09400: Studenter i fagskoleutdanning. Kjønn, fagfelt, eierforhold og varighet 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

fagfelt

Totalt 11 Valgte

Søk

eierforhold

Totalt 2 Valgte

Søk

varighet

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Sadiq Boateng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 354
boa@ssb.no

Måleenhet
Studenter i fagskoleutdanning:
personer
Referansetid
Studenter i fagskoleutdanning:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken