Fagskoler

Oppdatert: 13. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Antall studenter i fagskoler
Studenter i fagskoleutdanning

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 1. oktober og avsluttet utdanning i perioden 1. oktober–30. september i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning). Flere årganger av igangværende og avsluttet utdanning er koblet sammen for å lage gjennomføringsstatistikk i høyere yrkesfaglig utdanning.

Kontakt