Samlet sett var det 2,2 millioner flere på norske lufthavner i august 2022, sammenlignet med august 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med juli var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 2,1 millioner i august 2022, en økning på 235 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,8 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 34 prosent.

¹ Avsnittet ble rettet 14. september 2022, kl. 09.14.