Samlet sett var det 655 000 flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner juli 2023, sammenlignet med juli 2022. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 2,7 millioner i juli 2023, en økning på 13 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,5 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 16 prosent.  Sammenlignet med juli 2019 viser tallene en oppgang på 1 prosent på  innenlandske flygninger og en nedgang på 7 prosent på utenlandske flyvninger.