Samlet sett var det 117 000 flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner juni 2023, sammenlignet med juni 2022. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 2,1 millioner i juni 2023, en økning på 5 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 3 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, omtrent på samme nivå som i juni 2022.  Sammenlignet med juni 2019 viser tallene en nedgang på henholdsvis 13 og 2 prosent i antall passasjerer på utenlandske og innenlandske flygninger.