Samlet sett var det 1,8 millioner flere  på norske lufthavner i september 2022, sammenlignet med september 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med august var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,8 millioner i september 2022, en økning på 161 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 3,1 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 29 prosent.