Samlet sett var det 88 000 flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner mai 2023, sammenlignet med mai 2022. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,9 millioner i mai 2023, en økning på 18 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,8 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en nedgang på 7 prosent.  Sammenlignet med mai 2019 viser tallene en nedgang på henholdsvis 8 og 4 prosent i antall passasjerer på utenlandske og innenlandske flygninger.