Godstransport med lastebil

Til toppen
06549: Internasjonal transport, til og fra Norge. Transportmengde og transportarbeid 2006K1 - 2020K1
Sist endret
31.07.2020
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde (1 000 tonn):
1 000 tonn
Transportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Referansetid
Transportmengde (1 000 tonn):
Utgangen av kvartalet
Transportarbeid (mill. tonnkm):
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
retning
land
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 57 Valgte 1

retning

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
land

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 1. kvartal 2006 avviker fra tilsvarende tall i tabell 03655 pga metodeendringer.
Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken
Tallene for hele 2015 og 1. og 2. kvartal 2016 er oppdatert i forbindelse med endring av føring av distribusjons- og oppsamlingsturer i samsvar med internasjonale anbefalinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken