Godstransport med lastebil

Til toppen

06803: Godstransport med utenlandske lastebiler i Norge, etter lastebilens nasjonalitet og kjøringens art 2000 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Land total , Belgia , Bosnia-Hercegovina ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter transport med lastebiler registrert i EØS-land og enkelte kandidatland. Antallet land varierer fra år til år, se Om statistikken for spesifikasjon av hvilke land som inngår det enkelte år. 0.0 betyr at kjøring er ikke registrert.

statistikkvariabel

Transportmengde (1 000 tonn)

Bruttovekt.

år

2015

For 2015 er bidrag fra Tyskland mangler i utgivelsen fra Eurostat. Derfor er ikke totale tall for 2015 direkte sammenlignbare med tidligere år. 2015-tallene for Tyskland er inntil de mottas i SSB beregnet.