Artikler om lufttransport

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. 4,9 millioner flypassasjerer i august Artikkel 14. september

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 80 prosent i august 2022 sammenlignet med august 2021. Sammenlignet med august 2020 økte passasjertallet med 158 prosent. Antall passasjerer var 7 prosent lavere sammenlignet med august 2019.¹

 2. 4,6 millioner flypassasjerer i juli Artikkel 31. august

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 76 prosent i juli 2022 sammenlignet med juli 2021. Sammenlignet med juli 2020 økte passasjertallet med 127 prosent. Antall passasjerer var 15 prosent lavere sammenlignet med juli 2019.

 3. 5,1 millioner flypassasjerer i juni Artikkel 29. juli

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 194 prosent i juni 2022 sammenlignet med juni 2021. Sammenlignet med juni 2020 økte passasjertallet med 328 prosent. Antall passasjerer var 9 prosent lavere sammenlignet med juni 2019.

 4. 4,6 millioner flypassasjerer i mai Artikkel 20. juni

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 277 prosent i mai 2022 sammenlignet med mai 2021. Sammenlignet med mai 2020 økte passasjertallet med 589 prosent. Antall passasjerer var 7 prosent lavere sammenlignet med mai 2019.

 5. 4,1 millioner flypassasjerer i april Artikkel 30. mai

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 328 prosent i april 2022 sammenlignet med april 2021. Sammenlignet med april 2020 økte passasjertallet med 818 prosent. Antall passasjerer var 10 prosent lavere sammenlignet med april 2019.

 6. 3,6 millioner flypassasjerer i mars Artikkel 26. april

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 250 prosent i mars 2022 sammenlignet med mars 2021. Sammenlignet med mars 2020 økte passasjertallet med 67 prosent. Antall passasjerer var 26 prosent lavere sammenlignet med mars 2019.

 7. 2,4 millioner flypassasjerer i februar Artikkel 21. mars

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 200 prosent i februar 2022 sammenlignet med februar 2021. Totalt var det 2,4 millioner flypassasjerer i februar 2022. Sammenlignet med februar 2020 sank passasjertallet med 42 prosent.

 8. 2 millioner flypassasjerer i januar Artikkel 21. februar

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 120 prosent i januar 2022 sammenlignet med januar 2021. Totalt var det 2 millioner flypassasjerer i januar 2022. Sammenlignet med januar 2020 sank passasjertallet med 50 prosent.

 9. 2,7 millioner flypassasjerer i desember Artikkel 19. januar

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 53 prosent i desember 2021 sammenlignet med desember 2020. Totalt var det 2,7 millioner flypassasjerer i desember 2021. Sammenlignet med desember 2019 sank passasjertallet med 35 prosent. For året som helhet var oppgangen på 12 prosent.

2021

 1. 3,3 millioner flypassasjerer i november Artikkel 20. desember

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 232 prosent i november 2021 sammenlignet med november 2020. Totalt var det 3,3 millioner flypassasjerer i november 2021. Sammenlignet med november 2019 sank passasjertallet med 25 prosent.

 2. 3,8 millioner flypassasjerer i oktober Artikkel 29. november

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 116 prosent i oktober 2021 sammenlignet med oktober 2020. Totalt var det 3,8 millioner flypassasjerer i oktober 2021. Sammenlignet med oktober 2019 sank passasjertallet med 29 prosent.

 3. 8,4 millioner flypassasjerer i 3. kvartal Artikkel 29. oktober

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 49 prosent i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal 2020. Totalt var det 8,4 millioner flypassasjerer i 3. kvartal 2021.

 4. 70 prosent flere flypassasjerer i 2. kvartal Artikkel 12. august

  Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 70 prosent i 2. kvartal 2021 sammenlignet med 2. kvartal 2020. Totalt var det 3,9 millioner flypassasjerer i 2. kvartal 2021.