
2007 3.07 4.13
2008 3.03 3.71
2009 3.05 4.09
2010 2.96 3.23
2011 2.06 3.46
2012 2.59 3.25
2013 3.04 2.75
Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)
Dødelighet per 1 000 barn for jenter under fem år Dødelighet per 1 000 barn for gutter under fem år
1967 15.48 20.55
1968 15.05 18.18
1969 14.23 19.39
1970 12.70 18.98
1971 12.92 18.35
1972 12.16 17.10
1973 11.95 15.78
1974 10.21 15.57
1975 11.21 14.95
1976 10.48 12.78
1977 9.27 13.13
1978 9.69 11.42
1979 8.58 12.88
1980 8.55 10.91
1981 8.52 11.29
1982 9.13 10.27
1983 9.34 10.89
1984 9.18 11.19
1985 8.00 12.38
1986 9.00 10.32
1987 8.91 11.07
1988 8.78 11.08
1989 8.44 10.77
1990 6.89 9.28
1991 6.85 7.49
1992 6.09 7.53
1993 5.37 7.20
1994 5.27 6.71
1995 4.28 6.27
1996 4.64 5.90
1997 4.87 5.49
1998 4.60 6.34
1999 4.26 5.73
2000 4.12 5.18
2001 4.58 5.34
2002 3.95 4.58
2003 3.93 4.59
2004 3.54 3.96
2005 3.22 3.72
2006 3.65 4.66
2007 3.07 4.13
2008 3.03 3.71
2009 3.05 4.09
2010 2.96 3.23
2011 2.06 3.46
2012 2.59 3.25
2013 3.04 2.75

Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)

Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, jenter Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, gutter
Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, jenter Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, gutter
1968 9.21 10.94
1969 9.07 11.73
1970 7.56 11.33
1971 7.34 11.51
1972 7.78 10.04
1973 6.69 10.20
1974 5.83 8.95
1975 5.89 8.67
1976 6.18 7.78
1977 5.26 7.62
1978 5.10 5.97
1979 4.75 6.12
1980 4.30 5.89
1981 3.79 5.16
1982 4.20 5.12
1983 4.19 5.41
1984 4.10 4.74
1985 3.31 5.79
1986 3.89 4.48
1987 4.12 5.21
1988 3.93 5.22
1989 3.99 4.07
1990 2.80 5.12
1991 3.66 3.71
1992 3.42 4.18
1993 2.96 4.12
1994 3.06 4.18
1995 1.89 3.52
1996 2.32 2.84
1997 2.66 2.97
1998 2.30 3.45
1999 2.28 3.21
2000 2.04 3.31
2001 2.45 3.29
2002 2.52 2.13
2003 2.05 2.82
2004 1.93 2.47
2005 1.97 2.05
2006 1.98 2.74
2007 2.02 2.05
2008 1.62 2.35
2009 1.61 2.85
2010 1.64 1.66
2011 1.18 2.07
2012 1.58 1.98
2013 1.78 1.54
2014 1.89 1.99
2015 1.45 1.53
2016 1.38 1.49
2017 1.51 1.69
2018 1.33 1.81
Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)
Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, jenter Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, gutter
1968 9.21 10.94
1969 9.07 11.73
1970 7.56 11.33
1971 7.34 11.51
1972 7.78 10.04
1973 6.69 10.20
1974 5.83 8.95
1975 5.89 8.67
1976 6.18 7.78
1977 5.26 7.62
1978 5.10 5.97
1979 4.75 6.12
1980 4.30 5.89
1981 3.79 5.16
1982 4.20 5.12
1983 4.19 5.41
1984 4.10 4.74
1985 3.31 5.79
1986 3.89 4.48
1987 4.12 5.21
1988 3.93 5.22
1989 3.99 4.07
1990 2.80 5.12
1991 3.66 3.71
1992 3.42 4.18
1993 2.96 4.12
1994 3.06 4.18
1995 1.89 3.52
1996 2.32 2.84
1997 2.66 2.97
1998 2.30 3.45
1999 2.28 3.21
2000 2.04 3.31
2001 2.45 3.29
2002 2.52 2.13
2003 2.05 2.82
2004 1.93 2.47
2005 1.97 2.05
2006 1.98 2.74
2007 2.02 2.05
2008 1.62 2.35
2009 1.61 2.85
2010 1.64 1.66
2011 1.18 2.07
2012 1.58 1.98
2013 1.78 1.54
2014 1.89 1.99
2015 1.45 1.53
2016 1.38 1.49
2017 1.51 1.69
2018 1.33 1.81

Delmål 3.3: Bekjempe smittsomme sykdommer

Nøkkeltall

Nye smittede av HIV per 1 000 ikke-smittede (3.3.1)

Nye smittede av HIV per 1 000 ikke-smittede (3.3.1)

0.032  nye smittede av HIV

[ 2019 ]

45.8 %

Endring fra ti år før

Nye smittede av HIV per 100 000 ikke-smittede (3.3.1)

Menn Kvinner Totalt
Menn Kvinner Totalt
1986 2.2 7.1 4.6
1987 2.1 7.2 4.6
1988 1.7 5.2 3.5
1989 1.3 5.1 3.2
1990 1.0 3.3 2.1
1991 1.5 5.2 3.3
1992 1.9 3.0 2.5
1993 1.2 4.0 2.6
1994 1.1 3.3 2.2
1995 1.4 3.4 2.4
1996 1.9 3.4 2.7
1997 1.8 3.4 2.6
1998 1.5 3.0 2.2
1999 2.4 4.3 3.3
2000 3.3 4.5 3.9
2001 2.4 4.6 3.5
2002 3.7 5.4 4.6
2003 4.1 6.4 5.2
2004 4.4 6.6 5.5
2005 4.2 5.3 4.8
2006 4.2 7.8 6.0
2007 3.5 7.1 5.3
2008 4.9 7.7 6.3
2009 4.2 7.7 5.9
2010 3.5 7.1 5.3
2011 3.2 7.7 5.4
2012 3.1 6.6 4.9
2013 3.0 6.2 4.6
2014 2.6 7.2 4.9
2015 3.0 5.6 4.3
2016 2.4 6.0 4.2
2017 2.2 5.9 4.1
2018 2.6 4.6 3.6
2019 2.3 4.2 3.2
Nye smittede av HIV per 100 000 ikke-smittede (3.3.1)
Menn Kvinner Totalt
1986 2.2 7.1 4.6
1987 2.1 7.2 4.6
1988 1.7 5.2 3.5
1989 1.3 5.1 3.2
1990 1.0 3.3 2.1
1991 1.5 5.2 3.3
1992 1.9 3.0 2.5
1993 1.2 4.0 2.6
1994 1.1 3.3 2.2
1995 1.4 3.4 2.4
1996 1.9 3.4 2.7
1997 1.8 3.4 2.6
1998 1.5 3.0 2.2
1999 2.4 4.3 3.3
2000 3.3 4.5 3.9
2001 2.4 4.6 3.5
2002 3.7 5.4 4.6
2003 4.1 6.4 5.2
2004 4.4 6.6 5.5
2005 4.2 5.3 4.8
2006 4.2 7.8 6.0
2007 3.5 7.1 5.3
2008 4.9 7.7 6.3
2009 4.2 7.7 5.9
2010 3.5 7.1 5.3
2011 3.2 7.7 5.4
2012 3.1 6.6 4.9
2013 3.0 6.2 4.6
2014 2.6 7.2 4.9
2015 3.0 5.6 4.3
2016 2.4 6.0 4.2
2017 2.2 5.9 4.1
2018 2.6 4.6 3.6
2019 2.3 4.2 3.2

Nøkkeltall

Meldte tuberkulosepasienter (3.3.2)

Meldte tuberkulosepasienter (3.3.2)

2.8 pasienter per 100 000 innbyggere

[ 2019 ]

41.7 %

Endring fra 20 år før

Meldte tuberkulosepasienter per 100 000 innbyggere (3.3.2)

Meldte tuberkulosepasienter per 100 000 innbyggere
Meldte tuberkulosepasienter per 100 000 innbyggere
1980 12.2
1981 11.3
1982 10.9
1983 9.6
1984 9.0
1985 9.0
1986 8.2
1987 7.4
1988 7.0
1989 6.0
1990 6.7
1991 6.8
1992 6.7
1993 6.0
1994 5.6
1995 5.4
1996 5.0
1997 4.7
1998 5.5
1999 4.8
2000 4.9
2001 6.1
2002 5.3
2003 7.3
2004 6.2
2005 6.0
2006 5.9
2007 6.0
2008 6.2
2009 6.8
2010 6.0
2011 6.5
2012 6.8
2013 7.1
2014 5.9
2015 5.5
2016 5.3
2017 4.5
2018 3.5
2019 2.8
Meldte tuberkulosepasienter per 100 000 innbyggere (3.3.2)
Meldte tuberkulosepasienter per 100 000 innbyggere
1980 12.2
1981 11.3
1982 10.9
1983 9.6
1984 9.0
1985 9.0
1986 8.2
1987 7.4
1988 7.0
1989 6.0
1990 6.7
1991 6.8
1992 6.7
1993 6.0
1994 5.6
1995 5.4
1996 5.0
1997 4.7
1998 5.5
1999 4.8
2000 4.9
2001 6.1
2002 5.3
2003 7.3
2004 6.2
2005 6.0
2006 5.9
2007 6.0
2008 6.2
2009 6.8
2010 6.0
2011 6.5
2012 6.8
2013 7.1
2014 5.9
2015 5.5
2016 5.3
2017 4.5
2018 3.5
2019 2.8

Delmål 3.4: Redusere dødeligheten fra ikke-smittsomme sykdommer og fremme mental helse

Nøkkeltall

Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

2966 dødsfall

[ 2018 ]

26.5 %

Endring fra 20 år før

Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

Diabetes Kronisk luftveissykdom Hjerte- og karsykdom Kreft
Diabetes Kronisk luftveissykdom Hjerte- og karsykdom Kreft
1996 78 197 2022 1827
1997 98 190 1878 1872
1998 100 186 1897 1853
1999 107 179 1789 1861
2000 77 190 1605 1868
2001 88 162 1607 1781
2002 100 184 1560 1870
2003 94 174 1396 1826
2004 90 195 1370 1812
2005 116 173 1344 1822
2006 110 209 1328 1860
2007 102 190 1352 1910
2008 87 211 1328 1875
2009 92 229 1274 1946
2010 108 202 1264 2011
2011 88 220 1207 1966
2012 111 232 1283 1934
2013 103 227 1197 1997
2014 95 219 1099 1960
2015 90 240 1096 1892
2016 86 237 1015 1906
2017 85 238 977 1828
2018 83 207 957 1719
Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
Diabetes Kronisk luftveissykdom Hjerte- og karsykdom Kreft
1996 78 197 2022 1827
1997 98 190 1878 1872
1998 100 186 1897 1853
1999 107 179 1789 1861
2000 77 190 1605 1868
2001 88 162 1607 1781
2002 100 184 1560 1870
2003 94 174 1396 1826
2004 90 195 1370 1812
2005 116 173 1344 1822
2006 110 209 1328 1860
2007 102 190 1352 1910
2008 87 211 1328 1875
2009 92 229 1274 1946
2010 108 202 1264 2011
2011 88 220 1207 1966
2012 111 232 1283 1934
2013 103 227 1197 1997
2014 95 219 1099 1960
2015 90 240 1096 1892
2016 86 237 1015 1906
2017 85 238 977 1828
2018 83 207 957 1719

Nøkkeltall

Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

2203 dødsfall

[ 2018 ]

11.1 %

Endring fra 20 år før

Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

Diabetes Kronisk luftveissykdom Hjerte- og karsykdom Kreft
Diabetes Kronisk luftveissykdom Hjerte- og karsykdom Kreft
1996 50 148 659 1791
1997 45 127 602 1762
1998 43 172 639 1623
1999 52 175 663 1643
2000 38 180 606 1620
2001 49 162 552 1686
2002 37 157 545 1685
2003 46 182 514 1650
2004 34 154 501 1685
2005 41 154 471 1736
2006 35 171 477 1682
2007 41 175 457 1748
2008 45 206 459 1742
2009 43 207 446 1712
2010 32 186 444 1810
2011 37 196 460 1755
2012 54 211 455 1746
2013 30 224 431 1818
2014 53 196 407 1768
2015 27 200 411 1639
2016 48 233 383 1698
2017 30 205 384 1643
2018 34 216 351 1602
Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
Diabetes Kronisk luftveissykdom Hjerte- og karsykdom Kreft
1996 50 148 659 1791
1997 45 127 602 1762
1998 43 172 639 1623
1999 52 175 663 1643
2000 38 180 606 1620
2001 49 162 552 1686
2002 37 157 545 1685
2003 46 182 514 1650
2004 34 154 501 1685
2005 41 154 471 1736
2006 35 171 477 1682
2007 41 175 457 1748
2008 45 206 459 1742
2009 43 207 446 1712
2010 32 186 444 1810
2011 37 196 460 1755
2012 54 211 455 1746
2013 30 224 431 1818
2014 53 196 407 1768
2015 27 200 411 1639
2016 48 233 383 1698
2017 30 205 384 1643
2018 34 216 351 1602

Selvmordsrate (3.4.2)

Selvmord, menn (3.4.2)

17.63 per 100 000 innbyggere

[ 2018 ]

3.4 %

Endring fra 20 år før

Selvmord, kvinner (3.4.2)

7.67 per 100 000 innbyggere

[ 2018 ]

15.3 %

Endring fra 20 år før

Selvmordsrate (3.4.2)

Kvinner Menn
Kvinner Menn
1996 5.78 17.96
1997 6.56 17.81
1998 6.65 18.25
1999 6.83 19.56
2000 5.91 18.61
2001 6.06 18.42
2002 5.85 16.23
2003 5.60 16.66
2004 7.34 15.73
2005 7.42 15.70
2006 5.97 17.03
2007 6.34 14.51
2008 6.57 14.60
2009 6.49 17.46
2010 6.75 15.71
2011 6.63 17.62
2012 5.96 14.74
2013 6.84 14.97
2014 5.76 15.64
2015 7.45 15.47
2016 7.54 15.96
2017 7.26 15.23
2018 7.67 17.63
Selvmordsrate (3.4.2)
Kvinner Menn
1996 5.78 17.96
1997 6.56 17.81
1998 6.65 18.25
1999 6.83 19.56
2000 5.91 18.61
2001 6.06 18.42
2002 5.85 16.23
2003 5.60 16.66
2004 7.34 15.73
2005 7.42 15.70
2006 5.97 17.03
2007 6.34 14.51
2008 6.57 14.60
2009 6.49 17.46
2010 6.75 15.71
2011 6.63 17.62
2012 5.96 14.74
2013 6.84 14.97
2014 5.76 15.64
2015 7.45 15.47
2016 7.54 15.96
2017 7.26 15.23
2018 7.67 17.63

Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikkulykker (3.6.1)

Drepte Hardt skadde
Drepte Hardt skadde
1946 5.1 21.2
1947 2.9 19.9
1948 4.8 23.9
1949 4.1 31.4
1950 4.0 31.6
1951 5.3 33.0
1952 4.6 35.7
1953 4.8 40.4
1954 5.1 48.0
1955 6.1 53.8
1956 8.2 57.6
1957 8.3 60.6
1958 7.5 70.6
1959 8.5 77.2
1960 8.6 81.3
1961 10.0 91.4
1962 9.5 88.3
1963 10.0 95.8
1964 10.3 94.1
1965 11.2 90.8
1966 11.7 97.9
1967 12.5 110.1
1968 12.4 106.2
1969 12.8 110.3
1970 14.3 116.2
1971 13.5 103.1
1972 12.3 101.3
1973 12.8 92.7
1974 12.7 88.0
1975 13.4 87.9
1976 11.6 80.7
1977 10.9 69.4
1978 10.6 65.1
1979 10.7 55.0
1980 8.8 47.4
1981 8.2 48.6
1982 9.7 44.9
1983 9.9 43.8
1984 9.8 46.1
1985 9.6 45.2
1986 10.8 48.7
1987 9.4 41.9
1988 8.9 37.8
1989 9.0 39.1
1990 7.8 38.3
1991 7.5 33.9
1992 7.5 32.5
1993 6.5 31.5
1994 6.5 29.9
1995 6.9 30.7
1996 5.8 30.8
1997 6.8 30.2
1998 7.9 29.7
1999 6.8 25.5
2000 7.5 28.0
2001 6.0 22.9
2002 6.8 25.1
2003 6.1 21.6
2004 5.5 21.1
2005 4.8 20.9
2006 5.1 19.8
2007 4.9 18.3
2008 5.2 17.8
2009 4.3 15.3
2010 4.3 14.7
2011 3.4 13.8
2012 2.9 14.0
2013 3.7 13.9
2014 2.9 13.2
2015 2.3 13.4
2016 2.6 12.6
2017 2.0 12.6
2018 2.0 11.4
2019 2.0 10.6
Drepte og hardt skadde i trafikkulykker (3.6.1)
Drepte Hardt skadde
1946 5.1 21.2
1947 2.9 19.9
1948 4.8 23.9
1949 4.1 31.4
1950 4.0 31.6
1951 5.3 33.0
1952 4.6 35.7
1953 4.8 40.4
1954 5.1 48.0
1955 6.1 53.8
1956 8.2 57.6
1957 8.3 60.6
1958 7.5 70.6
1959 8.5 77.2
1960 8.6 81.3
1961 10.0 91.4
1962 9.5 88.3
1963 10.0 95.8
1964 10.3 94.1
1965 11.2 90.8
1966 11.7 97.9
1967 12.5 110.1
1968 12.4 106.2
1969 12.8 110.3
1970 14.3 116.2
1971 13.5 103.1
1972 12.3 101.3
1973 12.8 92.7
1974 12.7 88.0
1975 13.4 87.9
1976 11.6 80.7
1977 10.9 69.4
1978 10.6 65.1
1979 10.7 55.0
1980 8.8 47.4
1981 8.2 48.6
1982 9.7 44.9
1983 9.9 43.8
1984 9.8 46.1
1985 9.6 45.2
1986 10.8 48.7
1987 9.4 41.9
1988 8.9 37.8
1989 9.0 39.1
1990 7.8 38.3
1991 7.5 33.9
1992 7.5 32.5
1993 6.5 31.5
1994 6.5 29.9
1995 6.9 30.7
1996 5.8 30.8
1997 6.8 30.2
1998 7.9 29.7
1999 6.8 25.5
2000 7.5 28.0
2001 6.0 22.9
2002 6.8 25.1
2003 6.1 21.6
2004 5.5 21.1
2005 4.8 20.9
2006 5.1 19.8
2007 4.9 18.3
2008 5.2 17.8
2009 4.3 15.3
2010 4.3 14.7
2011 3.4 13.8
2012 2.9 14.0
2013 3.7 13.9
2014 2.9 13.2
2015 2.3 13.4
2016 2.6 12.6
2017 2.0 12.6
2018 2.0 11.4
2019 2.0 10.6

Delmål 3.7: Sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging

Nøkkeltall

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

1.7  per 1 000 kvinner

[ 2020 ]

87.7 %

endring fra 25 år før

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

Levendefødte per 1 000 kvinner
Levendefødte per 1 000 kvinner
1987 17.7
1988 18.2
1989 17.7
1990 17.1
1991 16.7
1992 16.0
1993 15.0
1994 14.4
1995 13.5
1996 13.5
1997 12.7
1998 12.4
1999 11.7
2000 11.7
2001 11.0
2002 10.1
2003 9.1
2004 8.2
2005 8.0
2006 8.7
2007 9.1
2008 9.3
2009 9.5
2010 8.4
2011 7.1
2012 6.0
2013 5.6
2014 5.0
2015 4.6
2016 3.9
2017 3.0
2018 2.5
2019 2.3
2020 1.7
Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)
Levendefødte per 1 000 kvinner
1987 17.7
1988 18.2
1989 17.7
1990 17.1
1991 16.7
1992 16.0
1993 15.0
1994 14.4
1995 13.5
1996 13.5
1997 12.7
1998 12.4
1999 11.7
2000 11.7
2001 11.0
2002 10.1
2003 9.1
2004 8.2
2005 8.0
2006 8.7
2007 9.1
2008 9.3
2009 9.5
2010 8.4
2011 7.1
2012 6.0
2013 5.6
2014 5.0
2015 4.6
2016 3.9
2017 3.0
2018 2.5
2019 2.3
2020 1.7

Delmål 3.a: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader

Nøkkeltall

Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1)

Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1)

9  %

[ 2020 ]

70.9 %

endring fra 25 år før

Nøkkeltall

Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)

Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)

9  %

[ 2020 ]

72.8 %

endring fra 25 år før

Andel røykere i befolkningen, 16-74 år (3.a.1)

Andel dagligrøykere (kvinner) Andel dagligrøykere (menn) Andel av-og-til-røykere (kvinner) Andel av-og-til-røykere (menn)
Andel dagligrøykere (kvinner) Andel dagligrøykere (menn) Andel av-og-til-røykere (kvinner) Andel av-og-til-røykere (menn)
1974 32 51 9 9
1975 32 50 9 8
1976 31 47 10 9
1977 31 46 10 10
1978 31 44 10 10
1979 31 44 10 9
1980 31 42 9 9
1981 32 40 10 8
1982 32 41 9 9
1983 33 41 9 8
1984 33 42 9 8
1985 32 41 9 9
1986 32 40 10 9
1987 33 40 10 9
1988 34 40 9 9
1989 34 38 9 9
1990 33 37 9 9
1991 33 37 9 10
1992 33 37 9 10
1993 33 37 10 11
1994 32 35 12 13
1995 32 34 12 13
1996 32 34 12 13
1997 33 34 12 12
1998 32 34 12 11
1999 32 32 11 11
2000 31 31 11 11
2001 31 30 10 12
2002 28 29 11 12
2003 27 28 11 12
2004 25 27 11 11
2005 24 26 11 11
2006 24 23 10 11
2007 22 22 9 10
2008 21 21 9 10
2009 20 21 8 10
2010 19 19 9 11
2011 18 17 10 11
2012 16 16 9 11
2013 14 15 7 10
2014 13 14 8 11
2015 13 13 8 10
2016 11 13 7 10
2017 10 12 6 10
2018 11 12 8 10
2019 9 9 8 11
2020 9 9 7 10
Andel røykere i befolkningen, 16-74 år (3.a.1)
Andel dagligrøykere (kvinner) Andel dagligrøykere (menn) Andel av-og-til-røykere (kvinner) Andel av-og-til-røykere (menn)
1974 32 51 9 9
1975 32 50 9 8
1976 31 47 10 9
1977 31 46 10 10
1978 31 44 10 10
1979 31 44 10 9
1980 31 42 9 9
1981 32 40 10 8
1982 32 41 9 9
1983 33 41 9 8
1984 33 42 9 8
1985 32 41 9 9
1986 32 40 10 9
1987 33 40 10 9
1988 34 40 9 9
1989 34 38 9 9
1990 33 37 9 9
1991 33 37 9 10
1992 33 37 9 10
1993 33 37 10 11
1994 32 35 12 13
1995 32 34 12 13
1996 32 34 12 13
1997 33 34 12 12
1998 32 34 12 11
1999 32 32 11 11
2000 31 31 11 11
2001 31 30 10 12
2002 28 29 11 12
2003 27 28 11 12
2004 25 27 11 11
2005 24 26 11 11
2006 24 23 10 11
2007 22 22 9 10
2008 21 21 9 10
2009 20 21 8 10
2010 19 19 9 11
2011 18 17 10 11
2012 16 16 9 11
2013 14 15 7 10
2014 13 14 8 11
2015 13 13 8 10
2016 11 13 7 10
2017 10 12 6 10
2018 11 12 8 10
2019 9 9 8 11
2020 9 9 7 10

Delmål 3.b: Støtt utvikling av vaksiner og medisin, som alle har råd til

Andel av befolkningen som er vaksinert (3.b.1)

Andel 2-åringer vaksinert mot difteri Andel 2-åringer vaksinert mot kikhoste Andel 2-åringer vaksinert mot pneumokokk Andel 2-åringer vaksinert mot stivkrampe Andel jenter 16 år vaksinert mot HPV-infeksjon Andel 16-åringer vaksinert mot meslinger
Andel 2-åringer vaksinert mot difteri Andel 2-åringer vaksinert mot kikhoste Andel 2-åringer vaksinert mot pneumokokk Andel 2-åringer vaksinert mot stivkrampe Andel jenter 16 år vaksinert mot HPV-infeksjon Andel 16-åringer vaksinert mot meslinger
2002 93.0 93.0 94.0
2003 92.0 92.0 92.0
2004 92.0 92.0 92.0
2005 91.0 91.0 91.0
2006 94.0 94.0 94.0
2007 94.0 94.0 94.0
2008 94.0 94.0 86.3 94.0
2009 94.0 94.0 91.2 94.0 94.5
2010 93.0 93.0 90.6 93.0 94.8
2011 94.0 94.0 91.9 94.0 94.1
2012 94.8 95.0 93.0 94.9 94.1
2013 94.3 94.3 92.6 94.3 67.1 93.8
2014 93.5 93.4 91.3 93.5 76.3 94.0
2015 94.8 94.8 92.7 94.8 78.7 91.4
2016 95.7 95.7 93.8 95.8 81.1 91.1
2017 96.8 96.8 95.0 96.8 88.1 92.5
2018 96.0 96.0 94.4 96.0 88.3 93.2
2019 96.7 96.7 95.4 96.7 88.6 94.5
Andel av befolkningen som er vaksinert (3.b.1)
Andel 2-åringer vaksinert mot difteri Andel 2-åringer vaksinert mot kikhoste Andel 2-åringer vaksinert mot pneumokokk Andel 2-åringer vaksinert mot stivkrampe Andel jenter 16 år vaksinert mot HPV-infeksjon Andel 16-åringer vaksinert mot meslinger
2002 93.0 93.0 94.0
2003 92.0 92.0 92.0
2004 92.0 92.0 92.0
2005 91.0 91.0 91.0
2006 94.0 94.0 94.0
2007 94.0 94.0 94.0
2008 94.0 94.0 86.3 94.0
2009 94.0 94.0 91.2 94.0 94.5
2010 93.0 93.0 90.6 93.0 94.8
2011 94.0 94.0 91.9 94.0 94.1
2012 94.8 95.0 93.0 94.9 94.1
2013 94.3 94.3 92.6 94.3 67.1 93.8
2014 93.5 93.4 91.3 93.5 76.3 94.0
2015 94.8 94.8 92.7 94.8 78.7 91.4
2016 95.7 95.7 93.8 95.8 81.1 91.1
2017 96.8 96.8 95.0 96.8 88.1 92.5
2018 96.0 96.0 94.4 96.0 88.3 93.2
2019 96.7 96.7 95.4 96.7 88.6 94.5

4. God utdanning

Delmål 4.1: Sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet

Nøkkeltall

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

80.7 %

[ 2018 ]

Nøkkeltall

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

81.1 %

[ 2018 ]

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Lesing (jenter)

87.8 %

[ 2018 ]

Lesing (gutter)

73.7 %

[ 2018 ]

Regning (jenter)

83.4 %

[ 2018 ]

Regning (gutter)

81.1 %

[ 2018 ]

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

2003 2006 2009 2012 2015 2018
2003 2006 2009 2012 2015 2018
Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) 81.9 77.6 85.0 83.8 85.1 80.7
Jenter i 10.trinnsom har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) 88.7 85.1 91.7 90.4 90.8 87.8
Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) 75.2 70.6 78.6 77.5 79.5 73.7
Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) 79.2 77.8 81.8 77.7 82.9 81.1
Jenter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) 78.9 77.6 81.6 78.0 84.7 83.4
Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) 79.4 77.9 82.0 77.4 81.2 81.1
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
2003 2006 2009 2012 2015 2018
Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) 81.9 77.6 85.0 83.8 85.1 80.7
Jenter i 10.trinnsom har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) 88.7 85.1 91.7 90.4 90.8 87.8
Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) 75.2 70.6 78.6 77.5 79.5 73.7
Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) 79.2 77.8 81.8 77.7 82.9 81.1
Jenter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) 78.9 77.6 81.6 78.0 84.7 83.4
Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) 79.4 77.9 82.0 77.4 81.2 81.1

Delmål 4.2: Sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole

Deltakelse i organisert læring ett år før offisiell skolestart (4.2.2)

Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, jenter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, gutter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart (prosent)
Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, jenter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, gutter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart (prosent)
2002 84.8
2003 85.7
2004 87.0
2005 91.2
2006 93.6
2007 93.0
2008 93.4
2009 97.5 97.6 97.5
2010 98.6 100.0 99.3
2011 98.7 99.0 98.9
2012 99.4 100.0 99.7
2013 98.6 98.8 98.7
2014 99.3 99.4 99.4
2015 99.9 99.6 99.7
2016 97.9 97.8 97.8
2017 96.5 96.0 96.2
2018 97.2 96.8 97.0
Deltakelse i organisert læring ett år før offisiell skolestart (4.2.2)
Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, jenter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, gutter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart (prosent)
2002 84.8
2003 85.7
2004 87.0
2005 91.2
2006 93.6
2007 93.0
2008 93.4
2009 97.5 97.6 97.5
2010 98.6 100.0 99.3
2011 98.7 99.0 98.9
2012 99.4 100.0 99.7
2013 98.6 98.8 98.7
2014 99.3 99.4 99.4
2015 99.9 99.6 99.7
2016 97.9 97.8 97.8
2017 96.5 96.0 96.2
2018 97.2 96.8 97.0

