Publisert Tittel Åpne
16. april 2021 Stabil godstransport på norske veier Artikkel
4. februar 2021 Utenlandske lastebiler dominerer grensetransporten Artikkel
22. januar 2021 Uendret lastebiltransport Artikkel
30. oktober 2020 Stabil godsmengde på lastebilene Artikkel
8. oktober 2020 Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler Artikkel
13. august 2020 Mindre grensetransport for norske lastebiler Artikkel
31. juli 2020 Nedgang i lastebiltransporten Artikkel
24. februar 2020 Nedgang i grensetransporten for norske lastebiler Artikkel
11. oktober 2019 Mindre frakt med utenlandske lastebiler Artikkel
30. april 2019 252 millioner tonn gods med lastebil på norske veier Artikkel
15. februar 2019 31 prosent av godset med norske lastebiler Artikkel
27. februar 2018 Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset Artikkel
20. november 2017 Økt grensetransport med baltiske lastebiler Artikkel
21. august 2017 Nedgang i grensetransporten med lastebil Artikkel
22. mai 2017 Norske lastebiler taper markedsandeler tross økt godsmengde Artikkel