Samlet sett var det 45 000 flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner april 2023, sammenlignet med april 2022. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

¹ Endret fra millioner til passasjerer.

Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,7 millioner i april 2023, en økning på 15 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,5 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en nedgang på 6 prosent.  Sammenlignet med april 2019 viser tallene en nedgang på henholdsvis 14 og 5 prosent i antall passasjerer på utenlandske og innenlandske flygninger.