Godstransport med lastebil

06803: Godstransport med utenlandske lastebiler i Norge, etter lastebilens nasjonalitet og kjøringens art 2000 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

lastebilens nasjonalitet

Totalt 32 Valgte

Søk

type kjøring

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.10.2019
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde (1 000 tonn):
1 000 tonn
Transportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Referansetid
Transportmengde (1 000 tonn):
31.12.
Transportarbeid (mill. tonnkm):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter transport med lastebiler registrert i EØS-land og enkelte kandidatland. Antallet land varierer fra år til år, se Om statistikken for spesifikasjon av hvilke land som inngår det enkelte år.
0.0 betyr at kjøring er ikke registrert.
statistikkvariabel
Transportmengde (1 000 tonn)
Bruttovekt.
år
2008
Tall er oppdatert 18.12.2013.
2009
Tall er oppdatert 18.12.2013.
2010
Tall er oppdatert 18.12.2013.
2011
Tall er oppdatert 18.12.2013.
2015
For 2015 er bidrag fra Tyskland mangler i utgivelsen fra Eurostat. Derfor er ikke totale tall for 2015 direkte sammenlignbare med tidligere år. 2015-tallene for Tyskland er inntil de mottas i SSB beregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken