Godstransport med lastebil

Til toppen
06803: Godstransport med utenlandske lastebiler i Norge, etter lastebilens nasjonalitet og kjøringens art 2000 - 2019
Sist endret
08.10.2020
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde (1 000 tonn):
1 000 tonn
Transportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Referansetid
Transportmengde (1 000 tonn):
31.12.
Transportarbeid (mill. tonnkm):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
lastebilens nasjonalitet
type kjøring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1


Totalt 36 Valgte 0

Valgfri variabel
type kjøring

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter transport med lastebiler registrert i EØS-land og enkelte kandidatland. Antallet land varierer fra år til år, se Om statistikken for spesifikasjon av hvilke land som inngår det enkelte år.
0.0 betyr at kjøring er ikke registrert.
statistikkvariabel
Transportmengde (1 000 tonn)
Bruttovekt.
år
2008
Tall er oppdatert 18.12.2013.
2009
Tall er oppdatert 18.12.2013.
2010
Tall er oppdatert 18.12.2013.
2011
Tall er oppdatert 18.12.2013.
2015
For 2015 er bidrag fra Tyskland mangler i utgivelsen fra Eurostat. Derfor er ikke totale tall for 2015 direkte sammenlignbare med tidligere år. 2015-tallene for Tyskland er inntil de mottas i SSB beregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken