Godstransport med lastebil

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08478: Nasjonal og internasjonal leie- og egentransport. Transportytelser 1996 - 2022

Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
21.04.2023 08:00
Kjøretøykilometer i alt (mill. km):
mill. km
Kjøretøykilometer med last (mill. km):
mill. km
Transportmengde (mill. tonn):
mill. tonn
Transportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Tomkjøring (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn (km):
km
Kjøretøykilometer i alt (mill. km):
31.12.
Kjøretøykilometer med last (mill. km):
31.12.
Transportmengde (mill. tonn):
31.12.
Transportarbeid (mill. tonnkm):
31.12.
Tomkjøring (prosent):
31.12.
Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn (km):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 1. kvartal 2006, publisert 27.09.2006, er korrigert på grunn av endringer i metoden for utarbeiding av statistikken. Fra og med 1. kvartal 2006 er tall for internasjonal transport med norske lastebiler kalibrert mot utenrikshandelsstatistikken. Disse tallene er derfor ikke sammelignbare med tall for tidligere kvartaler. Tallet for transportmengde for internasjonale transporter for 2019 ble rettet 2. juni 2020.