Samlet sett var det 134 000 flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner august 2023, sammenlignet med august 2022. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 2,2 millioner i august 2023, en økning på 8 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,8 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en nedgang på 1 prosent.  Sammenlignet med august 2019 viser tallene en nedgang på henholdsvis 8 og 1 prosent på  utenlandske og innenlandske flygninger. 

¹ Ordet "juli" ble rettet til "august", 28. september 2023 kl. 10.30.