Artikler om lufttransport

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 29. november 2021

3,8 millioner flypassasjerer i oktober

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 116 prosent i oktober 2021 sammenlignet med oktober 2020. Totalt var det 3,8 millioner flypassasjerer i oktober 2021. Sammenlignet med oktober 2019 sank passasjertallet med 29 prosent.

Artikkel / 29. oktober 2021

8,4 millioner flypassasjerer i 3. kvartal

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 49 prosent i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal 2020. Totalt var det 8,4 millioner flypassasjerer i 3. kvartal 2021.

Artikkel / 12. august 2021

70 prosent flere flypassasjerer i 2. kvartal

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 70 prosent i 2. kvartal 2021 sammenlignet med 2. kvartal 2020. Totalt var det 3,9 millioner flypassasjerer i 2. kvartal 2021.