Luftfart

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 15 av 15
4,9 millioner flypassasjerer i oktober

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 30 prosent i oktober 2022 sammenlignet med oktober 2021. Sammenlignet med oktober 2020 økte passasjertallet med 181 prosent. Antall passasjerer var 8 prosent lavere sammenlignet med oktober 2019.

4,9 millioner flypassasjerer i september

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 59 prosent i september 2022 sammenlignet med september 2021. Sammenlignet med september 2020 økte passasjertallet med 186 prosent. Antall passasjerer var 8 prosent lavere sammenlignet med september 2019.

4,9 millioner flypassasjerer i august

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 80 prosent i august 2022 sammenlignet med august 2021. Sammenlignet med august 2020 økte passasjertallet med 158 prosent. Antall passasjerer var 7 prosent lavere sammenlignet med august 2019.¹

4,6 millioner flypassasjerer i juli

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 76 prosent i juli 2022 sammenlignet med juli 2021. Sammenlignet med juli 2020 økte passasjertallet med 127 prosent. Antall passasjerer var 15 prosent lavere sammenlignet med juli 2019.

5,1 millioner flypassasjerer i juni

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 194 prosent i juni 2022 sammenlignet med juni 2021. Sammenlignet med juni 2020 økte passasjertallet med 328 prosent. Antall passasjerer var 9 prosent lavere sammenlignet med juni 2019.

4,6 millioner flypassasjerer i mai

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 277 prosent i mai 2022 sammenlignet med mai 2021. Sammenlignet med mai 2020 økte passasjertallet med 589 prosent. Antall passasjerer var 7 prosent lavere sammenlignet med mai 2019.

4,1 millioner flypassasjerer i april

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 328 prosent i april 2022 sammenlignet med april 2021. Sammenlignet med april 2020 økte passasjertallet med 818 prosent. Antall passasjerer var 10 prosent lavere sammenlignet med april 2019.

3,6 millioner flypassasjerer i mars

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 250 prosent i mars 2022 sammenlignet med mars 2021. Sammenlignet med mars 2020 økte passasjertallet med 67 prosent. Antall passasjerer var 26 prosent lavere sammenlignet med mars 2019.

2,4 millioner flypassasjerer i februar

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 200 prosent i februar 2022 sammenlignet med februar 2021. Totalt var det 2,4 millioner flypassasjerer i februar 2022. Sammenlignet med februar 2020 sank passasjertallet med 42 prosent.

2 millioner flypassasjerer i januar

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 120 prosent i januar 2022 sammenlignet med januar 2021. Totalt var det 2 millioner flypassasjerer i januar 2022. Sammenlignet med januar 2020 sank passasjertallet med 50 prosent.

2,7 millioner flypassasjerer i desember

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 53 prosent i desember 2021 sammenlignet med desember 2020. Totalt var det 2,7 millioner flypassasjerer i desember 2021. Sammenlignet med desember 2019 sank passasjertallet med 35 prosent. For året som helhet var oppgangen på 12 prosent.

3,3 millioner flypassasjerer i november

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 232 prosent i november 2021 sammenlignet med november 2020. Totalt var det 3,3 millioner flypassasjerer i november 2021. Sammenlignet med november 2019 sank passasjertallet med 25 prosent.

3,8 millioner flypassasjerer i oktober

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 116 prosent i oktober 2021 sammenlignet med oktober 2020. Totalt var det 3,8 millioner flypassasjerer i oktober 2021. Sammenlignet med oktober 2019 sank passasjertallet med 29 prosent.

8,4 millioner flypassasjerer i 3. kvartal

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 49 prosent i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal 2020. Totalt var det 8,4 millioner flypassasjerer i 3. kvartal 2021.

70 prosent flere flypassasjerer i 2. kvartal

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 70 prosent i 2. kvartal 2021 sammenlignet med 2. kvartal 2020. Totalt var det 3,9 millioner flypassasjerer i 2. kvartal 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet luftfart.