I det globale indikatorsettet er det 231 indikatorer fordelt på 17 mål og 169 delmål. Statistisk sentralbyrå (SSB) har samlet statistikk og dokumentasjon for et utvalg av de globale indikatorene for bærekraftig utvikling. Utvalget presenteres på faktasiden Bærekraftsmålene, og viser utviklingen for indikatorer designet til bruk på globalt nivå.

Indikatorsamlingen blir kontinuerlig oppdatert og har fått noen flere indikatorer siden lanseringen i april 2020. Antall indikatorer er nå 99. Indikatorer som kan beregnes basert på innhold i SSBs statistikkbank er blitt prioritert, men det er også inkludert statistikk fra direktorater samt noe informasjon fra relevante internasjonale baser.

Indikatorene som er presentert kan sammen med annen informasjon benyttes som et verktøy i norsk rapportering på bærekraftsmålene. Det tas sikte på å supplere med flere indikatorer for å bedre belyse bredden i de ulike bærekraftsmålene. Det er departementene som står for den offisielle rapporteringen på de enkelte målene ved årlige omtaler i sine budsjettproposisjoner og samlet i Nasjonalbudsjettet. For mer informasjon gå til Regjeringen.no.

Bærekraftsmålene

Indikatorer til 17 mål

Alle 17 bærekraftsmål er dekket opp med en eller flere indikatorer. Flere av indikatorene retter seg spesielt mot utfordringer i utviklingsland og er mindre relevante for land som Norge og sammenliknbare land for oppfølging på nasjonalt nivå. Disse er derfor ikke tatt inn i faktasiden i denne omgang. For en del av indikatorene har mangel på statistikk til beregning av tallene medført at det har vært nødvendig å lage indikatorer som tematisk ligger tett opp mot de «offisielle», men som har tilpasninger til norske forhold og tilgangen på grunnlagsstatistikker.

Nedlasting og kilder

Fra menyen til høyre over grafene er det mulig å skrive ut grafen, samt laste ned bilde og statistikk til fil. For tidsserier med tegnforklaringer er det mulig å klikke på tegnforklaringene for å endre hvordan diagrammene presenterer tallene. Med musepekeren kan detaljer i diagrammene gjøres synlig.

Kildene er i mange tilfeller grunnlagsstatistikker i Statistikkbanken. Dette gjør at indikatorene oppdateres automatisk når det foreligger oppdatert statistikk på de respektive statistikkområdene. Fra Statistikkbanken er det mulig å gå videre inn i dokumentasjonen («Om statistikken») og annen statistikk på samme statistikkområde.