Godstransport med lastebil

08478: Nasjonal og internasjonal leie- og egentransport. Transportytelser 1996 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

type transport Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.04.2019
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Kjøretøykilometer i alt (mill. km):
mill. km
Kjøretøykilometer med last (mill. km):
mill. km
Transportmengde (mill. tonn):
mill. tonn
Transportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Tomkjøring (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn (km):
km
Referansetid
Kjøretøykilometer i alt (mill. km):
Utgangen av kvartalet
Kjøretøykilometer med last (mill. km):
Utgangen av kvartalet
Transportmengde (mill. tonn):
Utgangen av kvartalet
Transportarbeid (mill. tonnkm):
Utgangen av kvartalet
Tomkjøring (prosent):
Utgangen av kvartalet
Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn (km):
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1. kvartal 2006, publisert 27.09.2006, er korrigert på grunn av endringer i metoden for utarbeiding av statistikken. Fra og med 1. kvartal 2006 er tall for internasjonal transport med norske lastebiler kalibrert mot utenrikshandelsstatistikken. Disse tallene er derfor ikke sammelignbare med tall for tidligere kvartaler.
Tallene for hele 2015 og 1. og 2. kvartal 2016 er oppdatert i forbindelse med endring av føring av distribusjons- og oppsamlingsturer i samsvar med internasjonale anbefalinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken