Godstransport med lastebil

Til toppen
08548: Internasjonal transport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring. Transportmengde og transportarbeid 2006 - 2019
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde (1 000 tonn):
1 000 tonn
Transportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Referansetid
Transportmengde (1 000 tonn):
31.12.
Transportarbeid (mill. tonnkm):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
transporttype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

transporttype

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
Tallene for hele 2015 og 1. og 2. kvartal 2016 er oppdatert i forbindelse med endring av føring av distribusjons- og oppsamlingsturer i samsvar med internasjonale anbefalinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken