Godstransport med lastebil

Til toppen
11682: Import og eksport med lastebil, etter vareslag og lastebilens nasjonalitet (tonn) 2007K1 - 2020K3
Sist endret
13.11.2020
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Mengde:
tonn
Referansetid
Mengde:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
import/eksport
Må velges *
vareslag
lastebilens nasjonalitet
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal
Må velges *

Valgt 1 av totalt 55

import/eksport
Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

vareslag

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 75

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter kun grensepassering på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert. For Europa er land oppgitt, for land ellers er kun verdensdel oppgitt. Varestandarden er NST2007.
Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019.
Brutto vekt.

Brukerveiledning for statistikkbanken