Delmål 4.3: Sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning

Deltakelse i formell og uformell utdanning og opplæring i løpet av de tolv siste månedene, 15-24 år. 2020 (4.3.1)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Formell utdanning 242000 255000
Formell videreutdanning 8000 10000
Ikke-formell opplæring 94000 76000
Hverken deltatt i formell eller ikke-formell opplæring 62000 40000
Med læringsintensivt arbeid 94000 75000
Deltakelse i formell og uformell utdanning og opplæring i løpet av de tolv siste månedene, 15-24 år. 2020 (4.3.1)
Menn Kvinner
Formell utdanning 242000 255000
Formell videreutdanning 8000 10000
Ikke-formell opplæring 94000 76000
Hverken deltatt i formell eller ikke-formell opplæring 62000 40000
Med læringsintensivt arbeid 94000 75000

Deltakelse i formell og uformell utdanning og opplæring i løpet av de tolv siste månedene, 25-66 år. 2020 (4.3.1)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Formell utdanning 108000 152000
Formell videreutdanning 76000 120000
Ikke-formell opplæring 627000 641000
Hverken deltatt i formell eller ikke-formell opplæring 839000 744000
Med læringsintensivt arbeid 800000 719000
Deltakelse i formell og uformell utdanning og opplæring i løpet av de tolv siste månedene, 25-66 år. 2020 (4.3.1)
Menn Kvinner
Formell utdanning 108000 152000
Formell videreutdanning 76000 120000
Ikke-formell opplæring 627000 641000
Hverken deltatt i formell eller ikke-formell opplæring 839000 744000
Med læringsintensivt arbeid 800000 719000

Deltakelse i høyere utdanning (4.3.2)

Menn, 19-24 år Menn, 25-29 år Menn, 30-34 år Kvinner, 19-24 år Kvinner, 25-29 år Kvinner, 30-34 år
Menn, 19-24 år Menn, 25-29 år Menn, 30-34 år Kvinner, 19-24 år Kvinner, 25-29 år Kvinner, 30-34 år
2010 25.1 13.0 4.8 37.6 16.7 7.6
2011 25.4 13.3 4.9 38.2 16.9 7.8
2012 26.1 13.2 5.1 39.1 17.2 8.0
2013 27.5 13.3 4.9 40.1 16.8 7.9
2014 27.1 13.5 5.0 41.3 17.0 7.9
2015 27.9 13.7 5.2 42.3 17.6 8.2
2016 28.1 14.0 5.2 42.6 17.8 8.4
2017 28.4 14.0 5.3 42.9 17.9 8.3
2018 28.4 14.0 5.3 42.8 17.9 8.3
2019 28.5 13.9 5.3 43.5 17.9 8.2
2020 29.9 14.6 5.7 46.4 18.9 8.9
Deltakelse i høyere utdanning (4.3.2)
Menn, 19-24 år Menn, 25-29 år Menn, 30-34 år Kvinner, 19-24 år Kvinner, 25-29 år Kvinner, 30-34 år
2010 25.1 13.0 4.8 37.6 16.7 7.6
2011 25.4 13.3 4.9 38.2 16.9 7.8
2012 26.1 13.2 5.1 39.1 17.2 8.0
2013 27.5 13.3 4.9 40.1 16.8 7.9
2014 27.1 13.5 5.0 41.3 17.0 7.9
2015 27.9 13.7 5.2 42.3 17.6 8.2
2016 28.1 14.0 5.2 42.6 17.8 8.4
2017 28.4 14.0 5.3 42.9 17.9 8.3
2018 28.4 14.0 5.3 42.8 17.9 8.3
2019 28.5 13.9 5.3 43.5 17.9 8.2
2020 29.9 14.6 5.7 46.4 18.9 8.9

Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning (4.3.3)

Kvinner Menn Begge kjønn
Kvinner Menn Begge kjønn
2002 17.2 21.9 19.6
2003 17.6 22.6 20.2
2004 18.4 23.5 21.0
2005 18.7 24.0 21.4
2006 18.7 24.7 21.8
2007 17.8 24.8 21.4
2008 16.4 24.1 20.3
2009 15.5 23.1 19.4
2010 15.7 22.5 19.2
2011 15.3 21.6 18.5
2012 14.7 21.4 18.1
2013 15.0 22.6 18.9
2014 14.3 22.3 18.4
2015 13.8 22.0 18.0
2016 13.9 22.1 18.1
2017 13.5 21.8 17.8
2018 13.2 21.4 17.4
Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning (4.3.3)
Kvinner Menn Begge kjønn
2002 17.2 21.9 19.6
2003 17.6 22.6 20.2
2004 18.4 23.5 21.0
2005 18.7 24.0 21.4
2006 18.7 24.7 21.8
2007 17.8 24.8 21.4
2008 16.4 24.1 20.3
2009 15.5 23.1 19.4
2010 15.7 22.5 19.2
2011 15.3 21.6 18.5
2012 14.7 21.4 18.1
2013 15.0 22.6 18.9
2014 14.3 22.3 18.4
2015 13.8 22.0 18.0
2016 13.9 22.1 18.1
2017 13.5 21.8 17.8
2018 13.2 21.4 17.4

Delmål 4.4: Oppnå økning i antall unge og voksne med relevant kompetanse for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

Andel av unge og voksne med kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), fordelt på type kompetanse. 2019 (4.4.1)

16-24 år 16-74 år
16-24 år 16-74 år
Overført filer mellom en datamaskin og annet utstyr 75 66
Installert programvare eller applikasjoner 93 83
Endret på oppsett til programvare, inkl. operativsystem 53 42
Kopiert eller flyttet filer eller mapper 83 70
Brukt tektsbehandlingsprogram 93 80
Laget elektronisk presentasjon 74 50
Brukt regnearkprogram 73 62
Brukt avansert regnearkfunksjoner 40 30
Brukt programvare for å redigere lyd/bilder/video 66 49
Skrevet datakode i programmeringsspråk 21 12
Andel av unge og voksne med kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), fordelt på type kompetanse. 2019 (4.4.1)
16-24 år 16-74 år
Overført filer mellom en datamaskin og annet utstyr 75 66
Installert programvare eller applikasjoner 93 83
Endret på oppsett til programvare, inkl. operativsystem 53 42
Kopiert eller flyttet filer eller mapper 83 70
Brukt tektsbehandlingsprogram 93 80
Laget elektronisk presentasjon 74 50
Brukt regnearkprogram 73 62
Brukt avansert regnearkfunksjoner 40 30
Brukt programvare for å redigere lyd/bilder/video 66 49
Skrevet datakode i programmeringsspråk 21 12

5. Likestilling mellom kjønnene

Delmål 5.1: Stoppe alle former for diskriminering av jenter og kvinner

Rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn (5.1.1)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 5.3: Stoppe tvangsekteskap og omskjæring

Nøkkeltall

Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)

Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)

21 kvinner

[ 2020 ]

54.3 %

Endring fra fem år før

Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)

Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år
Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år
2015 46
2016 38
2017 27
2018 21
2019 23
2020 21
Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)
Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år
2015 46
2016 38
2017 27
2018 21
2019 23
2020 21

Delmål 5.4: Verdsette ulønnet omsorgsarbeid og fremme delt ansvar i hjemmet

Tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid (5.4.1)

Kvinner Menn
Kvinner Menn
1970 5.55 2.13
1980 4.46 2.26
1990 4.22 2.36
2000 3.56 2.41
2010 3.50 3.00
Tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid (5.4.1)
Kvinner Menn
1970 5.55 2.13
1980 4.46 2.26
1990 4.22 2.36
2000 3.56 2.41
2010 3.50 3.00

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Nøkkeltall

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)

40.8 %

[ 2017 ]

4.5 prosentpoeng

endring fra 20 år før

Stortingsrepresentanter etter kjønn (5.5.1)

Kvinner Menn
Kvinner Menn
1945 4 108
1949 5 107
1953 7 143
1957 10 140
1961 12 138
1965 11 139
1969 14 136
1973 25 131
1977 37 118
1981 40 115
1985 54 103
1989 59 106
1993 65 100
1997 60 105
2001 60 105
2005 64 105
2009 67 102
2013 67 102
2017 69 100
Stortingsrepresentanter etter kjønn (5.5.1)
Kvinner Menn
1945 4 108
1949 5 107
1953 7 143
1957 10 140
1961 12 138
1965 11 139
1969 14 136
1973 25 131
1977 37 118
1981 40 115
1985 54 103
1989 59 106
1993 65 100
1997 60 105
2001 60 105
2005 64 105
2009 67 102
2013 67 102
2017 69 100

Nøkkeltall

Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)

Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)

40.5 %

[ 2019 ]

6.4 prosentpoeng

endring fra 20 år før

Kommunestyrerepresentanter etter kjønn (5.5.1)

Kvinner Menn
Kvinner Menn
1979 3140 10632
1983 3288 10518
1987 4260 9388
1991 3729 9344
1995 4143 8520
1999 4174 8079
2003 3954 7184
2007 4110 6842
2011 4115 6670
2015 4145 6476
2019 3779 5557
Kommunestyrerepresentanter etter kjønn (5.5.1)
Kvinner Menn
1979 3140 10632
1983 3288 10518
1987 4260 9388
1991 3729 9344
1995 4143 8520
1999 4174 8079
2003 3954 7184
2007 4110 6842
2011 4115 6670
2015 4145 6476
2019 3779 5557

Nøkkeltall

Andel kvinnelige ledere (5.5.2)

Andel kvinnelige ledere (5.5.2)

33.8 %

[ 2020 ]

0.8 prosentpoeng

endring fra året før

Sysselsatte i ledende stillinger (5.5.2)

Kvinner Menn
Kvinner Menn
2012 54000 114000
2013 57000 113000
2014 67000 123000
2015 69000 126000
2016 78000 127000
2017 86000 139000
2018 84000 152000
2019 77000 146000
2020 77000 151000
Sysselsatte i ledende stillinger (5.5.2)
Kvinner Menn
2012 54000 114000
2013 57000 113000
2014 67000 123000
2015 69000 126000
2016 78000 127000
2017 86000 139000
2018 84000 152000
2019 77000 146000
2020 77000 151000

Delmål 5.6: Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter

Lover og regler som sikrer at kvinner og menn 15 år og eldre har full og likeverdig tilgang til tjenester, informasjon og opplæring knyttet til seksuell og reproduktiv helse (5.6.2)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 5.a: Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom

Rettslige rammeverk sikrer at kvinner har lik rett til eierskap til og/eller kontroll over jord (5.a.2)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 5.b: Styrke bruken av tilpasset teknologi for å styrke kvinners stilling

Andel innbyggere, 9-79 år, med egen mobiltelefon (5.b.1)

Andel innbyggere med egen mobiltelefon
Andel innbyggere med egen mobiltelefon
2001 76
2002 82
2003 86
2004 90
2005 92
2006 94
2007 95
2008 96
2009 97
2010 97
2011 96
2012 98
2013 98
2014 98
2015 98
2016 98
2017 98
2018 99
2019 99
2020 99
Andel innbyggere, 9-79 år, med egen mobiltelefon (5.b.1)
Andel innbyggere med egen mobiltelefon
2001 76
2002 82
2003 86
2004 90
2005 92
2006 94
2007 95
2008 96
2009 97
2010 97
2011 96
2012 98
2013 98
2014 98
2015 98
2016 98
2017 98
2018 99
2019 99
2020 99

Delmål 5.c: Vedta lovgivning som fremmer kjønnslikestilling

Systemer for å registrere og offentliggjøre bevilgninger som fremmer likestilling og styrker kvinners stilling (5.c.1)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

6. Rent vann og gode sanitærforhold

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Nøkkeltall

Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )

Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )

98.7  %

[ 2020 ]

Andel av befolkningen med rent drikkevann (6.1.1)

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)
2017 98.9 99.3 99.3 96.3
2018 98.9 99.0 99.4 98.5
2019 99.5 98.4 99.0 97.2
2020 98.7 98.6 98.0 96.7
Andel av befolkningen med rent drikkevann (6.1.1)
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)
2017 98.9 99.3 99.3 96.3
2018 98.9 99.0 99.4 98.5
2019 99.5 98.4 99.0 97.2
2020 98.7 98.6 98.0 96.7

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)

Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)

64 %

[ 2019 ]

Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)

Andel tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing
Andel tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing
2015 65
2016 62
2017 62
2018 63
2019 64
Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)
Andel tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing
2015 65
2016 62
2017 62
2018 63
2019 64

Nøkkeltall

Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)

Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)

67.2 %

[ 2019 ]

Indikatoren gjelder ferskvann-kategoriene: Innsjø, elv og grunnvann

kilde: Vann-nett

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Nøkkeltall

Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)

Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)

68.0 %

[ 2020 ]

Nøkkeltall

Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser  (6.5.2)

Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)

89.3 %

[ 2020 ]

7. Ren energi til alle

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Nøkkeltall

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

72.8  %

[ 2018 ]

10.7 prosentpoeng

endring fra ti år før

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Fornybar-andel av det totale energiforbruket
Fornybar-andel av det totale energiforbruket
2005 60.1
2006 60.6
2007 60.4
2008 62.1
2009 65.1
2010 61.5
2011 64.7
2012 65.5
2013 66.7
2014 69.2
2015 69.2
2016 70.2
2017 71.6
2018 72.8
Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)
Fornybar-andel av det totale energiforbruket
2005 60.1
2006 60.6
2007 60.4
2008 62.1
2009 65.1
2010 61.5
2011 64.7
2012 65.5
2013 66.7
2014 69.2
2015 69.2
2016 70.2
2017 71.6
2018 72.8

Delmål 7.3: Doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (7.3.1)

Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (GWh/mrd. kr bruttoprodukt)
Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (GWh/mrd. kr bruttoprodukt)
1991 134.23
1992 128.50
1993 126.01
1994 125.50
1995 122.82
1996 127.49
1997 127.14
1998 123.52
1999 118.37
2000 118.54
2001 122.49
2002 114.83
2003 111.91
2004 114.14
2005 109.03
2006 117.92
2007 111.43
2008 104.12
2009 101.68
2010 108.72
2011 114.14
2012 110.46
2013 110.14
2014 106.22
2015 113.77
2016 102.41
2017 104.83
2018 107.75
2019 105.78
Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (7.3.1)
Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (GWh/mrd. kr bruttoprodukt)
1991 134.23
1992 128.50
1993 126.01
1994 125.50
1995 122.82
1996 127.49
1997 127.14
1998 123.52
1999 118.37
2000 118.54
2001 122.49
2002 114.83
2003 111.91
2004 114.14
2005 109.03
2006 117.92
2007 111.43
2008 104.12
2009 101.68
2010 108.72
2011 114.14
2012 110.46
2013 110.14
2014 106.22
2015 113.77
2016 102.41
2017 104.83
2018 107.75
2019 105.78

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Nøkkeltall

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

-1.3 %

[ 2020 ]

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Årlig vekstrate for BNP per innbygger
Årlig vekstrate for BNP per innbygger
1992 3.0
1993 2.2
1994 4.5
1995 3.6
1996 4.5
1997 4.7
1998 2.0
1999 1.3
2000 2.5
2001 1.6
2002 0.9
2003 0.3
2004 3.4
2005 1.9
2006 1.6
2007 1.9
2008 -0.8
2009 -3.0
2010 -0.5
2011 -0.3
2012 1.4
2013 -0.2
2014 0.8
2015 0.9
2016 0.2
2017 1.5
2018 0.5
2019 0.2
2020 -1.3
Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)
Årlig vekstrate for BNP per innbygger
1992 3.0
1993 2.2
1994 4.5
1995 3.6
1996 4.5
1997 4.7
1998 2.0
1999 1.3
2000 2.5
2001 1.6
2002 0.9
2003 0.3
2004 3.4
2005 1.9
2006 1.6
2007 1.9
2008 -0.8
2009 -3.0
2010 -0.5
2011 -0.3
2012 1.4
2013 -0.2
2014 0.8
2015 0.9
2016 0.2
2017 1.5
2018 0.5
2019 0.2
2020 -1.3

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)

Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt
Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt
1993 2.1
1994 3.6
1995 2.0
1996 2.9
1997 2.3
1998 0.0
1999 1.1
2000 2.6
2001 1.4
2002 1.9
2003 2.5
2004 3.7
2005 1.5
2006 -0.8
2007 -0.8
2008 -2.6
2009 -1.4
2010 1.0
2011 -0.5
2012 0.6
2013 -0.1
2014 0.9
2015 1.5
2016 0.8
2017 1.1
2018 -0.5
2019 -0.8
2020 0.5
Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)
Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt
1993 2.1
1994 3.6
1995 2.0
1996 2.9
1997 2.3
1998 0.0
1999 1.1
2000 2.6
2001 1.4
2002 1.9
2003 2.5
2004 3.7
2005 1.5
2006 -0.8
2007 -0.8
2008 -2.6
2009 -1.4
2010 1.0
2011 -0.5
2012 0.6
2013 -0.1
2014 0.9
2015 1.5
2016 0.8
2017 1.1
2018 -0.5
2019 -0.8
2020 0.5

Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Andel av unge (15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)

15-19 år 20-24 år
15-19 år 20-24 år
2007 2 7
2008 3 6
2009 3 8
2010 2 8
2011 2 8
2012 2 8
2013 3 9
2014 2 8
2015 2 8
2016 2 8
2017 2 7
2018 2 7
2019 2 7
2020 2 8
Andel av unge (15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)
15-19 år 20-24 år
2007 2 7
2008 3 6
2009 3 8
2010 2 8
2011 2 8
2012 2 8
2013 3 9
2014 2 8
2015 2 8
2016 2 8
2017 2 7
2018 2 7
2019 2 7
2020 2 8

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)

Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
2001 59
2002 64
2003 68
2004 67
2005 61
2006 42
2007 54
2008 62
2009 62
2010 58
2011 63
2012 47
2013 54
2014 61
2015 40
2016 45
2017 44
2018 36
2019 33
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
2001 59
2002 64
2003 68
2004 67
2005 61
2006 42
2007 54
2008 62
2009 62
2010 58
2011 63
2012 47
2013 54
2014 61
2015 40
2016 45
2017 44
2018 36
2019 33

Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)

Kvinner Menn Begge kjønn
Kvinner Menn Begge kjønn
2015 8.3 9.5 8.9
2016 7.8 8.8 8.3
2017 7.4 8.5 8.0
2018 8.0 8.6 8.3
2019 7.4 8.0 7.7
Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)
Kvinner Menn Begge kjønn
2015 8.3 9.5 8.9
2016 7.8 8.8 8.3
2017 7.4 8.5 8.0
2018 8.0 8.6 8.3
2019 7.4 8.0 7.7

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Nøkkeltall

Innenlandsk persontransport (9.1.2)

Innenlandsk persontransport (9.1.2)

85.0 milliarder personkilometer

[ 2019 ]

15.4 %

endring fra ti år før

Innenlandsk persontransport (9.1.2)

Sjøtransport Jernbanetransport mv. Lufttransport Veitransport
Sjøtransport Jernbanetransport mv. Lufttransport Veitransport
1965 572 2020 280 14512
1970 631 1930 632 22631
1975 660 2271 1021 31353
1980 660 2751 1475 35819
1985 643 2567 2147 42299
1990 694 2430 2665 48092
1995 678 2681 3567 49206
2000 845 3353 4415 56358
2001 841 3272 4257 57548
2002 854 2989 4030 58710
2003 841 2896 3799 59149
2004 829 3092 4043 59745
2005 840 3203 4142 59509
2006 850 3300 4294 60397
2007 879 3445 5020 62158
2008 907 3631 5087 63363
2009 893 3601 5041 64062
2010 929 3683 5182 64029
2011 975 3644 5544 65105
2012 979 3703 5656 65934
2013 1000 3943 5845 66702
2014 1012 4148 5918 68786
2015 1000 4318 5753 70371
2016 1073 4527 5697 70856
2017 1141 4487 5812 72181
2018 1191 4680 5918 72763
2019 1098 4677 5776 73413
Innenlandsk persontransport (9.1.2)
Sjøtransport Jernbanetransport mv. Lufttransport Veitransport
1965 572 2020 280 14512
1970 631 1930 632 22631
1975 660 2271 1021 31353
1980 660 2751 1475 35819
1985 643 2567 2147 42299
1990 694 2430 2665 48092
1995 678 2681 3567 49206
2000 845 3353 4415 56358
2001 841 3272 4257 57548
2002 854 2989 4030 58710
2003 841 2896 3799 59149
2004 829 3092 4043 59745
2005 840 3203 4142 59509
2006 850 3300 4294 60397
2007 879 3445 5020 62158
2008 907 3631 5087 63363
2009 893 3601 5041 64062
2010 929 3683 5182 64029
2011 975 3644 5544 65105
2012 979 3703 5656 65934
2013 1000 3943 5845 66702
2014 1012 4148 5918 68786
2015 1000 4318 5753 70371
2016 1073 4527 5697 70856
2017 1141 4487 5812 72181
2018 1191 4680 5918 72763
2019 1098 4677 5776 73413

Nøkkeltall

Innenlandsk godstransport (9.1.2)

Innenlandsk godstransport (9.1.2)

73.6 milliarder tonnkilometer

[ 2019 ]

1.7 %

endring fra året før

Innenlandsk godstransport (9.1.2)

Lufttransport Jernbanetransport Veitransport Sjøtransport Transport norsk kontinentalsokkel - fastland
Lufttransport Jernbanetransport Veitransport Sjøtransport Transport norsk kontinentalsokkel - fastland
2011 16 1676 17167 16659 29099
2012 16 1728 18086 19287 29270
2013 13 1770 19712 19367 24824
2014 16 1696 20297 20634 28338
2015 16 1869 19730 22681 29241
2016 15 1984 19676 17642 30525
2017 16 2093 20075 19097 32948
2018 11 2032 19982 18848 31506
2019 10 2106 20526 19645 31313
Innenlandsk godstransport (9.1.2)
Lufttransport Jernbanetransport Veitransport Sjøtransport Transport norsk kontinentalsokkel - fastland
2011 16 1676 17167 16659 29099
2012 16 1728 18086 19287 29270
2013 13 1770 19712 19367 24824
2014 16 1696 20297 20634 28338
2015 16 1869 19730 22681 29241
2016 15 1984 19676 17642 30525
2017 16 2093 20075 19097 32948
2018 11 2032 19982 18848 31506
2019 10 2106 20526 19645 31313

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)

Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP Bruttoprodukt for industrien per innbygger
Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP Bruttoprodukt for industrien per innbygger
1971 16.5 3.7
1972 16.4 3.9
1973 16.6 4.1
1974 16.6 4.2
1975 15.4 4.1
1976 14.5 4.0
1977 13.9 4.0
1978 13.2 3.9
1979 13.2 4.1
1980 12.5 4.0
1981 12.0 3.9
1982 12.0 3.9
1983 11.3 3.8
1984 11.3 4.0
1985 11.1 4.2
1986 10.7 4.2
1987 10.7 4.2
1988 10.2 4.0
1989 9.7 3.8
1990 9.4 3.8
1991 8.9 3.6
1992 8.6 3.7
1993 8.6 3.7
1994 8.4 3.8
1995 8.1 3.8
1996 8.0 3.9
1997 8.0 4.1
1998 7.7 4.0
1999 7.6 4.0
2000 7.3 4.0
2001 7.1 3.9
2002 7.0 3.9
2003 7.1 4.0
2004 7.2 4.1
2005 7.3 4.3
2006 7.3 4.3
2007 7.3 4.4
2008 7.5 4.5
2009 7.0 4.1
2010 7.1 4.1
2011 7.2 4.2
2012 7.1 4.2
2013 7.3 4.3
2014 7.4 4.4
2015 6.9 4.1
2016 6.5 3.9
2017 6.4 3.9
2018 6.4 3.9
2019 6.5 4.0
2020 6.4 3.9
Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)
Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP Bruttoprodukt for industrien per innbygger
1971 16.5 3.7
1972 16.4 3.9
1973 16.6 4.1
1974 16.6 4.2
1975 15.4 4.1
1976 14.5 4.0
1977 13.9 4.0
1978 13.2 3.9
1979 13.2 4.1
1980 12.5 4.0
1981 12.0 3.9
1982 12.0 3.9
1983 11.3 3.8
1984 11.3 4.0
1985 11.1 4.2
1986 10.7 4.2
1987 10.7 4.2
1988 10.2 4.0
1989 9.7 3.8
1990 9.4 3.8
1991 8.9 3.6
1992 8.6 3.7
1993 8.6 3.7
1994 8.4 3.8
1995 8.1 3.8
1996 8.0 3.9
1997 8.0 4.1
1998 7.7 4.0
1999 7.6 4.0
2000 7.3 4.0
2001 7.1 3.9
2002 7.0 3.9
2003 7.1 4.0
2004 7.2 4.1
2005 7.3 4.3
2006 7.3 4.3
2007 7.3 4.4
2008 7.5 4.5
2009 7.0 4.1
2010 7.1 4.1
2011 7.2 4.2
2012 7.1 4.2
2013 7.3 4.3
2014 7.4 4.4
2015 6.9 4.1
2016 6.5 3.9
2017 6.4 3.9
2018 6.4 3.9
2019 6.5 4.0
2020 6.4 3.9

Nøkkeltall

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

7.7 %

[ 2020 ]

1.3 prosentpoeng

endring fra ti år før

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting
2010 9.0
2011 9.0
2012 8.9
2013 8.8
2014 8.7
2015 8.3
2016 8.0
2017 7.8
2018 7.8
2019 7.8
2020 7.7
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting
2010 9.0
2011 9.0
2012 8.9
2013 8.8
2014 8.7
2015 8.3
2016 8.0
2017 7.8
2018 7.8
2019 7.8
2020 7.7

Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (9.4.1)

Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (tonn/millioner kr. faste 2015-priser)
Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (tonn/millioner kr. faste 2015-priser)
1991 34.7106
1992 31.7326
1993 31.2885
1994 31.0426
1995 30.1680
1996 31.9361
1997 31.2612
1998 29.9713
1999 28.8944
2000 28.9783
2001 29.8903
2002 27.5856
2003 26.3306
2004 26.5287
2005 25.0892
2006 27.3067
2007 25.8115
2008 22.8114
2009 21.7488
2010 22.9940
2011 24.8239
2012 24.0019
2013 23.8008
2014 22.8553
2015 24.8558
2016 21.4195
2017 21.6863
2018 22.5531
2019 21.9287
Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (9.4.1)
Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (tonn/millioner kr. faste 2015-priser)
1991 34.7106
1992 31.7326
1993 31.2885
1994 31.0426
1995 30.1680
1996 31.9361
1997 31.2612
1998 29.9713
1999 28.8944
2000 28.9783
2001 29.8903
2002 27.5856
2003 26.3306
2004 26.5287
2005 25.0892
2006 27.3067
2007 25.8115
2008 22.8114
2009 21.7488
2010 22.9940
2011 24.8239
2012 24.0019
2013 23.8008
2014 22.8553
2015 24.8558
2016 21.4195
2017 21.6863
2018 22.5531
2019 21.9287

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)

Forsknings- og utviklingsutgifter som andel av BNP
Forsknings- og utviklingsutgifter som andel av BNP
2004 1.70
2005 1.66
2006 1.62
2007 1.66
2008 1.73
2009 1.61
2010 1.76
2011 1.75
2012 1.85
2013 1.82
2014 1.82
2015 1.96
2016 2.02
2017 2.22
2018 2.35
2019 2.33
Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)
Forsknings- og utviklingsutgifter som andel av BNP
2004 1.70
2005 1.66
2006 1.62
2007 1.66
2008 1.73
2009 1.61
2010 1.76
2011 1.75
2012 1.85
2013 1.82
2014 1.82
2015 1.96
2016 2.02
2017 2.22
2018 2.35
2019 2.33

Forskning og utviklingsarbeid (9.5.2)

Forskning og utviklingsarbeid (Utførte årsverk per million innbyggere)
Forskning og utviklingsarbeid (Utførte årsverk per million innbyggere)
2005 6197
2006 6282
2007 6405
2008 6597
2009 7013
2010 7308
2011 7335
2010 7435
2011 7510
2012 7563
2013 7629
2014 7887
2015 8210
2016 8423
2017 8793
2018 8800
2019 9144
Forskning og utviklingsarbeid (9.5.2)
Forskning og utviklingsarbeid (Utførte årsverk per million innbyggere)
2005 6197
2006 6282
2007 6405
2008 6597
2009 7013
2010 7308
2011 7335
2010 7435
2011 7510
2012 7563
2013 7629
2014 7887
2015 8210
2016 8423
2017 8793
2018 8800
2019 9144

10. Mindre ulikhet

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Nøkkeltall

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

50.9 %

[ 2020 ]