Godstransport med lastebil

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06803: Godstransport med utenlandske lastebiler i Norge, etter lastebilens nasjonalitet og kjøringens art 2000 - 2022

Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
22.09.2023 08:00
Transportmengde (1 000 tonn):
1 000 tonn
Transportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Transportmengde (1 000 tonn):
31.12.
Transportarbeid (mill. tonnkm):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 23

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Land total , Belgia , Bosnia-Hercegovina ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter transport med lastebiler registrert i EØS-land og enkelte kandidatland. Antallet land varierer fra år til år, se Om statistikken for spesifikasjon av hvilke land som inngår det enkelte år. 0.0 betyr at kjøring er ikke registrert.

statistikkvariabel

Transportmengde (1 000 tonn)

Bruttovekt.

år

2015

For 2015 er bidrag fra Tyskland mangler i utgivelsen fra Eurostat. Derfor er ikke totale tall for 2015 direkte sammenlignbare med tidligere år. 2015-tallene for Tyskland er inntil de mottas i SSB beregnet.