330754
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
330754
statistikk
2018-11-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
true

Godstransport med lastebil

Fra 16. november 2018 sampubliseres Godstransport med norske lastebiler, Godstransport med lastebil over grensen og Godstransport med utenlandske lastebiler på denne siden.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

924 875

tonn av grensetransporten var med norske lastebiler i 3. kvartal 2018

Godstransport med lastebil
2. kvartal 20182. kvartal 2018 - 2. kvartal 20132. kvartal 2018 - 2. kvartal 2017
1Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Kjørte km, norske lastebiler m/u last (mill. km)478,4-13,2-1,2
Nasjonal transport443,2-11,60,2
Internasjonal transport35,2-29,3-15,8
Godstransport, norske lastebiler (mill.tonn)62,3-8,17,8
Nasjonal transport61,1-8,18,0
Internasjonal transport1,2-7,70,0
Godstransport, norske lastebiler (mill. tonnkm.)4 932,5-9,25 161,0
Nasjonal transport4 314,9-8,6-2,2
Internasjonal transport617,6-13,1-17,4
3. kvartal 20183. kvartal 2018 - 3. kvartal 20133. kvartal 2018 - 3. kvartal 2017
Godstransport over grensen (tonn)3 170 3861,6-5,5
Norske lastebiler924 875-19,4-8,7
Danske, svenske, finske lastebiler1 090 774-9,0-11,7
Baltiske lastebiler406 06797,111,3
Polske lastebiler338 54451,77,8
20172012 - 20172016 - 2017
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra Norge (mill.tonn)13,243,4-1,3
Kjøring til/fra Norge5,7-9-18
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet6,0163,023,4
Kabotasjekjøring i Norge11,5134,7-1,6

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Internasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring

Internasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring1
Internasjonal transport i altFra NorgeTil NorgeKabotasjeTredjelandskjøring
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken
Transportmengde (1 000 tonn)
20145 007,13 085,01 825,452,943,8
20154 700,32 827,21 757,372,942,9
20164 879,13 067,31 733,073,75,1
20174 977,03 093,31 795,685,22,9
 
1. kvartal 20171 252,6766,7464,6::
2. kvartal 20171 213,1757,2454,9::
3. kvartal 20171 177,6750,4408,7::
4. kvartal 20171 333,8819,0467,5::
1. kvartal 20181 249,3741,8421,3::
2. kvartal 20181 219,8749,9440,0::
 
Transportarbeid (mill. tonnkm)
20142 432,11 313,41 082,48,028,3
20152 665,31 472,71 131,637,623,3
20162 435,41 424,8992,214,73,7
20172 655,31 545,81 081,626,41,4
 
1. kvartal 2017568,6293,2267,9::
2. kvartal 2017748,0437,7309,4::
3. kvartal 2017643,0395,5243,4::
4. kvartal 2017695,6419,4260,9::
1. kvartal 2018642,7321,3291,4::
2. kvartal 2018617,6287,7321,2::

Tabell 2 
Nasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartal

Nasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartal1
Kjøretøykilometer i alt (mill. km)Transportmengde (mill. tonn)Transportarbeid (mill. tonnkm)Tomkjøring (prosent)Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn (km)
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken.
Nasjonal leie- og egentransport
20131 958,6265,718 337,025,269,0
20142 005,0288,619 102,926,766,2
20151 992,8265,818 570,024,769,9
20161 843,6264,018 515,428,170,1
20171 854,2250,718 730,828,874,7
 
3. kvartal 2016466,469,64 604,928,866,1
4. kvartal 2016466,572,94 723,728,164,8
1. kvartal 2017463,557,54 477,628,277,8
2. kvartal 2017442,456,64 413,027,678,0
3. kvartal 2017468,967,84 877,129,372,0
4. kvartal 2017479,468,84 963,230,172,1
1. kvartal 2018454,255,84 632,529,783,1
2. kvartal 2018443,261,14 314,931,070,6
 
Internasjonal leie- og egentransport
2013214,05,62 965,619,6528,7
2014174,55,02 432,123,1485,7
2015171,24,72 665,320,6567,0
2016152,24,92 435,422,4499,2
2017171,95,02 655,321,1533,5
 
3. kvartal 201639,11,1588,024,5518,8
4. kvartal 201638,31,2618,618,7497,8
1. kvartal 201744,71,3568,624,1454,0
2. kvartal 201741,81,2748,020,6616,6
3. kvartal 201741,71,2643,020,7546,0
4. kvartal 201743,81,3695,619,0521,5
1. kvartal 201838,01,2642,718,3514,4
2. kvartal 201835,21,2617,629,8506,3

Tabell 3 
Nasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartal

Nasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartal1
I altJordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukterNærings- og nytelsesmidlerKull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel)Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfallAndre bearbeidete varer og stykkgods
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken.
Transportmengde (mill. tonn)
2013266,016,220,224,4158,047,2
2014288,217,625,924,7175,045,0
2015266,019,418,618,1161,048,9
2016263,924,217,626,8163,032,3
2017250,320,518,024,9152,034,9
 
3. kvartal 201767,74,24,78,341,39,2
4. kvartal 201769,04,84,86,045,48,0
1. kvartal 201855,88,25,13,531,17,9
2. kvartal 201861,18,63,54,234,310,5
 
Transportarbeid (mill. tonnkm)
201318 340,92 386,63 773,11 743,14 852,75 585,4
201419 030,52 351,84 549,21 646,44 458,96 024,2
201518 570,12 378,33 591,31 411,74 753,86 435,0
201618 515,62 907,83 253,52 017,75 172,95 163,7
201718 730,92 554,53 779,52 226,94 932,45 237,6
 
3. kvartal 20174 877,0508,0984,5715,31 333,51 335,7
4. kvartal 20174 963,2764,4977,0601,01 372,71 248,1
1. kvartal 20184 632,5699,7960,3634,11 124,51 213,9
2. kvartal 20184 314,9691,7755,0422,41 143,41 302,4

Tabell 4 
Nordiske sammenlikninger. Transportmengde. Millioner tonn

Nordiske sammenlikninger. Transportmengde. Millioner tonn1
NorgeSverige2DanmarkFinland3
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken
2Fra og med 1. kvartal 2015 har Sverige gjort endringer i de statistiske metodene som ligger til grunn for beregning av totaltall. Tallene er korrigert tilbake til 1. kvartal 2012 i henhold til ny metode. Tallene for 4. kvartal og tidligere er følgelig ikke sammenlikbare med de nye seriene.
3Fra og med 2011 er metoden for utarbeiding av statistikken for Finland endret. Disse tallene er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år.
Nasjonale og internasjonale transporter
2013271,3369,7173,9..
2014293,6381,2178,2..
2015270,5432,0181,4..
2016268,9433,5183,4..
2017255,7455,5179,1..
 
3. kvartal 201768,9103,441,4..
4. kvartal 201770,1118,545,9..
1. kvartal 201857,0121,441,2..
2. kvartal 201862,3123,340,9..
 
Nasjonale transporter
2013265,7363,6165,5269,5
2014288,6375,2171,3274,0
2015265,8425,7175,2267,5
2016264,0426,9177,4274,5
2017250,7449,4174,0277,9
 
3. kvartal 201767,8102,040,279,8
4. kvartal 201768,8116,844,479,3
1. kvartal 201855,8120,240,066,3
2. kvartal 201861,1122,239,464,7
 
Internasjonale transporter
20135,66,18,4..
20145,06,06,9..
20154,76,36,2..
20164,96,66,1..
20175,06,15,1..
 
3. kvartal 20171,21,41,1..
4. kvartal 20171,31,71,6..
1. kvartal 20181,21,21,2..
2. kvartal 20181,21,11,5..

Tabell 5 
Nordiske sammenlikninger. Transportarbeid. Millioner tonnkilometer

Nordiske sammenlikninger. Transportarbeid. Millioner tonnkilometer1
NorgeSverige2DanmarkFinland3
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken
2Fra og med 1. kvartal 2015 har Sverige gjort endringer i de statistiske metodene som ligger til grunn for beregning av totaltall. Tallene er korrigert tilbake til 1. kvartal 2012 i henhold til ny metode. Tallene for 4. kvartal og tidligere er følgelig ikke sammenlikbare med de nye seriene.
3Fra og med 2011 er metoden for utarbeiding av statistikken for Finland endret. Disse tallene er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år.
Nasjonale og internasjonale transporter
201321 312,742 090,016 077,0..
201421 534,941 956,016 194,0..
201521 235,342 325,015 538,0..
201620 950,842 685,015 956,0..
201721 386,141 848,015 515,0..
 
3. kvartal 20175 520,09 249,03 670,0..
4. kvartal 20175 658,810 425,04 029,0..
1. kvartal 20185 275,110 154,23 787,0..
2. kvartal 20184 932,511 613,63 720,0..
 
Nasjonale transporter
201318 330,138 629,012 222,020 967,0
201419 102,938 808,012 950,020 296,0
201518 570,038 877,012 542,021 433,0
201618 515,439 273,012 944,024 586,0
201718 730,838 553,012 561,026 329,0
 
3. kvartal 20174 877,18 539,02 913,06 993,0
4. kvartal 20174 963,29 460,03 171,06 700,0
1. kvartal 20184 632,59 418,83 072,06 738,0
2. kvartal 20184 314,911 047,72 970,06 294,0
 
Internasjonale transporter
20132 982,63 461,03 855,0..
20142 432,13 148,03 246,0..
20152 665,33 447,02 996,0..
20162 435,43 413,03 012,0..
20172 655,33 295,02 954,0..
 
3. kvartal 2017643,0710,0757,0..
4. kvartal 2017695,6965,0858,0..
1. kvartal 2018642,7735,4714,0..
2. kvartal 2018617,6564,9750,0..

Tabell 6 
Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport

Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport1
Alle nasjonaliteterNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandPolenBaltikum2Andre
1Gjelder grensepassering med lastebil på vei. Import og eksport på ferge er ikke inkludert. Vekt=Bruttovekt.
2Omfatter Estland, Lativa og Litauen
Tonn
201312 815 7934 800 4903 666 932750 750528 389457 888851 329828 568931 447
201413 062 8194 649 3163 727 393796 746510 790454 053943 305959 8141 021 402
201513 156 5874 444 8443 797 113774 751463 447470 2811 013 0531 094 6491 098 449
201613 281 1194 279 4863 698 511795 264425 917497 0851 122 7271 250 6041 211 525
201713 799 5954 339 5513 761 363810 880447 017499 9731 246 0691 439 8071 254 935
 
4. kvartal 20163 293 3071 061 223891 847201 797104 467121 387285 013322 233305 340
1. kvartal 20173 419 7021 101 945945 486200 576108 184121 957294 171339 634307 749
2. kvartal 20173 500 0461 079 225958 714204 654115 485129 386331 214354 598326 770
3. kvartal 20173 352 5641 013 061920 924202 263112 195122 698314 056364 595302 772
4. kvartal 20173 527 2831 145 320936 239203 387111 153125 932306 628380 980317 644
1. kvartal 20183 187 9871 042 025791 055181 323110 732114 745293 537359 069295 501
2. kvartal 20183 449 3801 064 326846 038184 879143 775119 405338 204413 823338 930
3. kvartal 20183 170 392924 875794 908178 413117 454110 516338 544406 067299 615
Prosent
201310037,528,65,94,13,66,66,57,3
201410035,628,56,13,93,57,27,37,8
201510033,828,95,93,53,67,78,38,3
201610032,227,86,03,23,78,59,49,1
201710031,427,35,93,23,69,010,49,1
 
4. kvartal 201610032,227,16,13,23,78,79,89,3
1. kvartal 201710032,227,65,93,23,68,69,99,0
2. kvartal 201710030,827,45,83,33,79,510,19,3
3. kvartal 201710030,227,56,03,33,79,410,99,0
4. kvartal 201710032,526,55,83,23,68,710,89,0
1. kvartal 201810032,724,85,73,53,69,211,39,3
2. kvartal 201810030,924,55,44,23,59,812,09,8
3. kvartal 201810029,225,15,63,73,510,712,89,5

Tabell 7 
Godstransport med utenlandske lastebiler. Transportytelser

Godstransport med utenlandske lastebiler. Transportytelser
Kjøring med utenlandske biler i altKjøring til Norge fra bilens registreringslandKjøring fra Norge til bilens registreringslandTredjelandskjøring mellom Norge og utlandetKabotasjekjøring i Norge
Transportmengde (1 000 tonn)
20088 950,04 384,02 462,81 559,6543,5
20098 127,03 696,42 219,61 825,8385,3
20109 270,04 258,02 417,82 141,1453,3
20118 948,43 917,12 346,62 053,5631,2
20129 209,44 161,52 126,02 271,0651,0
201310 605,03 571,42 120,13 786,31 127,2
20149 204,32 875,31 970,13 190,91 168,0
201511 594,84 158,72 115,94 162,81 157,4
201613 372,44 203,22 778,34 838,71 552,2
201713 202,13 733,51 968,15 972,71 527,8
Transportarbeid (mill. tonnkm)
20086 528,42 869,71 686,51 773,5198,7
20096 108,62 583,91 640,31 748,4136,0
20106 514,32 762,61 665,81 927,7158,3
20116 706,72 673,21 781,22 050,3202,0
20126 984,92 882,81 650,92 181,3269,9
20138 971,62 823,01 602,34 000,3546,0
20147 076,92 223,01 420,53 003,7429,8
20158 559,52 997,11 505,93 636,3420,2
20169 385,72 775,22 056,34 133,2421,0
20179 456,32 615,81 411,14 824,8604,7

Om statistikken

Tall for norskregistrerte lastebiler dekker biler med nyttelast 3,5 tonn og over, og publiseres kvartalsvis og årlig. Tall for godstransport over grensen dekker norske og utenlandske bilers andel av godstransporten. Tallene hentes fra utenrikshandelsstatistikken og publiseres kvartalsvis. Tall for godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge hentes fra Eurostat og publiseres årlig.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Import av varer

Import omfatter tolldeklarerte varer ved direkte innførsel eller via tollager (før 1995 transittlager). Tolldeklarerte vareposter under 1.000 kroner og enkelte varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenfor statistikken.

Eksport av varer

Eksport omfatter tolldeklarerte varer direkte fra fri omsetning og fra tollager. Tolldeklarerte varepartier under 1.000 kroner og visse varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenfor statistikken.

Standard klassifikasjoner

Varene er gruppert i henhold til den europeiske varenomenklaturen for samferdselsstatistikk, CTSE. Fra 1. kvartal 2018 ble tatt i bruk varestandard NST2007.

Land: Landlisten følger den internasjonale standarden ISO-3166. For Europa er land oppgitt, for land ellers er verdensdel oppgitt. Samme inndeling er brukt for import (opprinnelsesland og avsenderland), eksport (bestemmelsesland) og lastebilens nasjonalitet.

Mengde: Bruttovekt i tonn.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Ikke relevant

Hyppighet og aktualitet

Ikke relevant

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Produksjonsdata lagres som SAS- og ASCII-format på UNIX.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å kartlegge de ulike lands trafikk med lastebil over grensen.

En statistikk som viste fordelingen av grensepasseringer for gods transportert på vei etter nasjonalitet på bilen ble etablert allerede i 1961. Denne statistikken bygget på månedlige oppgaver fra Tollvesenet. Denne datainnsamlingen ble avsluttet etter 2002.

I 2007 ble statistikken startet opp på nytt, og da med grunnlag i SSBs utenrikshandelsstatistikk. Det blir gitt tall tilbake til år 2000.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av transportmyndigheter og transportnæringen til transportplanlegging. Bransjeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner er også viktige brukere. Statistikken belyser blant annet norske bilers markedsandel i konkurranse med utenlandske vogntog, og gir viktig bidrag i diskusjonene om lastebilnæringens rammevilkår.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken Utenrikshandelen med varer gir import og eksport med alle transportmidler. Der publiseres tallene i nettovekt (uten emballasje). Denne statistikken revideres fram til april året etter, mens statistikken over godstransport med lastebil over grensen er et situasjonsuttak fra de foreløpige datafilene.

Statistikken Godstransport med norske lastebiler  ("Lastebilundersøkelsen") er en utvalgsundersøkelse som kun dekker norskregistrerte lastebiler med nyttelast 3,5 tonn og mer og inntil 35 tonn i totalvekt. Transportmengde oppgis i bruttovekt. Gods transportert med lastebil på ferje er inkludert.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2, 2-3 og 3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter varer som er fraktet inn i eller ut av Norge på lastebil på vei. Varer fraktet med lastebil på ferje er ikke inkludert. For oversiktens skyld er det imidlertid gitt totaltall for omfanget av transport med bil og/eller henger på ferje, men da ikke fordelt på nasjonalitet på kjøretøyet.

Datakilder og utvalg

De nye rutinene som ble startet opp i 2007 henter data fra SSBs utenrikshandelsstatistikk. Denne er basert på administrative oppgaver innhentet fra tollvesenet med hjemmel i tollovens paragrafer 32 og 40 samt tollovforskriftenes kap. 5. Det skjer en elektronisk overføring av data (innhentet ved tolldeklarasjon i Enhetsdokumentet) fra Toll- og avgiftsdirektoratet til SSB daglig (unntatt søndager). Statistikken over godstransport med lastebil over grensen er et situasjonsuttak fra utenrikshandelsstatistikkens foreløpige tall. For mer informasjon om utenrikshandelsstatistikken, se emnesiden for Utenrikshandel

I årene 1961 til 2002 ble det innhentet månedlige oppgaver fra Tollvesenet.

Totaltelling. Tolldeklarerte varepartier under 1000 kroner og visse typer av varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenom statistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Se avsnitt om datakilder.

Ved tolldeklarasjoner gjennomgår data kontroller i det elektroniske tolldeklareringssystemet TVINN. Kontrollene er dels fastlagt av tollvesenet, dels kommet inn som følge av samarbeidet med Statistisk sentralbyrå.

I editeringen ved Seksjon for utenrikshandel i SSB sjekkes prosedyrekoder, varenummer, mengder, land- og transportkoder etter et system som tar sikte på å fange opp de potensielt mest alvorlige feilene i datagrunnlaget, med oppretting etter kontakt med tollsted. Transportmidlets nasjonalitet kan ikke kontrolleres, og kvaliteten på denne variabelen er derfor avhengig av at opplysningene blir registrert riktig ved tolldeklarering.

Revisjonen av årsstatistikken i SSB avsluttes normalt i april året etter.

For den skjemabaserte statistikken som gikk fram til 2002, ble det foretatt manuell revidering. Dataene gikk i tillegg igjennom matematiske/logiske maskinelle kontroller idet de ble registrert inn.

Importert og eksportert mengde summeres per vareslag, per transportørnasjonalitet og per land. For land utenom Europa er det bare gitt tall per verdensdel.

Fra og med 1. kvartal 2018 kan endringer i avrundingsberegningene føre til mindre avvik mellom tallene i tabeller i avsluttet serie og tallene i nye tabeller. 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra 2007 (med tall tilbake til 2000) gir statistikken transportert mengde (bruttovekt i tonn) etter vareslag, varens opprinnelsesland, avsenderland og bestemmelsesland og bilens registreringsland.

Statistikken for årene 1961 til 2002 gir antall grensepasseringer og transportmengde (bruttovekt i tonn) etter tollsted og bilens registreringsland.

Det er publisert tall for årene 2000-2002 både etter ny og gammel metodikk. Disse tallene er basert på ulike kilder og er derfor ikke helt sammenlignbare.

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som over en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Dette har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både på totaltallet og på markedsandeler.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Innsamlingsfeil i statistikkgrunnlaget oppstår ved at det ved tolldeklareringen kan gis feil opplysninger på grunn av misforståelse el., så fremt det ikke fanges opp ved TVINN-kontrollene.

For den skjemabaserte statistikken fra 1961 til 2002 kan en feilkilde være at ikke alle tollstedene registrerte den faktiske transportmengden til hver enkelt bil som passerte, men baserte rapporteringen på et gjennomsnitt. Matematiske og logiske kontroller var lagt inn i dataregistreringsrutinen. Det ble tatt ny kontakt med oppgavegiver ved partielle frafall eller ved andre feil av betydning.

Tolldeklarerte vareforsendelser: Feilkilder ligger i bruk av feil varekode, opplysninger om mengde framkommet ved beregninger istedenfor direkte måling og forveksling av landkoder.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt