Samlet sett var det 2 millioner flere på norske lufthavner i juli 2022, sammenlignet med juli 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med juni var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 2,4 millioner i juli 2022, en økning på 359 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,2 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 5 prosent.