Høyere yrkesfaglig utdanning

Statistikk

Høyere yrkesfaglig utdanning
Statistikken omfatter opplysninger om høyere yrkesfaglig utdanning.
Ansatte i barnehage og skole
Statistikk om ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.
Utdanningsregnskap
Utdanningsregnskapet beskriver Norges utgifter til utdanningsformål

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
  1. Ni av ti i jobb etter fullført fagskoleutdanning

    Ni av ti studenter som fullførte høyere yrkesfaglig utdanning i 2022 var i arbeid samme høst. Dette gjelder for både menn og kvinner.

  2. Fagskolestudentene fra distriktet fullfører oftere utdanningen

    Antallet studenter i fagskole har mer enn doblet seg de siste 10 årene. Nettbasert undervisning og høyere fullføring kjennetegner fagskolestudenter oppvokst i distriktet sammenlignet med de mest sentrale kommunene. Fagvalgene i distriktet følger også gjerne mer tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

  3. Stadig flere studenter i høyere yrkesfaglig utdanning

    Høsten 2021 var det igjen rekordmange i gang med høyere yrkesfaglig utdanning, til sammen 25 919 studenter. Dette er 3 550 flere enn året før og en økning på 60 prosent siden høsten 2018.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet fagskoleutdanning.

Faktasider